• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hafıza

İsimleri Nasıl Daha İyi Hatırlarsınız?

Hafıza

• Birisinin adını ilk defa duyduğunuz zaman dikkat edin. "İsim unutmak" çok kere, başlangıçta iyi algılayamamış olmaktan kaynaklanır. • Öğrendiğiniz ismi hemen kullanın. Örneğin "Günaydın Ahmet Bey,", "Murtaza ne kadar değişik bir isim değil mi?", "Fatma Hanım'ın dediği gibi..." ismi yüksek sesle söylemek, çok iyi bir prova yoludur. Konuşmanız sırasında ismi bir veya iki kere kullanın veya dikkatinizi toplayıp ismi sessiz olarak içinizden söyleyin. • Gördüğünüz kişinin çehresiyle duygusal bir çağrışım yapın. Bu kişiden kullanılmış bir araba alır mıydınız? Bu kişiye para veya bir başka şey emanet eder miydiniz? Bu kişi tanıdığınız birine benziyor mu? • Kişinin dikkat çeken bir özelliğini onun adıyla birleştirmeye

Hafızanızı Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Hafıza

İyi hatırlamak için öncelikle unutmanın sebeplerine bakmak gerekir. Unutmanın sebepleri şunlardır: 1) Bir olay veya bilginin içine gerektiği kadar girmemekten ötürü zayıf bir izlenim alınması. 2) Tekrarlamamaktan ötürü izlenimin kaybolması. 3) O izlenime, başka izlenimlerin karışması. 4) Hatırlamaktan hoşlanmadığınız anıların bastırılması. O halde hatırlamak için işe yukarda sıralananların tersini yaparak başlamak gerekir. Bunun için şunları yapmak yerinde olur: 1) Dikkati olay veya bilgi üzerinde yoğun bir şekilde odaklaşturarak kuvvetli bir Menim edinmek. 2) Düzenli tekrarlar yaparak bilgiyi (izlenimi) pekiştirmek. 3)&nbs

 1 2 3