• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Zekâ, Beyin ve Gelecek

Zekâ, Beyin ve Gelecek
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

"Birinci sınıf zeka, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir."
F. S. Fitzgerald
Zekanın tek tip olduğu ve doğuştan sabit bir düzeyde olduğu inancı yıkılmaktadır. Howard Gardner'in çoklu zeka, Daniel Goleman'ın duygusal zeka konusundaki tezleri önemli tartışmalara yol açmıştır.
Bilim dünyasının yeni projesi "Beyin projesidir." Genom gprojesi tamamlandı ve evrenin sırları konusunda önemli bir adım atıldı. Beyin projesi için 30 yıllık bir süre belirlendi. "Nasıl düşünüyoruz" sorusuna cevap vermek insanlığın sırlarının anlaşılmasında önemli bir hedef olmuştur.
"World Future Society" (Dünya Gelecek Derneği) öğrenmelin gelişmesi, okul eğitimi ve onunla yakından ilişkisi olan IQ zekası konusunda ilginç görüşler öne sürmektedir.
  1-   Şimdiye kadar yapılmış en büyük makine olan INTERNET giderek büyüyecek ve önem kazanacaktır.
2-  Beden gücünün yerini mekanik makineler aldı. Bilgisayarlar da zihinsel çalışmaların yükünü azaltacaktır.
3-  Bilgi teknolojisi dünyanın her yerine yayılacak, aletleri küçülecek, herkes taşıyabilecek. Hatta bedeninize yerleştirilebilecektir. Ürünleri tanıtmak için bedava bile verilecektir.
4-  Dünya kültürü oluşacak, kültür ve dillerden çoğu yok olacaktır. Beklenmedik olaylar ve tehlikelere neden olabilecektir.
5-  Akıllı evler oluşacak, büro gökdelenler gereksizleşecek-tir. insanların çoğu kırsal kesime, tatil yörelerine yerleşecek, bilgi teknolojisi ile işlerini yürütecektir. Evler çok çekici olacak, dışarı çıkmak istemeyen insan yeni bir yalnız yaşam türü oluşturacaktır.
6-  Yeni yaşam türü insanı antisosyalleşecek, suç davranışlarında artışlar oluşacaktır.
7-  Klasik zekâya dayalı klasik okul eğitimi şekil değiştirecek. Her alanda paketlenmiş eğitim yardımları alabilecektir.
Okul eğitimi bebeklik çağından başlayacak "Yaşam boyu" eğitim düşüncesi yaygınlaşacaktır. "Uzaktan eğitim" bütün dünyaya yayılacaktır.
8-  Okul sınıfları çok farklı yetenek ve ilgileri olan öğrencileri bir araya getirecek, daha çok sanal gerçekler konuşulacaktır.
9-  Depolanmış bilgi kaynakları genç kuşağın daha kolay ulaşacağı hale gelecek, daha çok bilgi sahibi olmak yerine daha az bilecek, ancak bilgiye istediği anda ulaşacak.
10- insanlığın bugüne kadar edindiği bütün bilgilerden kendi çalışmaları için yararlanabilecektir. 
11-Eğitim kişisel tempoya göre tamamlanabilecektir.
12-Disiplinli, ama eğlenceli eğitim felsefesi yerleşecek, öğretmenlik görevi öğrencilerdeki yıkıcı ve oyuncu eğilimleri denetleme önceliğine dönüşecektir.
13- Gerçekler yerine sanal dünyada yaşanacak; bencillik, kumar, kişisel çıkar tutkunluğu daha büyük toplumsal sorun haline gelecektir.

Kaynak: www.kisiselgelisim.gen.tr

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Zekâ, Beyin ve Gelecek başlıklı  tarafından yazılan yazı 3616 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu