• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kuantum

Kuantum Düşünce Yöntemi

Kuantum

"Sıradan düşünceler, insanın kendi kontrolünde olmayan, gelişigüzel, otomatik ve yararsız düşüncelerdir. İnsanın doğumundan başlayarak çevreden aldığı mesajları, oluşan sahte bir benliğin otomatik refleksleri biçiminde cereyan eder. Kişi, böylece seyirci gibi davranır. Oysa kuantum düşünce tekniğinde kişi, yaşadığı olaylar ile düşünceleri arasındaki birebir ilişkiyi fark eder; şu anda yaşadığı her şeyin geçmiş inanç ve kabullenişlerinin sonucu olduğunu bilir. Kuantum düşünce, kişinin, hayatında istediği amaçlara birer birer ulaşmasını sağlar. Öncelikle bizim, olmak istediğimiz kişi haline gelmemizi sağlar" Yaşamımız boyunca edindiğiniz davranış biçimini değiştirmek istediğimiz zaman, yeni davranışları yaşamımızın bir parçası haline gelmesini sağlamamız gerekiyor. Kuantum Düşünce ile zihnimizdeki her şeyi değiştirmemiz için gerekli olan yaşam gücünü ortaya çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimid

 1 2