• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Diksiyon Kursları

İzmir Diksiyon Kursları
Diksiyon
Share on Tumblr

Diksiyon, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan öğelerin yerli yerinde kullanılması sanatına diksiyon adı verilir. Diğer bir ifade ile diksiyon; güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla(sesin uyumu, Vurgu, ton, tonlama, durak, üslûp, jest ve mimikler, tavır vb.)uyumlu bir biçimde kullanabilme sanatına diksiyon denir. Diksiyon, anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır.

Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında temel bilgilere sahip olmak; dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telâffuz edebilmek, kelimeleri doğru seçip yerli yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır.

Diksiyonda nefes alıp verme konusu çok önemlidir. Konuşma esnasında yeteri kadar nefes almamak veya sık sık nefes almak, sesin titrek bir şekilde çıkmasına neden olur. Buna ek olarak, çok derin nefes almak da sesin titrek bir şekilde çıkmasına neden olur. Olması gerektiğinden derin nefes almak, söyleyişi olumsuz yönde etkiler. Nefes alıp vermenin duyulması ise dinleyeni son derece rahatsız eder.
 
Eğer, düşünceler yoğun ve duygular çok yüksek, sanatlı ve gösterişliyse bu tür anlatıma "yüksek üslûp" ismi verilir. Bu üslûp içerisinde sözcükler, seçkin ve parlaktır. Sade ve kolay bir şekilde anlaşılır cümleler yerine imajlara ve söz sanatlarına dayalı bir takım ifadeler kullanılır. Bu üslûbu sadece kültürlü insanlar anlar.

Her insanın anlayacağı nitelikteki anlatım şekline de "orta üslûp" adı verilir. Bu tür söyleyişte sade ve yüksek üslûbun karışımı mevcuttur. Bu tarz bir üslûbu, belirli bir eğitim düzeyine gelmiş bütün insanlar rahatlıkla anlayabilirler.

Bazen bir tek kelimenin telâffuzu bile, o kişinin geçmişi, öğrenim derecesi, zihin faaliyeti ve yeteneği hakkında fikir verebilir. Ses; dalgınlık, kayıtsızlık, korkma, utanma, kibirlilik, kendini beğenme, dikkatsizlik, bünyece zayıflık vb. birçok özellikleri ortaya koyabilir. Aynı zamanda o kimsenin uyanık, yetenekli, dengeli, atak, makul, cesur olduğunu da gösterebilir. Kaba, pürüzlü, sert, haşin, genizsil, çok ince sesler; dinleyenler üzerinde iyi bir etki bırakmaz. Bunların yanında Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Bahsedilen kabiliyetleri edindikten sonra, kişi söylediklerine bir anlam derinliği kazandırabilir. Bu eğitimin temelinde yer alan en önemli unsur sestir. Sesimizin niteliği hakkında bilgi sahibi olabilmek için kimi basit paragrafları yüksek sesle birçok kez okumak yararlıdır. Böylelikle, sesimizin başkaları üzerinde bırakabileceği etkileri ve kusurlarımızı öğrendikten sonra sesin sıkı bir çalışmayla az çok eğitilebilmesi mümkündür. Ses, insanın kişiliğini yansıtır. Gözlem yeteneği güçlü bir kimse, her hangi biri ile birkaç dakikalık konuşma sırasında, onun hangi özellikte bir insan olduğu hakkında genel yargıya varabilir. Bu alanda başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen iyi bir konuşma sesinin niteliklerini bilmek gerekir.

Sesin nitelikleri ;

* Sesin işitilebilir olması

* Canlılık

* Sesin ayarlanması

* Anlatımda değişiklik

* Temiz ve doğru söyleyiş

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Diksiyon Kursuyla ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Diksiyon Kursularımız için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.

Antalya’dakiDiksiyon Kursularımız için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.

Bursa’daki Diksiyon Kursularımız  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Diksiyon Kursuna tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
İzmir Diksiyon Kursları başlıklı  tarafından yazılan yazı 3370 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu