• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

ANLAYIŞLI EŞİM

ANLAYIŞLI EŞİM
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Kocanıza Anlayışlı Davranın, Yardım Elinizi Uzatın. Bir gün, otobüsteki yolcular, omuzunda av tüfeği ile otobüse binen şık giyimli, ufak tefek bir kadını daha iyi görebilmek için, başlarını ona çevirdiler.
 
Acaba bu garip hal, reklamcılığın yeni bir şekli olabilir miydi? Yoksa bu yolcu eksantrik bir hanım mıydı? Hayır, hayır... Bu kadın sadece, kocasının müşterilerinden birisine iyilik yapan İdolia Fisher'den başkası değildi. Bu adamın namına tüfeği, kredi için satın alındığı mağazaya iade ediyordu.
Bayan Fisher. "Kocamın bütün gıdası, işine karşı duyduğu sonsuz istektir. Onun bu heyecanını bir parçacık da olsa duymaya çalışıyorum. Yirmi beş yıldır hep ona yardım edebilme fırsatları kolladım. Bu ayıp değil ya!.. Bilâkis son derece hoşuma gidiyor." diyordu.

Bayan Fisher ufak tefek işleri kendisi yapıyor, kocasının enerjisini olur olmaz şeylere harcamasını istemiyordu. Bu gücünü plân ve projelerini geliştirmek, müşterileri idare etmek, satışları arttırmak için harcaması gerektiğini düşünüyordu.
 
Kocası Bay Fisher'in evde yazması gereken birçok mektupları oluyordu; karısı bunun için daktiloyu öğrendi. Otomobilsiz olarak otuz eyaleti dolaşmak çok güç olduğu için otomobil kullanmasını da öğrendi. "Bunları yapmakla hem kocamın işlerini hafifletmiş, hem de kendi tecrübelerimi arttırarak eğlenmiş oluyorum" diyordu.
 
"Aman, bütün bunlardan bana ne canım! Niçin kendisine yardım edebilecek bir sekreter tutmuyor?" diyebilirsiniz. Bu, sizin kendi takdirinize kalmıştır.
Bu şekilde yardım edebilme biraz da kocanızın uğraştığı işin özelliğine bağlıdır. Kocanızın; raporların düzenlenmesinde veya yazışmalarını yapmakta size ihtiyacı olabilir. Belki de telefon işlerinde, otomobilini sürmekte, bir kütüphanede araştırmalar yapmakta ona yardım etmek istersiniz de yalnız, nereden başlamanız gerektiğini kestiremeyebilirsiniz. Bu takdirde takip etmeniz gereken en uygun yol, düşüncenizi kocanıza açıklayarak onun bu konudaki fikrini almaktır. Evin bütün işlerinin kendisine baktığı, çoluk çocuk sahibi bir kadından bu gayretleri beklemenin hakikaten yersiz olduğu apaçık ortadaysa da, bir kadın işlerini sıraya koyarak düzenli yapmasını bilirse, yine de kocasının işlerinde kendisine yapacak bir pay çıkarabilir. Diğer taraftan evde, kendilerini meşgul edecek çocuklara sahip bulunmayan kadınlar, doğrudan doğruya kocalarının bürosuna gitmekle onlara daha fazla yardım etme imkânı bulabilirler.
 
Meselâ, New York'lu Bayan Bela Balas, kocasına şu şekilde yardım etme imkânı bulmuştu: Kocası tanınmış bir doktordu. Bir ara muayenehanesinde yardımcısız kaldı. Bir sekreter bulununcaya kadar, bu boşluğa hemen karısı Louise doldurdu. Yeni işine o kadar mükemmel uyum sağladı ki, doktor şimdiye kadar hiç böyle gayretli bir yardımcı görmemişti. Louise sabahlarını ev işlerine, öğleden sonralarını kocasının işlerine ayırıyor, kendisi için de akşamları yetiyordu.
 
Dr. Bela Balas, "Louise bunu kendisine görev edindi. Muayenehaneye gelen hastaların şifa bulmaları ile benim kadar ilgileniyor" diyordu.

Fransız yazarı Alphonse Daudet, öteden beri hayalgücünün, düşüncelerinin körleşeceği korkusu ile evlenmekten son derece korkardı. Bir gün, Julie Allard'a rastlayınca düşüncesini değiştirdi. En iyi eserlerinden bazılarını evlendikten sonra meydana getirdi. Daudet, mükemmel bir edebî kültüre sahip olan karısının eleştirilerini fazlasıyla dikkate alırdı. Kardeşi, Daudet hakkında: "Karısının gözden geçirip düzeltmediği tek bir sahife dahi yazmamıştır." der. isveçli Huber, arıcılık konusunda otorite sahibiydi. Huber, on yedi yaşından beri âmâ olmasına rağmen, karısının gayret ve teşvikiyle kendisini yetiştirdi. Halbuki görme duyusunu kaybetmiş bir kocayı teşvik etmek ne kadar ümit verici olabilir? Bir kadın belki doğrudan doğruya kocasına bizzat yardım edemez; ancak, eşinin isteklerine karşı anlayış gösterebilir. Böyle davranmakla; daha sempatik, daha sabırlı ve daha akıllı bir hayat arkadaşı olur ve kocasını da mutlu etmiş olur.

Esasen; çiçekler koku vermek, ateş ısıtmak ve kadın da mesud etmek için yaratılmıştır. Şüphesiz ki, kocasının mutluluğunu sağlayabilen kadının, kendisi de mutlu olur.

Sir James M. Barrie'nin "Her Kadının Bildikleri" adlı piyesinde başrolü oynayan kadın artist, piyesin bir sahnesinde nişanlısının daima incelediği birçok kanun kitabını koltuğunun altına alarak yatmaya gider: Kardeşlerine: "Benim bilmediğim şeyleri bilmesini istemem" der.

İşte, bir kadının, kocasının işi hakkında bilgi sahibi olmasının, onun başarısı üzerindeki rolü o kadar büyüktür ki, iş sahipleri kendi işleri hakkında hanımlarını bilgilendirip aydınlatmayı gerçekten çok isterler.

İsviçre'de bulunan büyük bir firmanın, kendi personelinin hanımlarını kabul günü vardır. Bu kabul günlerinde hanımlara, firmanın her tarafı gezdirilerek kendilerine bazı bilgiler verilir. Bu yöntem boşu boşuna değildir. Faydası görülmüş ve çok geçmeden cesaretli konularda da, bu hanımlar tarafından teklifler yapılmıştır.

Bugün Amerika'da da birçok büyük fabrika, kendi çalışanlarının hanımları için açık kapılar bırakmaktadır.

Martin W. Shaul, "Bugünün Kadını" adlı dergide bir kadından bahseder. Bir gün kadın kocasını, çalıştığı fabrikada ziyaret eder. Bu esnada kocasının çalışmakta olduğu makine dikkatini çekmiş ve hemen aklına parlak bir fikir gelmiştir.

Akşam olunca bu fikrini kocasına da açar. Ona, makinede el çarkı kullanılacak yerde ayak pedalının kullanılmasının nasıl olabileceğini sorar. Kocası, bir sürü yersiz hareketi önleyerek zaman kazandıracağından, karısının bu düşüncesini olumlu karşılar. Ertesi günü, ustasına teklif olarak iletir. Birkaç gün sonra bu yeni fikir isabetli görülerek uygulamaya konulur. Verimliliğin %20 oranında arttığı görülür. Müdürleri, bu parlak fikrin sahibi olan işçilerini 350 dolar vererek ödüllendirir.

Tolstoy'un ölmez klâsiklerinden "Savaş ve Barış" adlı eserini her görüşümde, bu kitaptan karısının kendi elleriyle yedi kopya çıkartmış olduğunu hatırlarım. O da, kocasının işini benimseyenlerden değil midir?
Şayet siz de, kocanızın gururunu yükseltmek istiyorsanız:

1- Elinizden geldiği kadar onun işine uyum sağlamaya çalışın.

2- İşinde daha çok başarı elde edebilmesi gayesiyle, ihtiyaç duyduğu anda yardım etmek için kocanıza zaman ayırın.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
ANLAYIŞLI EŞİM başlıklı  tarafından yazılan yazı 2189 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu