• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ

ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Başarının günündeki en büyük engel ve aşılması gereken ilk engel güvensizliktir. Kendimize inanmamamızdır. Bütün başarısızlıkların nedeni; kendimize karşı beslediğimiz güvensizliktir. Kendine inanan; güven bulur.  
 
Kendine inanmayan; güven kaybeder. Bir çok insan vücutça çok kuvvetli oldukları halde kendilerine güvenleri olmadığından, iş görmek, başarılı olmak için içlerinde en ufak bir kuvvet bulamazlar. Gerçek kuvvetliler kendilerine tam güveni olanlardır. Kendi yeteneklerine güvenmeyenler dünyanın en zayıf .insanlarıdır. Washington İrving: "iyi şekillenmiş disiplinli bir yetenek, daima layık olduğu iş ve güveni bulur; ama o kendini aramalarını beklemelidir. Çok mütevazı, birçok değerli insan bir kenarda ihmal edilmiş dururken; değersiz fakat her ne pahasına olursa olsun başarılı olmak için ileri atılmış pek çok kimse de başarıyı yakalamıştır. Bu adamların da hız ve ileri atılma, güven ve kendine inanma gibi değerleri olduğunu ve bunlar-sız kıymet takdir edilmeyeceğini bilmek gerekir. Havlayan köpek uyuyan aslandan daha faydalıdır. Bir işi yapabilmek için önce güven ve kendine inanmak gerekir. Bir şeye inanmadan onu elde etmek imkansızdır. Bu gün birçok insanımızda güvensizlik hastalığı vardır. Kendini keşfedememe vardır. Yaptığı işe, yeteneklerine inanmayanların oluşturduğu bir toplum, yarınlara güvenle bakamaz. Kendine güvenen insanlar er geç başarıyı yakalamışlardır. Büyük başarılar kendine güvenenlerin elde ettikleri zaferlerdir." Abraham Lincoln bunlardan biridir. O kendine olan güveni hiçbir zaman yitirmedi. Yenilgiye uğrarken bile güvenini kaybetmedi ve sonunda zirveye çıktı.
 
21 yaşında işinde başarısız oldu.
 
24 yaşında tekrar bir işte başarısız oldu.
 
26 yaşında karısı vefat etti
 
27 yaşında ruhsal bunalıma girdi 34 yaşında seçimleri kaybetti
 
26 yaşında seçimleri yine kaybetti
 
45 yaşında senato seçimlerini kaybetti
 
47 yaşında başkan yardımcısı seçimlerini kaybetti
 
49 yaşında tekrar senato seçimlerini kaybetti
 
52 yaşında ABD'nin Başkanı seçildi
 
işte kendine güvenen bir insanın akıl almaz başarısı
 
Kendine güvenen, yeteneklerini fark eden insanlar başarı için kendilerinde yeterli gücü bulurlar. Bu güç güvenle başlar, güvenle devam eder. Ve güvenle biter. Unutmamalıyız ki; inanç ve güven her zaman kazandırır.
Güvensizlik duygusu insanın ruh dünyasını tehdit eden en önemli hastalıktır. Güvensizlik duygusundan kurtulmanın çaresi kendimizi tanımakla mümkün olur. Biz neyi hedef etmişsek o yolda güvenle, inanarak ilerlemeliyiz. Güven; insanın potansiyelini ortaya çıkarır. Güvenmek ve inanmak insanı güçlü ve kudretli yapar. John Mili: "inançlı bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir." demiştir. Güven duygusu bizi hedefimize yaklaştıran en önemli araçtır. Güven duygusundan yoksun olarak ilerlemek, hayattaki olumsuzluklarla mücadele etmek imkansızdır. Tarih boyunca kendine güvenmeyip de başarılı olmuş bir insan bile yoktur. Eğer biz bir işi yapabileceğimize inanırsak, o iş ne kadar güç olursa olsun mutlaka başarıyı yakalarız. Güvensizlik; insanın kendisini yeteneklerini gücünü tanımamaktan kaynaklanır. Güvenmek ve inanmak; başarının en önemli kilometre taşlarıdır. Bu taşlar başarıyı da birlikte getirecektir.... Anthony Robbins, inancı ve güveni besleyen kaynakları şöyle sıralıyor;
 
Çevre
Etrafımızda cereyan eden küçük ya da büyük olaylar.
 
Bilgi
 
Sonuçların geçmişteki sonuçlarla tekrarlanması.
 
Gelecekte olması istenen şeylerin resmini zihinde canlandırmak.
 
Verdsvert, tarihte alacağı yeri önceden biliyor ve onu söylemekten hiç çekinmiyordu. Dante de kazanacağı şöhreti önceden söylemişti. Jul Sezar, fırtınaya tutuldukları zaman korkan kaptana; 'Hiçbir şeyden korkma, sen Sezar'ı ve onun kısmetini taşıyorsun." demişti. Evet, kendine güvenen insanlar gelecekte alacakları yerin resmini bugünden -çizerler. Gelecek umut ve başarıyla dolu olduğundan hiçbir zaman güvenlerini, inançlarını kaybetmezler.
 
Başkalarının güvenini kazanmak için önce kendimize güvenmeliyiz. Başarı için güven şarttır. Güven olmadan başarı olmaz. Güvensizliğin had safhaya çıktığı günümüzde kendimize, hedefimize güvenmekten başka çaremiz yoktur. Güvensizlik bir boşluktur. Boşluk insan hayatını yok eder. Bu boşluklara düşmemek için güven ve inanç kardeşler dostumuz, sırdaşımız, yoldaşımız olmalı.
 
Onlar bizsiz; biz onlarsız olamayız....
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ başlıklı  tarafından yazılan yazı 2416 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu