• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Bireysel Gelişim

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.İnsanın var olmasıyla birlikte Kişisel Gelişim de var olmuştur. Dinler, efsaneler, hikayeler, masallar, romanlar, oyunlar hep insanlığın yaşamı boyunca kişisel gelişim konusuna hizmet etmişlerdir. Kişisel gelişimin bilimsellik ve araştırma devri 1900 lü yılların başından itibaren bazı araştırmacıların aşağıdaki sorunun yanıtını bulmaya çalışmaları ile başlamıştır. İçsel değişim teknolojisi olarak başlayan NLP zamanla kişisel gelişimin tüm alanlarını kapsayan bir hale gelerek kişisel gelişimin yeni bir versiyonu olarak görülmeye başlanan bir teknolojidir. Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak

Kişisel Niteliklerin Gelişimi

Kişisel Gelişim

Bir insanın genel olarak yaşamını düzene koyması ve bu aşama da çeşitli eğitimlerden geçmesi oldukça önemli durumdadır. Öyle ki; bu aşama da ise en önemli durumlardan biri kişisel gelişim olmaktadır ki insanların hayatını bu durum ciddi oranda etkilemektedir.Öyle ki; eğer kişi yeterince bilinçli bir biçimde hareket eder ve kişisel gelişime dikkat eder ise bu durum kişinin tamamen yararına olacaktır. Gerek özel hayatında, gerek iş hayatında, gerek eğitim hayatında kişisel gelişim oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki; bu aşama da kişisel gelişim danışmanları ve eğitimleri dahi birçok kişi için yer almaktadır. Kişisel eğitim kişinin her şeyden önce kendine olan güveninin artmasına neden olacaktır ki bu da kişinin her alanda var olan başarısının artmasına neden olacaktır. Öyle ki; genel olarak kişisel açıdan pek fazla kendini geliştirmeyen kişilerin birçok alan içerisinde bunun zararlarını görmektedirler. Başarılı insanların hayatta belirlenmiş kişisel hede

Kişisel Gelişim Nedir ?

Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim eğitimleri ile kişilerin hayata bakış açıları ve davranışları üzerindeki etkisi ve iletişimlerin sağlıklı olması için uygulanması gereken teknikler üzerinde durulmaktadır. Katılımcılara hayatlarında olumlu yönde bir değişimi yaratacak güce sahip oldukları ve bunun için sorumluluk almaları gerektiği ilhamı verilmektedir. Her insanın içinde keşfedilmemiş bir yetenekler hazinesi vardır. Bundan bütünüyle yararlanabilen insanların sayısı ne yazık ki çok azdır. Bunu sebebi ya bu hazinenin farkına varamayışımız ya da onu geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olamayışımızdır. Hem iş hem de özel yaşamda karşımıza her an, sorunlar ve fırsatlar çıkar. Bunlardan bir kısmı “gerçekler dünyası”, diğer bir kısmı ise “duygular dünyası” ile ilgili sorun ve fırsatlardır. Gerçekler dünyasından kaynaklanan sorun ve fırsatlar konusundaki tavrımızı, genellikle akıl ve mantığımızı kullanarak, deneyimlerimizden, mesleki bilgilerimizden yararlanarak belirleriz.

İzmir Evlilik Danışmanlığı

Kişisel Gelişim

Yalnızlığımızı paylaşmak amacıyla yaptığımız evlilikler, ne yazık ki bizi daha fazla yalnızlığa sürüklüyor. Evlilik öncesinde hayalini kurduğumuz şekilde yaşayamıyoruz ilişkimizi. İçimizde bulunan sevginin mutlu bir evlilik için yeterli olmadığını anladığımız zaman, pek çok şey için artık geç olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceler de bizi mutsuzluğa itiyor. İlişkinin duygusal boyutundan yaşamsal anlamda ilişkiye geçiş yapmak bizim için çok zor oluyor. Birinin yaşamımızdaki varlığının ne manaya geldiğini, yalnızca birlikte yaşamaya başladığımız zaman anlıyoruz. Bu durum, sürüp giden çatışmaları beraberinde getirmektedir. Evlilik içindeki çatışmaları azaltmanın en önemli yolu evlilikle ilgili mevcut beklentilerimizi gözden geçirmek, karşılaşabileceğimiz olumsuzluklarla ilgili önceden bilgi sahibi olmaktır. Evlilik grup eğitiminde, ilişki algımız ve ilişkiye zarar veren olumsuz davranışları tanımak, anlamak ve bu davranışları değiştirmek temel amaçtır. Grup

Etkili Liderlik

Kişisel Gelişim

Liderlikte etkili iletişim ve ilişkiler geliştirmek en az sektörel bilgi ve uzmanlık kadar önemli bir alandır. Bu eğitimin amacı masalarından ve pozisyonlarından gelen gücü kullanan, çevrelerindeki değişimi yetkilerine dayanarak gerçekleştirmeye çalışan yetkili yöneticiliğin yarattığı direnç, kızgınlık ve alınganlığın verdiği zarar yerine Etkili Liderlik becerilerinin getirdiği büyük gücü kullanmak üzere liderlik becerilerini geliştirmektir. Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yöneticilik adayları belirlenen hedeflere ulaşmak için vizyon, hedefler ve değerleri aktarabilmeleri ve her kademede oluşabilecek değişime direnci, insan ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri gereklidir. Katılımcılar bu eğitimden sonra hem kendileri hem de çevreleri ile ilgili bireysel farkındalık kazanacaklar ve yukarıda belirtilen etkili liderlik yetkinliklerini geliştireceklerdir. Etkili Liderlik Eğitimi ile; 1. Temel Kavramlar 2.

Kişisel Gelişim Nedir ?

Kişisel Gelişim

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. Kişisel gelişimin fonksiyonel esasları düşünce, beyin, bilinç bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji uyum tavır, tutum, davranış motivasyon değişim alışkanlıklar, olumlu düşünce, dönüşüm değerler… vb ilkelerdir. Kişisel Gelişimin Faydaları Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verim

Kişisel Gelişim Yazısı

Kişisel Gelişim

Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, Avrupa'da fırtına kopmasına sebep olabilir.- Edward N. Lorenz Yeni bir hayata başlamak hayatınızı komple değiştirerek yeni bir sayfa açmak demek değildir köklü bir reform yapmak değildir, her zaman. Yeni bir hayat için küçük adımlar ve değişiklikler birer başlangıç olabilir aynı kelebeğin kanat çırpışıyla yaratacağı fırtınalar gibi… Kendi hayatımızı değiştirecek KELEBEK ETKİSİNİ oluşturmak bizim elimizdedir.. Ne olduğumuzu, nasıl olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi anlamakla başlar ilk adımlar... Kendimizi bilinç altımızda ki yapılarla en iyi düzeyde nasıl ifade ettiğimizi, ifade etme şeklimizi, bize nasıl geri dönüt yaptığını, bedenimizde, ruhumuzda ne tür tepkimelere dönüştüğünü fark ederiz. İletişim çok yönlüdür. Kendimizle ve başkalarıyla nasıl iletişim kurduğumuzu, başkalarına verdiğimiz tepkilerin bize dönütünü fark ederi

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15