• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

DİLİ KENDİ YANINIZA ALMAK META MODELİ

 DİLİ KENDİ YANINIZA ALMAK META MODELİ
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Dil hakkında düşünmeden iletişimin konusunu ele almak normal bir şey olmazdı. NLP'nin dilbilimsel unsuru adında gizlidir. İyi iletişimciler, istediklerim elde etmek için dili nasıl kullanacaklarını ve kendi yararlarına çevireceklerini bilirler. Dilin, örneğin açık olmaya yardımcı olduğu zamanlar vardır: ‘İstasyonda buluşalım’ demek, olası tüm yanlış anlamalara, zamanın ve çabanın boşa harcanmasına meydan vermek istemiyorsanız, daha açık biçimde ifade edilebilirdi. Bununla birlikte, dilin belirsiz olmaya yardımcı olduğu zamanlar da vardır. Çalışanlarınızdan birisinin inisiyatifini kullanmasını ve yaratıcı fikirler üretmesini istiyorsanız, işle ilgili ne kadar az ayrıntıdan bahsederseniz o kadar iyi olur. Benzer biçimde, müşterinizin zihninin bir ürün ya da hizmetin hayal edilebilecek kozmik keyifleri etrafında özgürce dolaşmasına olanak tanımak, onu ürünün özelliklerinin bazı teknik ayrıntılarına yöneltmekten daha etkili olabilir. Kesin olmayan dil ya da doğrudan ilişkili olmayan mecazlar hayal gücünü uyarabilir ve zihinsel haritaları yakınlaştırabilir; oysa ayrıntı ve analiz, en iyi niyetlerle bile, teknik olarak bir dahi olan satış yardımcısı ile geçmek bilmeyen dakikaların da kanıtlayacağı gibi uyumlu ilişkiyi ve gerçek iletişimi öldürebilir. Dolayısıyla iletişimde dil, her zaman, gerçekleştirmek istediğiniz sonuca geri döner.

NLP'nin ilk büyük modellerinden birisi Meta Modeli olarak bilinmektedir. Meta Modeli dili kullanma biçimimizle ve dilin diğer insanların zihinsel haritalarını anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğiyle ilgilidir. Meta Modeli, insanların söyledikleri ile neyi kastettiklerini daha iyi anlamak için bir araç ve dili daha kesin anlam elde etmek için kullanmanın bir örneğidir. Duyusal tercihte ve öğrenmekte olduğumuz meta programlarda olduğu gibi, bu dil modeli de, özellikle konulan, sorunları ve sonuçlan daha açık hale getirerek, başkalarını olduğu kadar kendimizi de anlamamıza yardımcı olabilir. Bu bölümde onu iletişime uyguluyorum, ama onu problem çözme veya nasıl hissettiğinizi kontrol etme gibi başka alanlarda da kullanabileceğinizi hemen fark edeceksiniz.

Dil, ne kadar şaşırtıcı bir olgu olursa olsun, aslında hepimizin yaşadığı ve iletmek isteyebileceği zengin düşünceler yığınının zayıf bir temsilinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte, dilimizin çoğu yüzeysel bir düzeyde kullanılmaktadır. Örneğin, ‘O bir kaza geçirdi,’ diyebilirsiniz. Bu cümlenin altında yatan daha geniş anlam, ‘38 yaşında, Gregory and Co.'da personel müdür yardımcısı ve iki çocuk annesi olan Shirley, merdivenden düşünce kolunu bileğinin hemen üzerinden kırdı,’ şeklindedir. Üstelik araya, sonsuz sayıda daha fazla anlam eklenebilirdi. Diğer bir deyişle, dil ile söylediğimiz, bilgi ve kavrayışımızın uygun kısalıkta bir temsilidir.
 
Dil kuşkusuz makul sosyal etkileşimi sürdürebilmemizin tek yoludur, ama dikkatsizliğe ilişkin sorunlarla da doludur. Dilde ifadesini bulan basitleştirme işlemi, şunlan yapmamız anlamına gelmektedir:
 
•  genelleştirmek, ki bunun bir sonucu olarak, birçok spesifik kavrayış aktarılmadan kalır;
 
•  öteki insanın anladığını varsaydığımız ya da iletişimimiz açısından yeterince önemli olmadığını düşündüğümüz her türlü bilgiyi göz ardı etmek; bilerek veya bilmeyerek, anlamı çarpıtmak.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
DİLİ KENDİ YANINIZA ALMAK META MODELİ başlıklı  tarafından yazılan yazı 2467 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu