• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

İçsel Motivasyon

Kişisel Gelişim

Geçmiş yıllarla karşılaştırırsak, insanın önemi ve değeri hızla artıyor. Çünkü katma değer, çalışan insanların beyinleri sayesinde meydana geliyor. günümüzde şirketlerin gerçek ve en değerli hazinesini ” altın yakalılar” diye tabir ettiğimiz çalışanlar oluşturuyor. Procter Gamble Başkanı Richard Deugree, gerçek ve en kıymetli hazinenin çalışanlar olduğunu 1947 yılında vurgulamıştır: "Eğer paramızı, binamızı, ürünlerimizi bize bırakıp, çalışanlarımızı alırsanız şirket ba

Zorluk Güçlük İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Yolunuza güçlükler çıkacaktır; onlara teşekkür edin. O güçlükler, sizin kapasitenizi ve dayanıklılığınızı denemek içindir. Siz, karşıt gücün oluşturduğu enerji nedeniyle, daha da sebatkâr olmaya zorlanacaksınız. Peki bunu başaramayan ne olur? Kazancı nedir? Yaşamda dayanma gücü tabii ki. Gerçek raar ifet, gösterilen çabadadır; yoksa başarıda değil. O kişi ister kazansın ister kaybetsin, şeref madalyasını hak edecektir. W. M. Punshon • En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak. Şeyh Sadiî Şirâzî • Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. Chilo • Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. J. J. Rousseou • Zorluk çeken, rahat bulur. Şinâsi

Zafer-Yenilgi İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Mü'minin zaferi; haramlardan kaçınmak ve güzelliklere yapışmakla mümkündür. Hz. Ali (r.a.) • En büyük hata, sulhetmek istiyenle harbetmektir. Sulh en büyük yoldur. Keyhusrev • En korkulacak arı, zafer anıdır. Napolyon • Yenilgi öksüzdür; zaferin ise bin bahası vardır. Anonim • Vaktinde firar, zaferdir. Hz. Ebubekir (r.a.) • Her galibiyet, zafer değildir. • Zafer, acıya katlananındır. Cemil Meriç • Kuvvet ve zulüm baş eğdirebilir; fakat gönülleri fethedemez. • Asker nerede bir bozguna uğrarsa; iki üç korkak tabiatli olanın yüzünden uğrar. Mevlana Celaleddin Rumi

Yaşamak İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz; nasıl dirilirseniz, öylece haşrolunursunuz. Hadis • Yaşamayan yaşatamaz. • Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır: Yaşamanın manasını kaybetmek. • İyi yaşamak için, çok öğrenmek gerekir. Meçhul • İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya başlar. Scuder • Öldükten sonra yaşamak isterseniz; ölmez bir eser bırakınız. Hz. Ali (r.a.) • Yaşamak sanat, birlikte yaşamak; büyük sanattır. Muhammed Said • Herkes ölmek için yaşar; düşmek için yükselir. Christopher Marloıv • Hal, kaiden daha evlâdır. (Yaşamak, söylemektden daha iyidir.)

Sahip Olmak İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Sahip olmadıklarına üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. Epictetos • Canı can vererek satın almamışsın ki, değerini bilesin. Nizamî • Biz, sahip olduklarımızı az; sahip olmadıklarımızı çok düşünürüz. Schopenhaur DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Şüphe- Kuşku İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Az şey bilirsek; bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz. Bilgi artınca kuşku da artar. J. W. Goethe • Ne kadar az bilirsek, o kadar çok kuşkulanırız. H. W Shaw • Herkesten şüphe edene, en az güvenilmelidir. Theoguio • Dostlarımızdan kuşkulanmak, onların ihanetlerinden çok daha utanç vericidir. • Kuşku, gerçeği araştırmak için bir yoldur.Pierre Abelard • Kuşku, zalimlere musallat bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananlar, en çok sevdiklerinden kuşkulanırlar. Ahmet Haşim • Bilgi artınca kuşku da artar. J. W. Goethe • Kendi içinde kötülük olmayan insanlar, kolay kolay başkalarından kuşkulanamazlar. Benjamin Johnson • İhtiyarlar şüpheci olur. Jack Miller &nbs

Tutumları Ve İnançları Kökten Değiştirmek

Kişisel Gelişim

Alışkanlık haline gelmiş duygular, değiştirilmesi daha zor olan tutumlara dönüşerek, davranışımızı neredeyse kalıcı bir şekilde etkiler. İyimser olmak ya da daha olumlu bir tutum takınmak gibi büyük bir strateji değişimi, davranışınızı ve performansınızı çarpıcı biçimde değiştirebilecektir. Duygular gibi tutumlar da, şeyleri nasıl yorumladığımızla ilgilidir. Uzaktaki küçük bir bulut, iyimser mi yoksa kötümser mi olduğunuza bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanacaktır. Kişisel davranışa ilişkin yorumlarımız NLP'de ‘gerekçeler’ olarak adlandırılmaktadır. Yaptığımız her şey bir gerekçeyle desteklenir. Eylemlerimiz bize iyi de kötü de görünse, yaptığımız her şey için bir neden ya da amaca sahip olmak zorundayız. Ve gerekçelerimiz, kendimizi nasıl hissettiğimizle, nelere inandığımızla, tutumlarımız ya da kendimizi nasıl gördüğümüzle -kendimize ilişkin imajımızla- bağlantılı olabilir. Bu yüzden, örneğin kahveyi dökmeniz, aşın çalıştığınız, şaşkın, sakar, dikkatsiz ya

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15