• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Etkili İletişim

İzmir Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim

İletişimdeki Olumsuzluklar Belirsizlik yaratan kelimeler : “Bilirsiniz” ya da “onun gibi bir şey” gibi sözler belirsizlik yaratıp sizi konuya hakim olmayan biri olarak gösterebilir. Aynı zamanda tecrübesiz ve konuşmayı bilmeyen biri gibi algılanırsınız. Karşınızdaki insan fikirlerinizi ciddiye almaz; çünkü onları anlatırken emin ve etkileyici bir konuşmayı beceremiyorsunuzdur. Konuşmadan önce birkaç saniye durup, söylemek istediklerinizi düşünürseniz, konuşmanın ortasında durup düşünme ihtiyacı duymazsınız. Soru tonuyla konuşmalar : İlk olarak ses tonunuzu kontrol etmelisiniz. Konuştuklarınızdan emin görünmek için sesiniz cümlenin sonuna doğru aşağı inmelidir. Böylece anlatımınızdaki soru işaretleri kalkar, konuştuklarınızdan emin görünürsünüz. Eğer bunu kendi kendinize başaramazsanız, bir etkili konuşma kursuna yazılarak konuşmanızı düzeltin. Kuşku belirten sözler “Belki doğru olmayabilir, ama…” veya “Tam emin değilim ama…” tipi cümleleri fa

İzmir Etkili Ve Güzel Konuşma Kursu

Etkili İletişim

İzmir Etkili Ve Güzel Konuşma Kursunun Amacı: İnsanlar birebir konuşmalarında çok başarılı olabilmektedir.Ancak topluluk önünde herkes konuşamaz.Bunu hemen hepimiz denemişizdir.Toplum önünde konuşabilmek apayrı bir yetenek ister.Bu işin bir de kuralları vardır.Topluluğa nasıl hitap edileceğini bilmeyen bir kişinin konuşmasını, dinleyen olabileceğini düşünmek iyimserlik olur.Her işin kuralları olduğu gibi hitabet sanatının da kuralları vardır.Adından anlaşılacağı üzere Hitabet (etkili ve güzel konuşma) :bir sanattır.Yani Etkili ve güzel konuşabilmek için, hem yetenek, hem de bilgi gerekir. ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA KURSLARININ EĞİTİM İÇERİĞİ NASILDIR İyi bir konuşma için: - İyi bir konuşmacı mı sayılabilirim? Sorusuna cevap aranır. - Kişinin etkili ve güzel konuşma süreciniz sıkı bir incelemeye tabi tutulur. - Kendini tanıma-gücünün farkında olma teknikleri inceleni

Telefonda İletişim

Etkili İletişim

Her gün defalarca telefonla konuşuyoruz. İstediğimiz veya istemediğimiz onlarca görüşme yapıyoruz. Bazen karşımızdakine hayır diyemiyoruz ve gereğinden fazla vaktimizi almasına müsaade ediyoruz. Telefonda nasıl konuşulacağına dair bir takım görgü kuralları vardır. Ama insanlar yüzlerini görmedikleri insanlara yardımcı olmamayı daha kolay buluyor. • Telefona cevap verirken isminizi ve şirketinizin ismini kullanın. • Sesinizin tonuna dikkat etmelisiniz. • Her telefonun yanında yazan bir kalem ve kağıt olmalıdır. • Önemli konuları not edin. • Notunuz yeterince ayrıntılı ve açıklayıcı olmalıdır.

İzmir Etkili İletişim

Etkili İletişim

→ İletişim sadece sözcüklerden ibaret değildir → İletişimde beden uyumu ve beden dilinin etkin kullanımı önemlidir. → Dinlemeden anlayamayız. Bu nedenle etkin dinlemenin özelliklerinden aktif olarak yararlanmalıyız. → Sabırlı olmak ve esnek olmak. Bu ikisi olmadan etkili iletişimde sonuca gidilmesi zorlaşır. → Karşımızdaki kişi ve gruba yönelik anlayabilecekleri şekilde sözcükler seçilmeli. → Toplum içinde birisi konuşurken sizde arkadaşınızın kulağına eğilip fısıldaşmanız olumlu algılanmayacaktır. → İnsanlara sürekli akıl vermek ve öğüt vermek sizden uzaklaşmalarına neden olabilir. → Bazen geri çekilmeniz gerektiğinde gerekeni yapmalısınız. → Farklı farkl

İletişim Herşeydir

Etkili İletişim

NLP önvarsayımlarındadır. Hepimiz, çoğunlukla sözsüz olarak, her an iletişim kurarız. Bilinçli niyetiniz ne olursa olsun, en belirsiz bir iç çekiş ya da gülümseme, hatta vücudunuzun açısı bile bir iletişimdir. Yani, biri onlardan bir anlam çıkarabilir. Çoğu kez, içsel düşüncelerimiz -aslında içsel iletişimlerimiz- bile, duruşumuz, vücut hareketlerimiz, ses tonumuz ve göz hareketlerimiz aracılığıyla başkalarına aktarılır. Bu, iletişimin kanıtının başkalarının tepkileri -bazen beklenmedik şekillerde olabilir- olması noktasında, bir önceki önvarsayımla bağlantılıdır. İletişimin farklı biçimlerinin etkisini bilmek, her yönetici açısından güçlü bir kozdur. Sürekli iletişim kurduğumuzu kavramak, ek bir sorumluk boyutu getirir. İzmir’deki NLP Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için 232 422 59 54 numaralı telefondan veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İletişim Nedir, Nasıl İşler?

Etkili İletişim

İletişim Sözcüğünün Kökeni Üzerine; İletişim sözcüğü, Latince kökenli communication sözcüğünün karşılığıdır. Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı -içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim diyoruz. Batı dillerindeki communication sözcüğünün, Latince'deki communis sözcüğünden gelişi de bunu gösteriyor. Benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık ya da topluluk anlamına gelen bir sözcükten kaynaklanıyor communication ya da iletişim kayramı. Belirli bir coğrafya parçasında aynı Doğa koşulları içinde varlıklarını sürdürmek için araç ve gereçler bulan, bu konuda çeşitli bilgeler üretmiş bulunan, bunları belirli işbölümü yöntemlerine göre kullanan, kendi aralarındaki bu işbö

 1 2