• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Kişisel Gelişim Merkezi

İzmir Kişisel Gelişim Merkezi
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi de gelişir. Bu da hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması anlamına gelir. Ayrıca iş doyumu ve motivasyonu da artar. Kişisel Gelişim Eğitimi eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak sağlar. Bu tür eğitimlerin temel amacı çalışanların daha mutlu verimli ve etkili olmalarını kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır.

Kişisel Gelişim Eğitimi de kültürel değerlerin de özel bir yeri vardır. Kişi; film izleyerek, kitap okuyarak, araştırma yaparak, çeşitli konularda bilgi sahibi kişilerden bilgi alarak ve gerektiğinde onlarla tartışmaya girerek kendini geliştirme imkânına sahiptir. Kişisel Gelişim Eğitimi düşüncesi olan kişi, her alanda kendini göstermeli, olaylar hakkında az da olsa fikir yürütebilmelidir. Kişisel Gelişim Eğitimiini sürdüren kişi, artık olaylar karşısında kendi düşüncelerini aktarabilir, kendi dünya görüşüne sahip olabilir ve olaylara kendi isteğine göre yön verebilir.

Başarılı insanların hayatta belirlenmiş kişisel hedefleri ve değerleri vardır. Hangi misyona hizmet ettiklerini iyi bilirler ve başarılı olduklarında dünyanın nasıl değişeceği konusunda bir vizyona sahiptirler. Kişisel hedefleri konusunda gerçekçi ve net beklentileri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirir ve bu stratejileri uygularlar. Bu stratejiler bireysel yetkinlikleri ve ilişkileri geliştirecek hedefleri ve zaman planlamasını kapsar.
Başarılı insanlar aynı zamanda kendi davranışları ve gelecekleri için sorumluluk üstlenirler. Sorumluluk üstlenen insan inisiyatif alır, risk alır ve geleceği şekillendirecek adımları belirler ve atar. Bu yaklaşım onlara daha hızlı öğrenme fırsatı sağlar.

Kişisel Gelişim Eğitimi ile ilgili etkinlik ve çalışmalar bireyin gelişimi içi sadece birer araçtır. Yani mucize bireyin kendisinde vardır. Eğer birey değişmeme ve gelişmeme yönünde bir direnç gösterirse, hiçbir Kişisel Gelişim Eğitimi uzmanı onun gelişimine ve değişimine katkı sağlayamaz.

Kişisel Gelişim Eğitimi çalışmaları bireyi sadece maddi boyutta ele alır. Oysa birey maddi ve manevi yönü olmak üzere iki parçadan oluşan bir bütündür. Bir taraf ihmal edildiği zaman bireyin tekâmülü eksik kalır ve gerçek Kişisel Gelişimi gerçekleşmez.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
İzmir Kişisel Gelişim Merkezi başlıklı  tarafından yazılan yazı 2714 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu