• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

Nlp Varsayımları Nelerdir

NLP

Her bilim dalının, her sanat dalının, her işin öğrenilmesini kolaylaştıran temel ilkeler vardır. Bu ilkeler işlevsel olduğu için kabul edilir, kişilerin inançlarına göre değişmez ve sağduyuya hitap eder. Aşağıdaki ilkeleri yaşamınızda gerçekleştirdiğinizde, deneyim ve davranışlarınızda, NLP'nin yaklaşım ve becerilerini doğal olarak göreceksiniz. Bu ilkeler kendinizi ifade etmekte, başkalarını isabetli algılayabilmekte, istediğiniz sonucu alabilmekte ve esneklik kazanmanızda yol gösterici olacaktır. Önce ilkeleri, sonra bu ilkeleri yaşamda en etkin biçimde uygulama yollarını öğreneceğiz. 1. Harita temsil ettiği arazinin kendisi değildir. Her birimiz beş duyumuzla dış dünyadan gelen verileri ve bilgileri alırız ve kendi özel kalıplarımıza göre bu bilgilere bir anlam veririz. Bir şehir haritası bize şehrin yollarını, sokaklarını gösterebilir ama o yollarda, o sokaklarda karşılaşacağımız manzaralar ya da gördüklerimizden hoşlanıp hoşl

Nlp Eğitimi

NLP

NLP (Neuro Linguistic Programing) Eğitimi, özellikle çok fazla zamanı olmayan, kısa bir dönem içerisinde programın önemli noktalarını kavramak isteyenler katılımcılara göre tasarlanmıştır. Özellikle kariyer merdivenlerini hızla tırmanıp rakiplerinden bir adım önde olabilmek isteyenler için çok uygundur. İş hayatında kabul gören bu sertifika programları size kariyeriniz ile ilgili hedeflerinize daha kısa zaman ulaştıracaktır. NLP (Neuro Linguistic Programing), Eğitimleri, en az 3 gün en çok 6 aya kadar uzayabilir. Ayrıca, NLP (Neuro Linguistic Programing) Eğitimleri sonrası birçok şirkette staj olanağı sağladığı için kısa bir dönemde kendinizi geliştirip iş yaşamına atılabilir veya kariyerinizde hızla yükselebilirsiniz. Saygın Coaching Consulting ve

Nlp'Nin Açılımı Nedir?

NLP

Neuro Linguistic Programing, yani dil kalıplarıyla davranışsal düzeyde zihnin programlaması şeklinde açabiliriz. NLP teknikleri neler için kullanılıyor? • Yeni bir dili öğrenme, bağımlılık tedavisi, • Stres, uykusuzluk, • Kilo alıp-verme, • Konsantrasyon bozuklukları, • Topluluk önünde konuşma, • İnsanların iletişim, • Öğrenme, farkındalık, • Motivasyon, Duygulanım gibi davranışsal ve duygusal faaliyetlerin amaca yönelik, etkin kullanımını sağlar. NLP son zamanlarda çok popüler olan bir teknik. Türkiye'deki tüm merkezlerin bu konuda güvenilir olduğunu söyleyebilir miyiz? NLP eğ

Nlp Nedir? Nlp Nasıl Uygulanır?

NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması yada Beyin Dil Programlanması olarak çevrilen NLP (Neuro Linguistic Programming), kişinin hayallerini hedeflerini ve istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı mükemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir… NLP(Neuro Linguistic Programming), Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender b

Nlp - Neuro Linguistic Programming Nedir?

NLP

NLP(Neuro Linguistic Programming), hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir teknikler bütünüdür. NLP(Neuro Linguistic Programming)'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP(Neuro Linguistic Programming) de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP(Neuro Linguistic Programming) de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir parçasıdır. NLP(Neuro Linguistic Programming) araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmed

Nlp'Nin Varsayımları - Nlp

NLP

1- İletişimin Anlamı, Alınan Cevaptır;İletişimin etkisi, hedeflenen amaca göre, elde edilen sonuçla ölçülür. İletişiminizi ne kadar gelişmiş araçlarla, ne kadar güzel bir biçimde yaparsanız yapın, hedeflediğiniz sonucu alamıyorsanız, iletişiminiz etkisiz demektir. Bu durumda yapılacak şey, alınan sonucu değerlendirip metod üzerinde değişiklikler yapmak, ya da metodu tamamen değiştirmektir. Burada, iletişimdeki sorunun karşı taraftan mı, yoksa sizden mi kaynaklandığını anlamanız, iletişiminizin sonucunu nasıl değerlendireceğinizi bilmeniz gerekir. İletişime etki eden faktörler ise şunlardır: yüzde 10 sözcükler, yüzde 30 konuşma tarzı, yüzde 60 vücut dili. 2- Başarısızlık Diye Birşey Yoktur, Sadece Sonuçlar Vardır "Başarısızlık" denilen her olgu, aslında insana birşeyler anlatan, öğreten bir durumdur. Kişi, olaya böyle yaklaştığında, hem çöküntüye düşmez, hem de öğrendiği bilgile

Temsil Sistemleri - Nlp

NLP

İnsanlardan belli bir şeyi düşünmeleri istendiğinde, kişiler kendilerine göre bir sistem kullanırlar. Örnek olarak, bir grup insandan, lodoslu bir günde deniz kenarında bulundukları bir günü hatırlamaları istense, kimisi dalgalı denizin görüntüsünü hayâlinde canlandırır. Kimisi, dalgaların kıyıya vurduğunda çıkan sesi duyar. Bir diğer grup da, dalgaların kıyıya çarpmasından sonra sıçrayan damlaların vücuduna değmesini hisseder. Bazen, koku ve tat faktörleri de işin içine katılabilir. Bir olayı, kimimiz görüntü, kimimiz ses, kimimiz duygu ya da vücut hisleri, kimimiz de koku ve tatlar ile canlandırıyoruz. NLP'ye göre, bunlar farklı temsil sistemleridir. Kişilerin canlandırma sistemlerini bulmak, hem onlarla ilişkimizi kolaylaştırır, hem de

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22