• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Başarı Nedir?

Başarı Nedir?
Başarı
Share on Tumblr

Her insanın bir amacı vardır. Her insanın mutlaka güzel bir amacı olmalıdır. Başarı, amacını bilmek ve o amaca ulaşmak için bütün yeteneklerini kullanarak çalışmakla elde edilir. Başarı, hedefe yürümektir. Yürünen hedef, kişinin hem kendine, hem ailesine, hem de diğer insanlara faydalı olmalıdır. Aksi takdirde insan, bir hedefe ulaşır, fakat mutlu olamaz.

Başarı, sadece bizi hedefimize kilitleyen bir sözcüktür. Aslında çocuklar küçük yaşta yanlış bir düşünce ile büyürler. Çünkü başarı tüm derslerinin iyi olması değil bir hedefe ulaşmaktır. Ve tabi ki birçok yerde başarıyı görebiliriz; okulda, işte, hayatta, çevrede vb. Başarıyı yakalamak ise bizim elimizdedir ve çok çalışmak ve emek vermekten geçen bir yoldur. Bu yolu aşmak zor olabilir ama işte burda bize düşen görev gerçekten istemektir. Çünkü insan istemeden bir işi yapamaz.

Bireyin kendisi ve çevresi ile uyumlu yaşayabilmek ve kendini gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşmak amacı ile gösterdiği çabadan olumlu sonuçlar almak şeklinde tanımlanabilir. Aynı yaştaki çocukların gelişim hızları, ilgi ve gereksinmeleri bir birinden çok farklıdır.  Anne baba ve eğitimcilerin, bu farklılıkları ortadan kaldırma ve onları aynı seviyeye getirme doğrultusunda bir yaklaşım içinde olacaklarına, onların, kendi ihtiyaç ve özelliklerine uygun gelişme sağlayacağı
ortam ve olanağı geliştirmek için çaba harcamalarının daha verimli sonuçlar oluşturacaktır.

Her çocuğun aynı alanda aynı başarıyı göstermesi mümkün değildir. Bu beklenti zaten doğanın yasasına da uygun düşmez. Bu nedenle her çocuk kendi gelişim evresi içinde izlenmeli, değerlendirme ve yönlendirmeler de bu çerçevede yapılmalıdır. Böylece çocuk, yeti ve yetenekleri dışında değerlendirilmeyecek; yılgın ve bıkın bir birey olmaktan uzak, daima aktif durumda olacak, sağlıklı bir gelişim seyri izleyecektir.

Rekabetçi toplumlar, bireyin, başarı ve sonuçları için çok büyük baskı oluşmakta, başarısızlığın bedelini de çok ağır ödetmektedir. Çocuklar okullarında, anne-baba ve öğretmenlerinin taleplerini en iyi şekilde yerine getirmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Kendinin mutlu olup olmaması, gelişiminin bu aktiviteye yetip yetmesi çevresi onun için önemli değildir. Önemli olan, program ağırlıklı ve sınava dayanan dar kapsamlı eğitim anlayışından yüzünün akı ile çıkması, okulda yüksek notlar alarak başarılı olduğunu kanıtlamasıdır. Bu nedenle de yetişkinin beklentileri ile çocuğun beklentileri arasında büyük uçurumlar oluşmaktadır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - -
Başarı Nedir? başlıklı  tarafından yazılan yazı 2406 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu