• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Antalya Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES ' ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık yakınmalarını duymuşunuzdur. “ Sınavlarda 25dk - 45dk Zaman Kazanacaksınız!" ANLAYARAK HIZLI OKUMA NEDİR? Hem 30 saniyede çözmenin hem de aynı bilgi ile daha fazla net çıkarmanın tekniklerini öğreten sisteme HIZLI TEST denir.  Yavaş okumak ilkokuldan beri sistemin getirdiği öğrenme metodunun geliştirmeden ve sorgulamadan uygulamaların ve alışkanlıklarımızın sonucudur. Bu eğitimde yavaş okumaya sebep olan kabuğun çatlatılması ve bilinçaltı öğrenme tekniklerinden yararlanarak kolay uygulayabilir düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır.  Öğrencinin düşünme algılama, değerlendirme, kavrama ve karar verme hızını arttırarak öğrenme performansını geliştirmektir. &nbs

İzmir Hızlı Okuma,Hızlı Okuma İzmir

Hızlı Okuma

‘Her işi daha hızlı ve daha kolay yapmanın bir yöntemi mutlaka vardır.’ Hızlı okuma eğitiminde hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenmek için yapılması gerekenleri sistematik olarak açıklamaktadır. Öğrenmenin en yaygın yolunun okumak olduğundan hareketle Hızlı okuma eğitiminde hızlı ve etkin okuma tekniklerine ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Ayrıca okunan metni anlama kapasitesini artırmaya yönelik teknikler, uygulamalarıyla birlikte aktarılmaktadır. Bu kitapta hızlı okuma stratejileriyle birlikte kalıcı öğrenme tekniklerini de bulacaksınız. Konsantre olarak okumaktan iç disiplin geliştirmeye; okuma stresiyle başa çıkmaktan kişisel zaman planlamaya kadar bilmek istediğiniz her konuya yer verilmiştir. Kendi okuma tekniğini geliştirmek, bilgiye ulaşma yollarını keşfetmek, öğrenmeyi öğrenmek, okul hayatında ve hayat okulunda başarılı sonuçlar almak isteyen herkes Hızlı okuma eğitimi almalı. İzmir'deki anlayarak hızlı okuma eğitimleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye

Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

HIZLI OKUMA NEDİR? Görsel algılama düzeyimizi geliştirecek okuma, algılama ve anlama düzeyimizi yükseltmeyi amaçlayan farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1–2 saatte bitirmeyesiniz? Hızlı Okuma Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimi Toplam 24 saat sürecek ve %25 Teorik %75 uygulama içerikli olacaktır. * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimi konusunda yetkin isimlerden birisi Sayın Cemal KONDU verecektir. * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimine katılanların mevcut okuma performanslarında %40 artış olması ve anlayarak okunan kelime sayısında % 300 artış olması beklenmektedir. * Normalde bir kişinin okuma hızı 150 kelime ile 250 kelime arasındadır. Buradan yola çıkarsak, Anlayarak Hızlı okuma&nbs

Okumaya Hazır Olma

Hızlı Okuma

İlkokula genel olarak hazır olma her şeyi içine almaz. Okuma yönünden de aynı şeyin olabilmesi daha detaylı bir süreci gerektirir. Bu süreç, genel hazır olma olarak adlandırılan adımın atılmasını temel alarak görsel, işitsel ve konuşmaya ilişkin becerilerde gösterilen gelişmelerle ilgili pek çok niteliğin elde edilmesini kapsar. Öğretmen, çocuğunuzun şu işaretleri gösterip göstermediğini izleyecektir. Görsel Gelişim Çocuğunuz kitaplara, işaretlere ve başlıklara karşı ilgi gösteriyor mu? Eğer gösteriyorsa, bu kelimelerin ve sembollerin bir mesaj taşıdığını veya hikâye anlattığını anladığı anlamına gelir. Çocuğunuz nesneler ve basit sembolik şekillerdeki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabiliyor mu? Renkleri tanıyor mu? Burada kasdedilen ana (kırmızı, sarı ve mavi) ve ara (turuncu, yeşil, ve mor) renkler olmak üzere iki gruptur. Konum ve yön belirlemelerinin (yukarı, aşağı, sağ-sol üst-alt, yakIN-uzak) yapabiliyor mu? Okurken ihtiyaç duyacağı görsel yönleri (soldan sağa,

Okuma Hızınız Ne Durumda?

Hızlı Okuma

Yeterince hızlı okuyamayan, değerli zamanı boşa harcamaktadır. Ne var ki çoğu insan bu yetenekten yoksundur. Bu bakımdan okuma hızınızı artırmak sizin için başarınızı doğrudan belirleyecek derecede önemlidir. Bu hızı, okuduğunuzu sindirmek ve zihne yerleştirmek için olabildiğince çok zaman kazanabilecek kadar artırmanız gerekiyor. Sırf okumak için ne kadar çok enerji ziyan olursa, okunanı belleğe yerleştirmek için gücünüz de o kadar azalır. Bu bölümün başında belirttiğim gibi, çoğu kimse bir metni küçük kelime grupları halinde okur. Bunun sonucu olarak da göz, debriyaja basmasını beceremeyen bir şoförün sürdüğü otomobil gibi, satırlar üzerinde bir duraklayıp bir kalkarak ilerler. Daha da kötüsü kelimeleri harf harf hecelemektir. En rasyonel okuma tekniği, olabildiğince uzun kelime gruplarının anlamını bir defada kavramaya dayanır. Burada ilkin satırları üç parçaya ayırarak okumak tavsiye edilebilir. Bu yolla göz adaleleri zamanından önce kesik kes

Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Bilginin hızla yayıldığı günümüzde anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmek neredeyse ihtiyaç bir hale gelmiştir. Anlayarak Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, hem de daha fazla anlamanızı sağlayacaktır. Kısacası daha verimli bir okuyucu olacaksınız. Her okumanın kritik noktası, okumadan önce okuyacağınız metini hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Hedefiniz okuyacağınız metinin tartıştığı konunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya sadece bir göz gezdirmek yeter. Tartışılan konunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kez parçaya bir göz gezdirmek yetmez, hiçbir şeyi atlamadan tam okuma yapmalısınız. Anlayarak Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam okuma yapın, her türlü okumada size zaman kazandıracaktır. ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ HIZLI OKUMAYI NASIL SAĞLAR 400 sayfalık

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

HIZLI OKUMA NEDİR? Görsel algılama düzeyimizi geliştirecek okuma, algılama ve anlama düzeyimizi yükseltmeyi amaçlayan farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1–2 saatte bitirmeyesiniz? Hızlı Okuma Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimi Toplam 24 saat sürecek ve %25 Teorik %75 uygulama içerikli olacaktır. * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimi konusunda yetkin isimlerden birisi Sayın Cemal KONDU verecektir. * Anlayarak Hızlı okuma Eğitimine katılanların mevcut okuma performanslarında %40 artış olması ve anlayarak okunan kelime sayısında % 300 art

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11