• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Yöntemleri

Hızlı Okuma Yöntemleri
Hızlı Okuma
Share on Tumblr

Göz Devinimlerimiz: Daha hızlı okumak etkili bir okuyucu olabilmek için gözlerimizle aklımızı birlikte çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor.Bu organlarımızın entegre ve senkronize çalışmaları bize görme ve okuma konusunda çok şeyler kazandıracaktır.

Okuma sırasında gözümüz satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya (bazen aşağıdan yukarıya) göz sıçramaları ile ilerler.
 
Okuma olayı işte bu sıçramadaki duraklamalar (saplama) sırasında yakalayabileceğimiz sözcük kümesini algılayarak  gerçekleştirilir. Bu yüzden hızlı ve usta bir okuyucu olabilmek için göz sıçramalarını hızlandırmak duraklama süresini kısaltmak duraklama süresince çok sayıda sözcük görebilmek (4-5 sözcük) yani görme yelpazemizi genişletmemiz gerekiyor. Bu üç özelliği kontrol etmek beynin işidir.
 
Zihnimizin kotrolü dışında gerçekleşen sıçrama ve duraklamalardan görüş alanına girenleri algılamak olanaksızdır. Öyleyse aklımız sürekli emir veren kontrol eden ve gönderilenleri algılayacak biçimde hazırlıkta ve işlerlikte olmalıdır.Hızlı okumaya progranlanmış bir akıl istenen emirleri sürekli olarak ,ilgili organlara verecektir.Bu işlem sonucu sıçrama yapan göz,hiçbir kelimeyi kaçırmayacaktır.hızlı okuma kısacası pasifdeğil,aktif bir okuma biçimidir.

Sapmalar: Daha çok sayıda sözcük kümesini algılamak için; sözcük kümelerinde gözün önce belli bir noktaya sapması sonra bu saptığı noktanın sağından ve solundan mümkün olduğunca çok sayıda sözcüğü algılaması gereklidir.Bu teknikle daha hızlı okuma gerçekleşir.Bu sapmaları düzenleme işi beyne hızlı okuma kurslarında ,yaptırılan pratikle öğretilmektedir.

Kolon Okuma: Günümüzde metinler gittikçe daha dar kolonlar halinde basılmaktadır. Gazetelerde dergilerde ve büyük magazinlerde bu kolonlara daha sık rastlanmaktadır. Bu kolonlar ortalama 5-7 cm den oluşan bloklardan  meydana gelmektedir. Dar kolonlar büyük bir gidiş- gelişi zorunlu kılan geniş satırlardan daha kolay gözden geçirilmektedir. Diğer yandan yukarıdan aşağıya doğru okuma dikkati daha çok uyarmaktadır. Dar kolonlar genellikle her satırda bir ya da iki sapmayı gerektirdiğinden ritim konusunda büyük yarar sağlamaktadır.Bu teknik dersanelerin eğitim ve test kitaplarında da uygulanmaktadır.

Göz Gezdirme: Görme yelpazemiz genişledikçe metnin bütününü dikkatli bir şekilde görme imkanına kavuşur,düşünceleri bütünüyle yakalama alışkanlığına da ulaşırsınız.Üstelik hızla okudunuz kelimeleri, büyük bir hızla anlamaya başlarsınız.Bu yeteneğe kursun ilerleyen bölümlerinde doğal olarak ulaşacaksınız.

Etkili okuyucu metnin özelliklerine göre hızını ayarlayabildiği gibi her metinle ilgili ihtiyaç ve amaçlarının farkı olacağını kabul eder. Amacını belirledikten sonra metnin bütününe yönelik yaptığı "Göz Gezdirme" Tekniği ile dikkatli bir okuma yapabilir.Yalnız dikkat edilmesi gerekenşey,metne göz atmanız değil,metin üzerinde göz gezdirmenizdir.
Göz gezdirme ile çok yüksek hızlar elde edersiniz. Neye ve nasıl göz gezdireceğimizi iyi belirlersek bu hız kavrayışımızı düşürmez.
Göz gezdirme bir metni okumaya başlamadan önce yapılan "Göz atma" dan farklıdır. Göz gezdirme de amacımız belirli olduğu için daha dikkatli bir inceleme yaparız. Okunan metin çok kolay ve okuyucunun bildiği konuyu içeriyorsa göz gezdirme de yeterli bilgi edinilebilir.
Etkili bir göz gezdirme davranışında; metin başlığı alt başlıkları giriş ve ilk paragrafı sonraki paragrafların ilk ve son cümleleri numaraları büyük harfle ya da italik yazılmış yerleri son paragraf ve varsa özeti okumalıdır.Kısacası önemli bulduğumuz yerleri ve ana başlıkları okumak,yazı hakkında bize önemli ipuçları verbilir.

