• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kendi Kişiliği ile Kabul Edin

Kendi Kişiliği ile Kabul Edin
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Kocanızı Kalıba Sokmaya Çalışmayın, Kendi Kişiliği ile Kabul Edin.
Lord Chesterfield: "Her insan iki cümleye bürünmüştür. Birincisi olduğu gibi kendisi, ikincisi ise olmak istediği kimsedir." der.
Çekingen bir kişi cesur olmayı, sevilmediğini anlayan bir kimse sevilmeyi, kendisine kimsenin güvenmediği bir insan ise güvene lâyık olmayı arzu eder. Bir kadının görevi, diğer insanlarla kıyas etmeksizin, kocasının olmak istediği insan olmasına yardımcı olmaktır. Kadın, bunu da kocasını övüp, teşvik etmekle başarabilir.
Marjorie Holmes şöyle der: "Dünyada, karısı tarafından övgü görmeye ilgisiz kalabilecek erkek yoktur. Hele hele bu kadın, "olağan üstüsün, seninle gurur duyuyorum; seninle olduğum için mutluyum" derse... Başarıya ulaşmış erkeklerin çoğunun bu sözlere hak verecekleri şüphesizdir.
Fabrikatör G. P. Parks, bana yazmış olduğu bir mektubunda şöyle diyordu:
"Bir, adamın arzu ettiği bir şahsiyetten başka, karısının istediği bir kişi de olabileceğine kanaat getirmiş bulunuyorum. Kurumumda yıllardır sayısız adam çalıştırdım. Bunlardan hiçbirisine bizzat, karılarıyla konuşmadan herhangi bir mevki vermedim.
... Örneğin, ben evlendiğim zaman karımın herşeyi vardı. Hali vakti yerinde olan bir ailenin kızıydı. Tahsilinin yanısıra gayet güzel bir de evi vardı. Benim ise, çok az bir param ve tahsilim sözkonusuydu. Kısacası karıma lâyık olabilmek için gayretimden başka hiçbir şeyim yoktu.
Evliliğimizin ilk yıllarında karşılaştığımız her türlü sıkıntıya rağmen onun gösterdiği anlayış ve teşvik, yaşam mücadelemde bana kuvvet verdi. Bugünkü başarılarımı, karımın sevgi ve şefkatli yaklaşımına borçluyum. Son yıllarda ciddî bir hastalığa yakalanmış olmasına rağmen neşesini hiç kaybetmedi. Bu durumda bile bütün amacı bana yardım edebilmekti."
Maalesef, kocalarının kendi istedikleri gibi olmasını isteyen bazı kadınlar da vardır. Bu gibilerin bitip tükenmek bilmeyen arzularını tatmin etmek, bazen imkânsız bir hal alır. Daima yeni model otomobiller, son moda elbiseler, pahalı takılar, gösterişli mobilyalar istedikleri gibi, çoğu zaman da lokantalarda pahalı yemekler yemeyi arzu ederler. Halbuki bütün bunları isterken, kocalarının, bu sınırsız isteklerini temin edip edemeyeceğini akıllarının ucuna bile getirmezler. Ne büyük felâket!..
"Bir insan itilip kakılmakla değil, ancak teşvik edilmekle ilerleyebilir."       
Öyle ise kocamızı nasıl teşvik edebiliriz? Elbette ki, kendisinde gelişmesini istediği özellikleri işaret edip överek... Şayet koca, kendine olan güvenini arttırmak istiyorsa, medenî cesaret gösterdiği olayları ona hatırlatarak... Meselâ "Geçen gün filân konuda büyük bir cesaret sergileyerek müdür beyle nasıl da konuştun. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir." diyerek... İşte bu ve bunun gibi sözler samimiyetle söylendiğinde, kocanızda kendine olan güveni arttırıcı bir etki yapar. Bir kadın kocasına, kesinlikle başarısızlığını hatırlatmamalı-dır. Başarısızlık kelimesi evde hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Kadın tarafından ustalıkla söylenebilecek birkaç cümle, kocanın, kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirmesine yeterli olabilir.
Boston Ticaret, Odası beş hafta sürecek olan bir tezgâhtarlık kursu açmıştı. Kursa beş yüz kişi kayıt oldu. Son gece bütün satıcılar eşleri ile beraber davet edildiler. Özel olarak bir toplantı organize edilmişti. "Yeni Bir Hayat Yaşa" kitabının yazarı Dr. Powers bir ara toplantıda söz alarak kadınlara hitaben: "Kocanızın çok kazanmasını arzu ediyorsanız, sabah evden çıkarken onu neşeli uğurlayın. Ona, kendisini görmek istediği şekilde görme fırsatını verin" dedi ve:
"Onu, ne kadar yakışıklı bulduğunuzu itiraf edin. Yaptığı çalışmaları ve zevklerini övün. Bir bir özelliklerini sıralayın." şeklinde öğütler verdi.
Bu sözleri deneyimli ve uzman kişiler söylediğine göre, neden biz de bu öğütleri dinleyip uygulamaya çalışmayalım? Kulak asmakla ne kaybederiz? Hele bir de başarılı olduğumuzu düşünün. Ne büyük bir saadet olur değil mi?..Evet hanımlar... Övülmek, takdir edilmek, bir insanın gerçek kıymetini su yüzüne çıkarmada denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmış önemli bir yöntemdir.
Kimbilir, belki bizler de bunları uygulayarak, iki kişilikli bir eşe sahip olmaktan kurtuluruz! Elimizde, kendimizin yontmaya çalışıp şekil verdiği bir eş değil de; mutluluğu paylaşabileceğimiz, olmak istediği gibi bir kimliğe sahip, sevdiğimiz ve sevildiğimiz, tek kişilikli kocamız kalır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Kendi Kişiliği ile Kabul Edin başlıklı  tarafından yazılan yazı 1898 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu