• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

PSİKOLOJİNİN DALLARI

PSİKOLOJİNİN DALLARI
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

A)    Deneysel Psikoloji;Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı Wilhelm Wundt'un deneysel çalışmalarıyla olmuştur. (1879)
   Deneysel çalışmaların çoğu, duyum, algı, güdü, öğrenme, bellek ve davranışın fizyolojik temelleri gibi konularla ilgilidir.
Deneysel psikolojinin iki önemli alt dalı vardır:
   a.    Fizyolojik Psikoloji: Davranışın biyolojik temellerinin incelenmesi ile ilgilidir. Bu yüzden biyoloji bilimi ile en çok etkileşimde olan alt-daldır.
   b.    Karşılaştırmalı Psikoloji: Bu psikologlar, en basit canlıdan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları tespit ederek davranışa ilişkin temel kuralları bulmanın çabası içindedirler. Karşılaştırmalı psikoloji özellikle zooloji bilimi ile yakından ilgilidir.
B)    Gelişim Psikolojisi
   Canlıların davranışında döllenmeden ölümüne kadar, tüm hayat boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikler incelenir.
C)    Sosyal Psikoloji
   Bu daldaki psikologlar, insan davranışlarının toplumsal ortamdan nasıl etkilendiğini ve bireylerin toplumsal ortamı nasıl değiştirmeye çalıştığını inceleme konusu yapmışlardır.
   Sosyal psikologların en çok ilgilendiği konular, bireyin sosyalleşmesi, gruplar, grup üyelikleri, liderlik ve tutumlardır.
   Görüldüğü gibi psikoloji birey davranışları üzerinde yoğunlaşırken sosyoloji grup davranışları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
D)    Uygulamalı Psikoloji
   Uygulamalı psikolojisinin birçok uygulama alanı vardır. Bunlardan bazıları aşağıda incelenmiştir.
   a) Klinik Psikolojisi: Bu daldaki psikologlar normalden farklılık gösteren davranışlar (davranış bozuklukları) ile kişiliğin gelişmesi ve bunu etkileyen etmenler üzerinde çalışmaktadırlar.
   Klinik psikologları özellikle davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde önemli adımlar atmışlardır.
   b) Okul ve Eğitim Psikolojisi: Bu daldaki psikologlar verimli öğrenme ortamlarının araştırılması ve araştırma sonuçlarının eğitim ortamlarına uygulanması üzerinde çalışırlar.
   c) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri psikologları endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle, işletmeyle, teknoloji ve araç gereçle etkileşimini incelerler, İşletmeye personel seçme, hizmetiçi ve hizmet öncesi eğitim, iş verimliliği, reklam, halkla ilişkiler gibi konuları inceler.
   d) Danışmanlık Psikolojisi: Bu daldaki psikologlar eğitim kurumlarındaki öğrencilerin bireysel ve eğitim-öğretime ilişkin sorunlarıyla ilgilenip bunlara çözümler üretmeye çalışırlar.
   Bu alt dallara ek olarak Trafik, Mühendislik, Spor, Siyaset, Askerlik, Din, Adalet, Uluslararası ilişkiler psikolojinin diğer uygulama alanlarıdır.
E. Psikometrik Psikoloji
   Psikometrik psikoloji davranışın değerlendirilmesi ve ölçülmesi, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin psikolojiye uygulanması gibi konularla ilgilidir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@cemalkondu.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
PSİKOLOJİNİN DALLARI başlıklı  tarafından yazılan yazı 2516 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu