• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

KENDİNE GÜVENME

KENDİNE GÜVENME
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Öğrencinin yaptığı çalışmaya kendini vermesi, her şeyden önce, o işin üstesinden geleceği konusunda kendisine güvenmesini gerektirir.
Yetersizlik duyguları içindeki bir öğrencinin, başarı sağlamak için, dikkatli bir çalışma ortamı içinde bulunması güçtür. Bu yönüyle, verimli çalışmada öğrencinin kendine güvenmesinin önemi hiçbir koşulda yadsınamaz. Güven eksikliği olan bir öğrencinin, yapacağı işte kendine güven duymasının en iyi yolu, o işi başaracağına kendisini inandırmasıdır. Bunun için kişinin kendine güven sağlayabilecek kadar küçük, ancak etkili kimi çareler araştırıp bulması gerekir.
 
 
Böylesi bir kişinin, örneğin aynı konuda daha önce sağladığı bir başarısını düşünmesi ya da yapacağı çalışmayla elde edilecek sonucu bir an için düşlemesi, vb. biçimdeki iç telkinler yararlı olabilirler.
 
Öğrenmenin temeli, dikkatin konu üstüne toplanmasına dayandığına göre; konuya kendini vererek öğrenen kişi, kendisine saygı duygusu da geliştirmiş olacaktır. Böylece dikkat  öğrencinin, öğrenme yeterliliği açısından, kendi kendine yeterli olduğu inancına da katkıda bulunacaktır.
Genellikle, bir işi başarma yolunda kendine güvenen bir kimsenin, bu işin gerektirdiği dikkate de sahip olduğu kabul edilmektedir.
 
 
Kendine güven duygusu aynı zamanda, güçlü bir "irade" ve "kararlılığı" gerekli kılar. Kararlılık, çalışmaya ilişkin belirli bir konuda verilen kararın ortaya çıkan küçük engeller karşısında hemen değiştirilmemesi; tam tersine, bu engellerin yenilerek, verilmiş olan kararın gerçekleştirilmesidir.
Çalışmada kararlılık ile ilgili bir başka nokta da, dikkati gerektiği gibi yönlendirebilmek için, planlandığı anda çalışmaya başlamaktır. Planladığınız saatte canınız çalışmak istemese bile, kendinizi çalışmaya zorlamalısınız. Bunun için, kolaydan zora doğru bir çalışma yolu izlemek ve çalışma yöntemi olarak, örneğin; okumak yerine, yazarak çalışmak, dikkatin toplanmasına yardımcı olacaktır.
 
 
Çalışma zamanı geldiğinde örneğin, "10 dakika daha dinleneyim", "biraz daha TV izleyeyim" türündeki düşüncelerle kendinizi oyalamanız, çalışmayı ileriye bırakmak demektir. Bu gibi durumlarda dikkatinizi toplayabilmeniz de hep ileriye bırakılmış olacaktır.
 
 
Çalışmaya zaman geçirmeksizin başlayabilmek için öğrenci kendi kendisine "söz" vermelidir. Nasıl ki birisi ile görüşmek için söz verildiğinde, verilen söze uymak için elden gelen bütün çaba gösteriliyor ise, aynı durum çalışmaya başlamak için de geçerli olmalıdır. Kendisine güvenen bir öğrenci için çalışmaya başlamada kararsızlık söz konusu değildir. Bu aynı zamanda sistemli çalışmanın da bir gereğidir.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
KENDİNE GÜVENME başlıklı  tarafından yazılan yazı 2350 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu