• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

Fizik Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

FİZİK Dersi; Fizik dersinde konular birbiriyle ilintilidir. İlk önce konu çalışılmalı daha sonra gelişinceye kadar çözümlü örneklerle pekiştirilmelidir. Bu örneklerin çözümü, formüller akılda kalana kadar devam ettirilmelidir. Bol bol problem-test çözmek konunun unutulmamasını sağlar. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Tarih Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

Tarih Dersi; Tarih kolay öğrenilir ama çabuk unutulur. Bu yüzden sık sık tekrar yapmak gerekir. Önce konuyu öğrenin ve önemli yerlerin altını çizin. Konuyu öğrenmek için muhakeme yapın ve olaylar arasında bağlantılar kurun. Önemli tarihleri yazın; olaylar arasındaki ilişkileri kurmanızı kolaylaştıracaktır. Tarih neden-sonuç ilişkisine dayanır. Bir konuyu öğrenmeden diğerine geçmeyin. Konuyu öğrendikten sonra kendi kendinize anlatın; soru ve test çözün. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Biyoloji Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

BİYOLOJİ DERSİ; Biyoloji sadece okuyup ezberlemeyi gerektiren bir ders değildir. Biyoloji çalışanların yapması gereken ilk iş konunun iyice incelenmesi ve periyodik bir şekilde tekrarlanmasıdır. Biyoloji dersi öğrenmeye dayalı bir derstir. Derse hazırlanırken konu dikkatle okunmalıdır. Vurgulanan, koyu puntoyla yazılan kısımları gözden geçirip, konu özetini okuyup, sorular çıkararak bu sorulara cevap aranmalıdır. Derste öğretmen konuyu anlatırken not tutulmalı, vurguladığı şeyleri yıldız kayorak ve altını çizerek belirginleştirmelidir. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Geometri Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

GEOMETRİ DERSİ; Geometride başarılı olma konuya tamamen hakim olmaya bağlıdır. Geometri düşünme, sezgi ve görmeye dayalıdır. Mutlaka şekil çizilerek çalışılmalıdır. Formüllerin elde ediliş yollarını öğrenmek faydalı olacaktır. Mümkünse soru hazırlamaya çalışılması ve bunların çözümü pekiştirici olur. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Matematik Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

MATEMATİK DERSİ; Matematiği öğrenme yolları (pi) sayısının sabitliği kadar kesindir. Matematiğin alfabesi denebilecek olan ilk konuları çok iyi biliyor olmanız gerekir. İlk konularda eksiklik varsa bunları öğrenip diğer konulara ondan sonra geçin. Matematikte anlatım azdır. Beş on dakika içerisinde bir kural verilir ve o kuralla ilgili örnek soruların çözümüne daha çok zaman ayrılır. Matematik dersi genellikle öğretmen desteğinin çok gerekli olduğu bir derstir. Verilen kural kavranana kadar çözümlü örnekler incelenmelidir. Kuralı tamamen kavramadan problem çözümüne geçilmemelidir. Kuralın çok iyi kavranılıp akılda kalmasını sağlamak için bolca pratik yapılmalıdır. Formüller ezberlenmen, öğrenmek için formüllerin kelimelere ya da sayılara çevrilmesi sağlanıp; problem uygulamalı olarak formüle-çizime-grafiğe dökülmeli, cevabı önceden tahmin edilmeye çalışılarak çözüme geçilmelidir. Çözümden sonra da başka yollarla çözülüp çözülmeyeceği araştırılmalı, çıkan sonuçtan başlaya

Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır

Kişisel Gelişim

Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır Konuyla ilgili bir parçayı iyice okuyun. Türkçe'nin temeli okuduğunu anlamaya yönelik olduğundan anlayıncaya kadar birkaç kez okuyun. Şiir ya da açıklanması gereken bir metin ise, yabancı kelimeleri sözlükten bulun, öğrenin ve cümlede kullanarak o kelimeleri bilgi dağarcığınıza ekleyin. Metine-yönelik soruları parçanın içinden çekip çıkararak kendinize ait cümlelerde anlatın, açıklayın. Konuyla ilgili edebi bilgileri, tür, yazar, şekil, ölçü, kafiye vb. öğrenin. örneklerle çalışın. Türkçe dersinde, bu bilgileri ve dilbilgisini ölçmenin yanında kavrama gücü, ilişki kurma yeteneğinin de geliştirilmesi gerektiğinden sadece bilgi yeterli değildir. Yetenekli ve bilgi düzeyi yeterle olanların başarı şansı fazladır. Ancak çalışmayla bilgi artırılabilir, yetenekler geliştirilebilir. Bunun için bol kitap okuma önerilebilir. Türkçe'yi anlamak ve anlatmayı pekiştirmenin en önemli yolu bolca ama seçerek okumaktır. DERLEYEN... (EDİTÖR)

Çalışmaya Karar Vermek

Kişisel Gelişim

Hedefin belirlenmesinden hemen sonra, ona ulaşmanın en önemli yolunun çalışmak olduğu idrak edilip; hemen çalışmaya karar verilmelidir. Çalışmaya başlayabilmek için, bunu istemek ya da çalışmayı sevmek gerektiği düşüncesiyle, çalışma ilhamını beklemek, yanılıya-tembelliğe götüreceğinden; o ilhamı beklemeye gerek yoktur. Çünkü o ilhamı bekleyenler, yıl sonuna kadar, hep biraz sonraya-hep yarına öteleyerek gaflet içinde bekler dururlar. Bu açıdan, yarınlar tembellerin; iyi gelecekler ise, hemen çalışma kararlılığında olanlarındır. İlham beklemekte rehavette olanlar, onun bir türlü gelmemekte inatlaştığını göreceklerdir. Onun için ilhamı beklemekten vazgeçip derhal çalışma kararı verilmelidir. Ve bu konuda hiçbir şey, çalışmaya başlama kararlılığını engelleyememelidir. O nedene engellerden kurtulmak ya da onları ezip geçerek, yok saymak; başarıya giden yolda, ikinci basamağa çıkıştır. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25