• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

Zaman Yönetimi

Kişisel Gelişim

Zaman en kısa tanımıyla, bir işe ayrılan süredir. Zaman yönetimi ise, bir kişisel performans geliştirme tekniğidir. Ya da zamanı iyi çınlayarak, stressiz bir şekilde, en kısa sürede en yüksek verimi alma yöntemidir. İnsanların eşit olarak sahip oldukları tek şey zamandır. Zamanı iyi değerlendiren ilerler, başarılı olur; rahat eder; değerlendiremeyen geride kalıp başarısız olur; yaşamı boyu çile çeker. Bu nedenle zaman yönetimi, başarı yollarının belki de en önemli olanlarından biridir. Öyle ki; satın alınamayan, depolanamayan, tekrar yerine konamayan zaman, iyi kullanıldığında ucuz; kötü kullanıldığında ise çok pahalıya mal olur. Her şey geri kazanılabilir fakat geçen zaman asla... Zamanla para kazanılabilir fakat parayla zaman kazanılamaz. Japonlar zamanı en iyi kullananlar oldukları için başarılıdırlar. Onlar ihraç otolarının montajını gemide (sevkiyat esnasında) yapmaktadırlar. Kaybedilen bir saniyeyi dünyanın bütün hazineleri bile geri getire

Etkin Öğrenme

Kişisel Gelişim

İleriye bak - dinle Fikirler İşaretler katıl Araştır Not tut İleriye Bak-Dinle: Dersin işleneceği güne başlamadan önce, akşamdan o konuyu okumalısınız. Temel kavramlar ve alacağınız ön bilgiler, derste dinlerken kolay kavranılır. Ön çalışmada nelerin cevap bulduğunu da dinlerken daha güzel birleştirirsiniz. Dersi dinlerken, kendinizi tam konuya vererek, göz içinne bakarak, hatta jest ve mimikleri izleyerek dikkat etmelisiniz. Fikirler: Konuyu dinlerken temel ve destekleyici yan fikirleri belirleyip kavramalısınız. İşaretler: Konuyu anlatırken öğretmenin vurguladığı önemli, sınavda çıkabileceği hissi uyandıran bölümlere işaret koyarak, bunları sonradan notlara dökerken yararlanmalısınız. Katılım: Derse zamanında gelip, görebileceğiniz-duyabileceğiniz bir yere oturup, öğretmenin gözlerine bakarak, dinlediğinizi hissettirerek; ilgisinin size yönelmesini sağlamalısınız. Ayrıca sorularla ve tamamlayıcı bilgilerle derse katılıp öğrenmenizi pekiştirmelisiniz.

Kişisel Danışma

Kişisel Gelişim

Hayalinizde her ne zaman isterseniz bu odaya dönebilirsiniz. Favori sandalyenizi, nereye oturacağınızı, kitaplarınızın, masanızın ve diğer eşyaların nerelerde olacağını biliyor olacaksınız. Hiç kimse davetiniz olmadan sizi ziyaret edemeyecek. Fakat düzenli bir misafir olarak özel arkadaşa sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu, gerçekte tanıdığınız veya tanımadığınız tamamen hayalî bir insan olabilir. Her ne isterseniz bu özel insan ile görüşebilirsiniz. O size tavsiyelerde bulunmak ve problemlerinizi çözmenize yardım etmek için her zaman hazır bulunacaktır. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir insanı hayalinizde net bir şekilde oluşturun ve ona her ne isterseniz sorun. Danışmanınızla çözümü hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı konular da dahil her şeyi tartışın. Verilecek olan cevabı düşünün. Eğer zorlanıyorsanız size yardım ve öğüt için nelerin söylenebileceğini hayal edin. Bunu yaparken yavaş yavaş çekingenlikten kurtulacaksınız ve size verilen öğüde güvenmeyi öğreneceksiniz. Gayet tabi