Esnek Okuma: Okuma yöntemimizi ve hızımızı belirleme, okuma amacımız ve metnin özellikleri vb konularına dikkat etmek bize önemli, bir esneklik kazandırır.Etkili okumada okuyucu her durumda uygun okuma tutumunu  alabilmelidir. Uygun okuma tutumunu alabilmek esnek okumayı gerektirir.Kısacası her yazıyı aynı şekilde ve aynı tempo ile okuma yanlışına düşmemeliyiz.

Eğer günlük yaşamda karşımızı çıkan yeni bilgilerden gereğince ve en verimli bir şekilde yararlanmasını bilmezsek bir çok şeyi kaçırır ve önemli bilgileri edinemeyiz . Ayrıca daha az zaman ayırarak yapacağımız okumayı hem daha fazla zaman harcayarak yapar hem de okuduğumuz metinden yeterince doyum alamayız.  Okuduklarımızın çok azını anlarız.Oysa okuma hızını ve yöntemini okuma amacına ve metnin özelliklerine göre ayarlayabilen yani "Esnek Okuma" yapabilen bir okuyucu en kısa zamanda en çok bilgiyi alabilir.

Her gün karşılaştığımız yeni okuma durumlarını incelediğimizde esnek okumayı daha iyi anlayabiliriz. Okunacak şeyler değişik türde olduğundan  bunları okuma amacımız da değişir. Farklı teknikler kullanırız. Örneğin güne gazete okuyarak başladığınızı düşünelim. Ancak zamanınız sınırlı ,işe veya okula yetişmek durumundasınız. O zaman sadece başlıklara bakar ,ilginizi çeken haberlere de şöyle göz atarsınız. Okula gittinizde derse girmeden önce eğer konu anlatacak iseniz bildiğiniz şeyleri hatırlayıp tarayabilmek için göz gezdirirsiniz. Bildiklerinizi atlar yeni bilgileri okursunuz. Öğleden sonra arkadaşınız size bir dergiyi verdi diyelim. İlginç bir makale var mı diye dergiyi tararsınız. İlginizi çeken bir makale bulduğunuzda yeni bir bilgiye rastlamak için göz atarsınız. Akşam iyi bir film ya da program bulabilmek için gazetelerden programları tararsınız. Yarınki dersinizi hazırlama durumunda ise metindeki herşeyi okumanız gerekmediği düşüncesinden hareketle kitabınızın o bölümüne göz atar elde etmek istediğiniz bilgilere göre önemli başlık ve alt başlıkları belirlerseniz.Bu örnekler çoğaltılabilir.Çünkü bunlar günlük yaşantımızın birer parçalarıdır.
 
Konusunu, ana fikir ve ayrıntılarını araştırır, önemli kısımlar üzerinde daha fazla zaman harcayarak ayrıntılar üzerinden  daha hızlı geçerek ya da atlayarak okumanızı sürdürürsünüz. Gördüğünüz gibi okuduğunuz bu çeşitli türden malzemelerin her birine göre okuma amacınız da farklı olacaktır. Yine malzemenin türüne göre yöntem ve hızınızıda değiştirmeniz gerekecektir. Eğer bunu uygun bir şekilde yapmayı başarırsanız esnek bir okuyucusunuz demektir.

Esnek okuyucu nasıl okuyacağına karar verirken metinin türünü de dikkate alarak zaman zaman teknik değiştirebilir. Metin  açık bir dille yazılmış ve izlenmesi kolay bir anlatımı olduğunda hızlı bir okuma yapılabilir. Ancak metin açık bir dille yazılmamış anlatımı kolayca anlaşılıp özümlenmeye elverişli olmadığında daha yavaş ve dikkatli bir okuma yapılabilir. Eğer bu şekilde esnek davranamazsak amacımıza ulaşamadığımız gibi zamanımızı da boşa harcamış oluruz.

Esnek okuyucu, okuma yöntemini kararlaştırırken zamanını dikkate alır. Örneğin bir metni ne kadar dikkatli okuması gerekirse gereksin eğer yeterli zamanı yoksa ya bir kısmı okur, bir kısmına göz atar ya da baştan sona dikkatle göz gezdirir. Ayrıca eğer o anda fiziksel bir rahatsızlığı varsa genel düşünceyi anlamak için sadece göz atar. Özetle esnek okuyucu, durumuna göre hızlarını bilen ve uygulayan kişidir.Tüm bu söylediklerimizi nasıl uygulayacağınızı,ANLAYARAK HIZLI OKUMA kurslarında öğrenebilirsiniz.Bu tekniklerle ilgili yeterince pratik yapabilirsiniz.
 
Hızlı Okuma  Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :
 
İzmir'deki hızlı okuma eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.
 
Antalya'daki hızlı okuma eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Hızlı Okuma Yöntemleri başlıklı  tarafından yazılan yazı 2766 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

 
3+2 İşleminin Sonucu