• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

Nlp Teknikleri, Nlp Alıştırması

Kişisel Gelişim

SORUMLULUK TAŞIDIĞINIZ GÖREVİ YERİNE GETİRMEK 1- Hazırlık. Size bu teknik boyunca rehberlik edebilmemiz için sakin ve sessiz bir yer bulun. Bu yöntemi kullanmak için gözlerinizi kapamanıza gerek yoktur. Sadece rahatlayın ve sağ yukarınıza bakın. Zihin gözünüzde, kısa bir mesafede, tıpkı size benzeyen birinin durduğunu hayal edin. Bu alıştırmadaki bütün öğrenme işini bu "öbür siz" yapacak. Siz sadece gözlemleyeceksiniz. Yeni becerileri ancak bu işlemi hakkıyla yaptığınızda bütünleştirebileceksiniz. Oradaki "öbür siz"in etkinliklerinden kendinizi tamamen ayırdığınızdan emin olmak için, kendinizi bir cam kürenin içinde hayal edebilirsiniz. 2- Görev Seçin. Şimdi, kendinizi motive edeceğiniz bir konu düşünün. Seçtiğiniz şey, banyo küvetini temizlemek, sabahları

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Her kişinin kendi içindeki keşfedilmemiş bir yetenekler ve beceriler hazinesi vardır. Kişiler kendi içlerindeki potansiyelden bütünüyle yararlanabilen kişilerin sayısı ne yazık ki çok azdır. Bunu nedeni ya bu potansiyelin yada hazinenin farkına varamayışımız ya da onu geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olamayışımızdır. Hem iş hem de özel hayatımızda karşımıza her an, problemler ve fırsatlar çıkar. Bunlardan bir kısmı “gerçekler dünyası”, diğer bir kısmı ise “duygular dünyası” ile ilgili problem ve fırsatlardır. Gerçekler dünyasından kaynaklanan sorunları ve fırsatlar konusundaki tavrımızı, genellikle akıl ve mantığımızı kullanarak, deneyimlerimizden, mesleki bilgilerimizden yararlanarak belirleriz. Duygular dünyasına ait olanları anlamak ve çözümlemek ise çoğu kez daha zordur; hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olurlar. Kişisel ve kurumsal gelişimin önünü tıkayan unsurlar çoğu kez bu tür ploblemlerin çözümlenem

Kişisel Gelişim Testleri

Kişisel Gelişim

Gerçekten Kişisel Gelişim mi Arıyorsunuz?Kişisel gelişim alanında çok sayıda kurs mevcut. Doğruyu söylemek gerekirse kişisel ilerleme kişinin kendisi adına ince eleyip sık dokuyarak yapması gereken bir uğraş ve ilim alanı. Bu test sizin kendinizi geliştirme yeteneğiniz ve arzunuzu ölçmenize yardım edecek Aşağıdaki ifadeleri Evet ya da Hayır şeklinde cevaplayınız. 1. Bazen aynada kendinize baktığınızda, daha çekici olmanız için kendinizde değiştirebileceğiniz bir şey buluyor musunuz? Evet Hayır 2. Yanlış bir yaşam sürdüğünüzden dolayı son yıllarda çok fazla kilo aldınız veya verdiniz mi? Evet Hayır 3. Kendinizi denetleme yeteneğine,

Kendinizi Geliştirin

Kişisel Gelişim

Neden bir rüyamız olsun? Daha olgun bir kişiliğe sahip olmak ve kendimizi geliştirmek için. Gelecekle ilgili bir görüşe, bir vizyona sahip olmak, silkinmemize ve bir şeyler meydana getirmek için gerekli becerilerimizi geliştirmemize yol açar. Yaşayan Gençlik hareketinin oluşmaya başladığı ilk günlerde, temel olarak gençlere hitap edip onları çağdaş ve uygun olaylarla hazırlıyordum. Organizasyon büyüdükçe, aynı zamanda insanları organize etmekte, konserler, promosyonlar düzenlemekte ve finansman bulmakta oldukça beceri kazandığımı gördüm. Tabii ki bunları bir gecede öğrenmedim. Bazılarını kavramam zamanımı aldı ve bu sürenin gerginlik verici olduğunu hatırlıyorum. Ama bu deneyim hayati bir şeydi ve onun sayesinde büyüdüm. Seçtiğim bir sözü size aktarmak istiyorum: "Her zaman ulaşabileceğinizden daha fazlasını hayal edin. Çağdaşlarınızdan veya atalarınızdan daha iyi olmak kaygısı taşı

