• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Okumaya Hazır Olma

Okumaya Hazır Olma
Hızlı Okuma
Share on Tumblr

İlkokula genel olarak hazır olma her şeyi içine almaz. Okuma yönünden de aynı şeyin olabilmesi daha detaylı bir süreci gerektirir. Bu süreç, genel hazır olma olarak adlandırılan adımın atılmasını temel alarak görsel, işitsel ve konuşmaya ilişkin becerilerde gösterilen gelişmelerle ilgili pek çok niteliğin elde edilmesini kapsar. Öğretmen, çocuğunuzun şu işaretleri gösterip göstermediğini izleyecektir.
Görsel Gelişim Çocuğunuz kitaplara, işaretlere ve başlıklara karşı ilgi gösteriyor mu? Eğer gösteriyorsa, bu kelimelerin ve sembollerin bir mesaj taşıdığını veya hikâye anlattığını anladığı anlamına gelir. Çocuğunuz nesneler ve basit sembolik şekillerdeki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabiliyor mu? Renkleri tanıyor mu? Burada kasdedilen ana (kırmızı, sarı ve mavi) ve ara (turuncu, yeşil, ve mor) renkler olmak üzere iki gruptur. Konum ve yön belirlemelerinin (yukarı, aşağı, sağ-sol üst-alt, yakIN-uzak) yapabiliyor mu? Okurken ihtiyaç duyacağı görsel yönleri (soldan sağa, yukarıdan aşağıya, önden arkaya) biliyor mu? Sembolik formları yeterince ayırd edebiliyor mu? Bu kazanımı onu harfleri öğrenebileceği ve onları kelimeler olarak gruplar halinde algılayabileceği düzeye getirdi. Göz kasları, gözlerin zorlanmadan okumasına yetecek düzeyde gelişmiş mi?
İşitsel Gelişim Çocuğunuz harf ve kelimelerin söylenişleri ve kelime başlangıcı ve bitişleri arasındaki ses farklılıklarını ayırdedebiliyor mu? Bir dizi fikri ona anlatıldığı sırada takip edebiliyor mu? Kelimelerin söylenişlerine ilişkin oyunlardan hoşlanıyor mu.7 Grup oyunlarına ilgi gösteriyor mu ve iyi bir oyuncu mu? Kendisine okunan şiirler ve hikâyelerden hoşlanıyor mu?
Konuşma Gelişimi Bir dizi fikri sadece takip etmek değil, aynı zamanda başkalarına anlatabiliyor ve açıklamalar yapabiliyor mu? Bir hikâyenin bir kısmını dinleyip mantıksal bir sonuç üretebiliyor mu? Bitirilmemiş bir cümleyi kelimelerle anlamlı şekilde tamamlayabiliyor mu? Konuşurken kullandığı cümleler tam mı? Yaşadığı bir olayı- bir gezi, küçük ya da büyük bir macera- meydana geldiği sırada anlatabiliyor mu? Gruba karşı konuşurken heyecanlanıyor mu? Birebir ya da gruba yaptığı konuşmalarda kelime ve ifadelerde çeşitlilik var mı? Telaffuzları ve ifadeleri açık mı?
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Okumaya Hazır Olma başlıklı  tarafından yazılan yazı 2332 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu