• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama İlkeleri
Kurumsal Koçluk
Share on Tumblr

Günümüz işletmelerimizin en önde gelen 2 sorunu; “kar etmek” ve “rakiplerini geçmek”. Ben bu iki sorunu bir arada çözmek gerektiğine inanıyorum; yani “rakipleri karlı cirolarla geçmek”.

Bunun nasıl olabileceğini, karlardan fedakarlık etmeden rakiplerimizi nasıl geçebileceğimizi, seminerlerde sunduğum sistemi şöyle özetliyorum.

Karlı cirolarla rakipleri geçmek, yani karlı cirolarla “arayı açmak” için, önce üç konuda karar vermek gerekiyor.

1. Çalışanlarımıza rakiplerimizin önene geçme isteğimizi “benimsetme

YENI YÜZYIL DA PAZARLAMA TRENDLERI

Satış ve pazarlama ülkemizde anlaşılmayan bir kavramdır. Ülkemizde halen “satışçılar” “pazarlamacı” olarak anılmakta. Bu konudaki bilgi eksikliği sebebiyle tüm kavramlar birbirine karışıyor; aynen inovasyon ve marka gibi kavramlar ülkemize getiriliyor, ama içi doldurulmuyor.

PAZARLAMA PLANI İLE İLGILI BAZI ÖNERILER

Pazarlama planı yaparken göz önünde bulundurulması gereken kriterler;

•    Satış hedeflerini disiplinli ve düzenli bir şekilde belirleyin

•    Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin

•    Hedeflerinizin belirli bir zaman planına bağlı ve ölçülebilir olmasına özen gösterin

•    Hedeflerinizin gerçekçi ancak zorlu hedefler olmasına çalışın

•    Geçmiş dönemlerdeki kendinizin ve rakiplerinizin satış performansınızı göz önünde bulundurun

•    Hedef pazarlarınızın büyüklüğünü ve büyüme hızlarını göz önüne alın

•    Ürün hayat eğrinizi dikkate alın

•    Pazarlama planınızda mutlaka üst yönetimin onayını alın


EĞLENCENIN YÖRÜNGESINDE PAZARLAMA YÖNETIMI

Dünyanın canı sıkılıyor; savaşlar, ekonomik krizler, siyasi çalkantılar, doğal afetler, terör… Öte yandan 21. yüzyılın insanı, teknoloji geliştikçe daha rahat edeceğini umarken, her an işiyle bağlantıda olduğu, özgürlüğünü feda ettiği, fazla hızlı bir yaşam biçimine alışmak zorunda. Derinlemesine düşünme efleksini gittikçe kaybeden, sabırsız, çabuk unutan, her tür bilgiye her an ulaşabilmenin kayıtsızlığıyla ve her an her yerde ulaşılabilir, gözlenebilir olmanın korkusuyla yaşayan yeni bir tüketici tipolojisi oluşuyor. Bilişim devrimiyle çehresi değişen medya araçlarının yoğunluğundaki pazarlarda, markaların rakiplerinden ‘farklı’ faydalarını enformasyona doymuş tüketicilerine anlatmaları, onları ikna etmeleri geçmişe göre çok daha zor. 

PAZARLAYARAK YÖNETIN

İşletmelerin detaylı pazarlama araştırmalarıyaparak, yerel tüketicilerin sosyo- kültürel ve ekonomik farklılıklarını ortaya koymaları gerekmektedir. Rekabet savaşı ancak bu sayede kazanılabilir. Çünkü bu pazarların en önemli özelliği çoğu tüketim mallarında bile birincil talebin yaratılamamış olmasıdır. Bir diğer sorunsa dağıtım kanallarının ve satış sonrası hizmetlerin verilmesidir. 1990'lı yıllara kadar dış pazarlara girme hazırlığı yapan işletmeler, mevcut mal ve hizmetlerini ihraç ederek yeni tüketicilerin onları eninde sonunda benimseyeceklerini düşünmüşlerdir. Bu işletmeler ürünlerinde çok küçük değişiklikler yaparak, daha ziyade reklâm sloganlarını o ülke tüketicisinin sosyo-kültürel yapısına uyarlamakla yetinmişlerdir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Pazarlama İlkeleri başlıklı  tarafından yazılan yazı 2902 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu