• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim

Disney Stratejisi

Kişisel Gelişim

Disney stratejisi üç ‘karakter’ ya da rol içerir ve bunların üçüne de kendi katkılarını yapma fırsatı verilmektedir: 1) Etkin bir şekilde davranmak isteyeceğiniz bir durum ya da sorun düşünün. Bunun gerçek bir durum ya da sorun olduğundan emin olun: Örneğin, işyerinde personelle ilgili bir sorun, karmaşık ve riskli, hatta halledilmesi çok zor bir görev ya da yararlanmak istediğiniz bir fırsat. Böylece bu tekniği gerçek bir denemeye tabi tutabilirsiniz. Bundan sonra, önünüzde, hayalci, gerçekçi ve eleştirici kimliğinizi temsil etmek üzere içine adım atacağınız üç düşsel yer belirleyin. 2) Önce, geçmişte çok yaratıcı olduğunuz, bol miktarda yeni fikir ve seçenekler ürettiğiniz bir zamanı düşünün. Eski işlerinizi ya da iş dışı durumları düşünebilirsiniz. Hayalci konumuna adım atın ve bu deneyimi yeniden yaşayın. Bundan önceki tekniklerde olduğu gibi, her sistemden sırayla geçerek görüntüleri, sesleri ve duygulan bir-araya getirin

Sonuç Çerçevesi

Kişisel Gelişim

Bu, sonuçların önemini vurgular ve çeşitli ölçütlere göre iyi belirlenmiş olup olmadıklarını kontrol ederken benimsediğimiz çerçevedir. Davranışı değerlendirmenin bir yoludur; sadece harcadığımız çabayı (çaba çerçevesi) ya da sonuçtan çok süreci (süreç çerçevesi) düşünmüş olabiliriz. Bir sonuç çerçevesi benimsediğinizde (diyelim, bir toplantı ya da görüşmede), peşinde olduğunuz sonucun üzerinde yoğunlaşırsınız ve tüm davranışlarınız buna göre yönlendirilir. Böyle bir çerçeve benimseyerek, kendi hedefe ulaşma eylemlerinizi yönlendirmede daha etkili olmanızın yanı sıra, özellikle bir görüşmede, sizin istediğiniz sonuç ile diğerlerinin ulaşmak istediği sonuçlar arasındaki farkı görebilir, böylece iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşmanın yollarını arayabilirsiniz. Bu çerçeve sayesinde, ‘probleminiz’, yani iki sonuç arasındaki fark daha açık hale gelmiştir, dolayısıyla çözülmesi olasılığı daha fazladır. Nitekim, hedefe ulaşmanın sibernetik modeline ve girdilerden çok çıktılar aç

İletişiminin Anlamı

Kişisel Gelişim

İletişiminizin Anlamı Elde Ettiğiniz Tepkidir; NLP bu prensip sorumluluğu kuvvetle bize verir. Şu sözleri söylemekten bizi alıkoyan "Yanlış anladın." Bunun yerine bize şu soruyu sordurur: "İstediğim şekilde tepki vermeniz için bunu nasıl ifade edebilirim?" Tekrar edersek bu prensip bir eğitimci olarak beni yaklaşımımın esnekliğini arttırmaya yöneltiyor. Eğer birisi bana sunduğum akıllıca stratejinin onun ortamında işe yaramayacağını-söylerse böyle olacağına inanıyorum ve bundan sonra bu işletme prensibi stratejimi bu bireye faydalı olacak şekilde nasıl sunabileceğimi yeniden düşünmemi sağlıyor. Aynı zamanda bana sadece sözlerimin değil vücut dilimin de aynı mesajı verip vermediğini kontrol etmemi hatırlatıyor. Eğer vücut dilim "Fakat sen bunu anlamayacaksın." mesajını iletiyorsa, ona karşılık veriliyor olması bu mesaj için daha iyi olabilir. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Gelişmekte Olan Eğitimci

Kişisel Gelişim

Şimdiye kadar eğitim sürecinden geçerken eğitimcinin kendi yeteneklerini geliştirebileceği birçok yola değindik. Bununla birlikte kendi gelişimimizin kötüye gitmesi de kolay-Her nasılsa başkalarını kendilerini geliştirmeleri için cesaretlendirmek gibi başka şeyleri her zaman yapılması öncelikli" olan şeyler olarak görebiliriz! Elbette bu tüm meslekler için geçerlidir. Terzi kendi söküğünü dikemez denir ve bir danışmanın çözümlenmeyi bekleyen bir yığın problemli ilişkisi vardır. Yine de yaptığımız işte mükemmel olmak için bile önceliği kendi gelişimimize vermeliyiz. Bunu yapmak onun için zaman bulmayı ve zamanımızı kullanacağımız diğer muhtemel şeylere göre ona öncelik vermemizi gerektirir. Onuncu ünitede bu zaman meselesini ele alacağım ve birçoğumuz için önemli bir mesele olduğu için kendimiz için zaman yaratmanın yollan üzerine düşüneceğim. Orada değinilen noktalar sizin için faydalı hatırlatıcılar olabilir ve elbette kendi rollerinde benzer meselelerle uğraşan

Psikoanaliz Nedir ?

Kişisel Gelişim

Psikoanaliz geleneksel bir terapi şeklidir. Terapi esnasında kişi aynı filmlerde gördüğümüz gibi kanepeye yatırılır, terapist kişinin görüş alanının dışında kalır. Psikanalizin amacı, bilinçdışında yatan çelişkileri bilinç düzeyine çıkarmak ve bir çözüme ulaştırmaktır. Terapist kişinin bilinçdışındaki çelişkilerini bilinç düzeyine çıkarır ve bunları kabullenmesini sağlar. Kişinin bilinçaltının derinliklerine gömülmüş ve anıldığında acı veren yaşantılar hatırlanmaz. Gerek bilinç gerekse bilinçaltı, sıkıntıların yüzeye gelmesini engeller, direnç geliştirir. Bu direncin çözülmesi önemlidir ve oldukça uzun bir yol izlenmesine sebebiyet verebilir. Acı veren durum, yüzeye çıktığında kişinin kaldıramayacağı kadar ağır bir etki yaratacaksa çözüm konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Bunu psikoanaliz eğitimi almış bir kişinin yapması gerekir. Yani terapistin ciddi bir eğitimden geçmiş olması önemlidir. Psikoanalizin bilinçaltında y

Hedefe Ulaşma Sistemleri

Kişisel Gelişim

Hedefe ulaşmanın bu yaklaşımı sibernetik olarak tanımlanabilir. Sibernetik sistem, programlanmış hedefe ulaşana kadar negatif geri besleme (hedeften ne kadar uzak olduğu) temelinde sürekli kendini düzelten sistemdir. Bir füze, robot ya da sıradan bir merkezi ısıtma sistemi sibernetik sistemlere örneklerdir. Düzeltici eylem için sadece plandan farklılıkların vurgulandığı ‘istisnayla yönetim’ bir yönetim değişkenidir. Hedefe ulaşmanın sibernetik modeli, açık bir hedef ya da sonucu kapsar; hedeften saptığınızda sizi uyaran bir geri besleme mekanizması ile sonunda hedefe ulaşana dek gidişatı sürekli düzeltebilme yeteneğini gerektirir. Bunu birinci kısımdaki dört aşamalı basan çevriminde zaten görmüştük. Merkezi ısıtma sistemi örneğinde, termostat hedefini, diyelim 70 dereceye ayarlıyorsunuz, sistem hedeften uzaklaştığında bunu saptıyor ve kazan bu duruma tepki vererek sizi olmak istediğiniz noktaya geri getiriyor. Her türlü doğal ve endüstri sistemi de aynı modeli iz

Yüzeydeki Yapı İle Derindeki Yapı

Kişisel Gelişim

Meta Modeli, tüm bu basitleştirme tiplerinin örnekleri olan yaygın dil kalıplarını ortaya koyar. Dilin yapılarını, yani günlük iletişimde kullanılan yüzeydeki yapı ile her türlü düşünce kalıbını içeren derindeki yapıyı değerlendirdiğimizde, anlamın nasıl kaybedilebildiğini ya da çarpıtılabildiğini anlamak zor değildir. Bu sınırlamaları yansıtan yaygın dil kalıplarını tanıyarak, herhangi bir iletişimi daha bilgili ve dikkatli biçimde hem tanımaya hem de karşılık vermeye hazır olabiliriz. Bu model, genelleştirmeler, göz ardı etmeler ve çarpıtmalar dediğimiz üç dil kategorisini de içeren bir düzine yaygın kalıbı tanıtmaktadır. Bunların çoğu yöneticilere hemen bildik gelecek, diğerlerinin ise, örnekler verilir verilmez hiç yabancı olmadığı anlaşılacaktır. Bu model NLP'nin önemli bir parçası olduğu ve yöneticilerin sürekli karşılaştıkları iletişim tuzaklarını açık bir şekilde gösterdiği için, şimdi bu kalıpların her birini açıklayacağım. Şaşırtıcı olmasa gerekir ki, bu dilbilimsel

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15