Önsezimiz Ve Hayalimiz

Kişisel Gelişim

Eğer hayal birçok dahice görüşün ve anlayışın kaynağı ise, yöneticiler daha iyi olabilmek için onun gücünden nasıl faydalanabilirler? Altın kurallardan biri, bunu düşünmek ve yansıtmak için zamana ihtiyacımızın olduğudur. Petrol endüstrisinin büyük şirketlerinden birinin genel müdürü olan bir yönetici bana her gün üç saatini düşünmeye ayırdığını söyledi. Bu, onun söylediğine göre, başarısının kaynağı, görüşlerinin doğduğu ve en iyi çözümleri ortaya çıkardığı zaman dilimiydi. Onun seviyesindeki biri için bunun, işinin en can alıcı noktalarından biri olduğunu söyledi. Onun statüsü ve pozisyonu bu vakti kullanmaya müsait olduğu için şanslıydı. Onun ofisi ana binanın girişinde, kabul binasının yanındaydı. Aynı zamanda, yüzlerce çalışanının geliş ve gidişlerini de ofisinden görebiliyordu. Herkes patronlarının zamanının yarısını uyuyarak geçirdiğini biliyordu! Fakat hayal edebilme gücünün ve liderlik yeteneklerinin bir sonucu olarak hak ettiği saygıyı görüyordu. Bana felsefesi

Başarı Egzersizleri

Kişisel Gelişim

Sağ beynin tasavvurları genellikle bilinçsizdir. Bu sebeple de baffien aklımızdan geçen fikir akışını, rüyalarımızı ve sezgilerimizi kontrol etme imkanımız pek azdır. Fakat sağ beynin oluşturduğu canlandırmaları özel ve hedeflenen sonuçlara yönlendirebilen birkaç pozitif ve yapıcı yöntem vardır ki bunlar, 'yaratıa görselleştirme' olarak adlandırılır. Bunlar yönetici olarak hayatında tatmin edici hedefleri olan birinin, problem çözmeden zamanını daha iyi kullanmaya kadar birçok konuda kullanabileceği tekniklerdir. Bu bölümde görselleştirmenin bazı pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşılacaktır. Başarılı olmak, başardığınız hedeflerle ilgilidir ve insanın sibernetik sistemi de bu hedeflere götürecek yollara göre ayarlanmıştır. Bununla birlikte kafanızda net bir görüntü oluşturabilen hedefleriniz bazı dış gerçeklerin önce içinizde uygulanması ile başlar. Fakat ilk olarak bu yaratıcı görselleştirmenin gücünün nasıl işlediğini görelim. <

Özgüven Ve Önyargı

Kişisel Gelişim

Eğer kafanızdaki şablona uygun hareket ederseniz kendinizi rahat hissedersiniz. Tutumlarımız pozitif veya negatif önyargılarımıza göre şekillenirler. Ve bu güvenli bölgeye doğru hareket eden sibernetik eğilim olağanüstü güçlü olabilir. Son zamanlarda önyargı psikolojisi alanında öncü olan Prescott Leck birçok araştırma yaptı. O, insan kişiliğini 'fikirler sistemi' olarak algıladı ve bu sistemde fikirlerin hepsi birbirleriyle tutarlıymış gibi görünmek zorundadır. Sistemle uyumlu olmayan fikirler reddedilir, yani onlara inanılmaz. Uyumlu görünen fikirler kabul edilir. Bütün bunların merkezinde kişinin şablonları, önyargıları vardır. Lecky bir öğretmendi ve binlerce öğrenciyle ilgili deneyimleri vardı. Onun teorisine göre bir çocuk özel bir konuda öğrenme sıkıntısı çekiyorsa bu durum, o çocuğun, o konuyu öğrenmeye kendini uygun görmemesi sonucu ortaya çıkıyordu. Çocuğun algılamasına hitap edilerek konu hakkındaki görüşleri değiştirilebilirdi. Bunun sonucunda olağanüstü başa

Değişiklikler Yapma

Kişisel Gelişim

Öncelikle, değişiklik yapma teknikleri, bir şeyi gerçek dünyada olmazdan önce kafamızda gerçekleştirmek üzerine kurulmuştur. Yani daha önce yaptığınız görselleştirme çalışmaları, önyargınızda esaslı değişiklikler yapabilmek için net bir görüntü oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Negatif önyargıyı düzeltmek için uygulanan teknik, bir randevu gibi zihinsel olarak özel bir olaya hazırlanmakla karşılaştırıldığında temelde bir farklılık vardır. Önyargınızı düzeltmek ve o tasarladığınız insan olmak için yapmanız gereken şeyleri düşünmekten ziyade istediğiniz insan olmanın neye benzeyeceğini hayal etmeye uğraşmanız gereklidir. Eğer geçici tutumunuza odaklanırsanız var olan imaj hala yeni tutumun birbiriyle çatışan imajlarından daha ağırlıklı olarak varlığını koruyacaktır. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26