Sınavlara Hazırlanan Çocukların Ailelerine Öneriler

Kişisel Gelişim

Sınavla ilgili olarak, çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak korkutmak, tehdit etmek, "Sen hele bir kazanama, o zaman görüşürüz." yada "Kazanamazsan arkadaşlarının yüzüne nasıl bakarsın, aile dostlarımızın hepsine rezil oluruz." gibi ifadeler çocuğun motivasyonunu değil kaygısını arttırır. Çocuk ailesinin ve başkalarının gözünde kendisinin değil, sınavdaki başarısının önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam yükler. Bu da kaygısını arttırır. Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın önündeki en önemli engeldir. Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlamlar veren öğrenciler için her sınav bir "Kriz" dir. Kendisini ispatlaması gereken, değerli olduğunu herkesin görmesi gereken ve mutlaka kazanılması gereken bir savaş. Bu duygularla sınava hazırlanan genç her bir sınavı, hattâ her bir çalışma testini, kazanılması gereken bir savaş olarak görecek, yapamadığı her bir soruyu kaybedilmiş bir savaş olarak yorumlayacaktır. Bu da umu

Sınıfta İstenmeyen Davranışları Yok Etme Teknikleri

Kişisel Gelişim

Sınıfta öğrenciler arasında birbirine vurma, saldırganlık, hırsızlık, yalancılık vb. sorunlar var. Bu sorunların kaynağını (sorunların ortaya çıkmasına neden olan etmenleri) belirler ve giderir. Bu konuda gerekirse rehberlik servisinden ve anne-babalardan yardım alır. Sınıfta öğrenciler sürekli olarak ve alışkanlık edindikleri istenmeyen davranışları gösteriyorlar (birbirleri ile konuşma, rahatsız etme vb.) Öğretmen ne yapmalı? İstenmeyen davranışları sürekli gösteren ve alışkanlığı olan öğrencilere öğretmen sorunun kaynağını belirledikten sonra öğrencilere ilgi ve yetenek alanlarına uygun görev ve sorumluluklar vermelidir. Sınıfta öğrenciler zaman zaman ya da sınıfı çok rahatsız etmeyen istenmeyen davranışlarda (konuşma, izinsiz konuşma, sınıfta dolaşma vb.) bulunuyorlar. Bu tür zaman zaman ortaya çıkan istenmeyen davranışlar görmezden gelinerek (pekiştirilmeyerek-ilgilenilmeyerek) sö

Eğitim Kurumu Ve İnsan

Kişisel Gelişim

Toplumsal eğitim kurumunun konusu insandır, insan kimdir, eş deyişle biz kimiz sorusuna değişik yanılar bulmak olasıdır: Biyoloji açısından, başka canlılardan bazı farklılıkları olan bir canlıyız. Toplumbilim açısından, başka canlılara göre, yaşamayı nitelikli kılmak için kültürel değerler üretebilen, düzenli yaşamak için toplumsal kurallar koyabilen toplumsal bir canlıyız. Psikoloji açısından başka canlılardan daha yüksek duygusal, bilişsel güçleri olan bir canlıyız. Dinsel açıdan Tanrı'nın istediği üstün nitelikleri kazanarak ona en çok yaklaşabilen yaratacağız. Eğitim açısından yapılacak insan tanımında bizim öğrenebilirliğimiz öne çıkar, ilkin, öğrenmeyle gelişebilecek güçlerimiz vardır, ikincisi bu güçler, öğrenmeye elverişli bir ortamda işlenir. Üçüncüsü, işlenen bu güçlerle ürün üretebiliriz. Böylece bir bütünlük içinde, ama ayn ayn ele alınabilecek, üç tür doğamız vardır. Bu açıklamaya göre insanın tanımı şöyle yapılabilir: İnsan, kalıtsal güçlerle d

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22