• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki

İzmir Reiki Master

Reiki

Reiki eğitimleri, Reiki Master tarafından verilir. Tüm bireylerin öğrenip uygulayabileceği basit ve oldukça yararlı bir yöntemdir. Reiki eğitimleri kısa sürelidir. Eğitimde öğrenciye Reiki ile ilgili temel bilgiler verilir. Reiki üç basamakta öğrenilir. Bu üç basamak birbirinden bağımsız olduğu gibi aynı zamanda birbirini tamamlayıcı seviyelerdir. Reiki, bir Reiki Master'ının öğrencisine Reiki'yi kullanma yeteneğini transfer etmesiyle (el vermesiyle) olur. Eğitimci öğrencisine, enerjinin çalışma sistemini ve Reiki ile ilgili temek bilgileri öğretir. Elverme inisiyasyon (uyumlanma) seansı sonrasında Reiki enerjisine kanal olup Reiki'yi kullanmaya başlar. Reiki, kanal olunduktan sonra enerjinin ellerden geçerek aktarılması ile sağlanır. Enerji aktarımı sırasında uygulama yapılan kişiye, o kişiden sadece enerji ve olumlu düşünceler geçer. Eğitimci öğrencisine Reiki’yi, bu yöntemi kendisine ve başkalarına u

Antalya Reiki Eğitimi

Reiki

Reiki İle Yaşama Tekrar Merhaba… Problemlerin Anahtarı Avucunuzun İçinde… Sıkıntılı günleri geride bırakmak, aşk yaşamtınızı düzene sokmak ve tüm olumsuz durumları kendinizden uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Reiki tam olarak size göre bir şifa tekniği… Günümüz dünyasında artık birçok insan alternatif yöntemlerde kendisini geliştirerek hayatın olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Peki, nasıl oluyor? Reiki Nedir? Ruhsal hayat enerjisini arttıran bu tekniklerin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kullanımı en kolay şifa terapilerinden biridir ver herkes rahat bir şekilde uygulayabilir. Reiki kelimesi Japonca'da kozmik yaşam enerjisi demektir. Beden-Ruh dengesini sağlar ve aynı zamanda biyoenerji kapasitesini arttırır. Ellerimizde ve tüm bedenimiz üzerinde bu enerjiyi hissedebiliriz. Bu şekilde bütün çakralarınızı açarak kendinizi olumsuzluklardan temizleyebilir ve çevrenizdeki k

Reiki Nedir? Nasıl Yapılır?

Reiki

Aura'nın katmanları (Subtil Bedenler) : Aura, Evrensel Enerji tabanının varlıkların çevresinde yer alan parçasıdır diye tanımlanabilir. Aura farklı katmanlardan oluşur, bu katmanlar bazen subtil bedenler olarak ifade edilir. bunlar birbirlerine temas eden, birbirlerini saran katmanlar halindedir. Atmosferin katmanlarına benzetebiliriz. İçteki en yoğun olandan dıştaki en zayıf olana kadar aura katmanları şöyledir : 1. Eterik 2. Duygusal 3. Zihinsel 4. Nedensel 5. Eterik kalıp 6. Sezgisel 7 .Kozmik Bu tanımlar net veya belirleyici değildir ve bireysel katmanların bir çoğu ve tüm sistem çoğu zaman astral beden olarak ifade edilir. Enerji bedeni ve ya auranın daha farklı katmanları da vardır. Auranın her bir tabakası birbirine temas eder ve insan merkezinde başlar. İçten dışa doğru

Denizli Reiki Eğitimi

Reiki

Re - iki kelimesi Japon Kanji dilinde yaşam enerjisi demektir. Bu yaşam enerjisi bütün canlıları içine alır. Yaşarken bu enerji bizim etrafımızda hareket halinde dolaşır. Eğer bu enerji vücutta düşük ise kişi hastalanır. Bu enerjiye japonlar -Ki demişler. Evrenin içinde sonsuz ve muazzam bir enerji potansiyeli mevcut ki bunun asıl kaynağı, Yaradandır. Söz konusu olan sınırsız bir güçtür. Bitkilerin büyümesini, kuşların uçmasını, yaşayan her şeyin hareket etmesini sağlayan enerji kaynağıdır. Bu ruhsal bir kaynaktır. Reiki yüce kaynaktan gelen canlandırıcı, şifa verici bir enerjidir. Zeki, amaçlı, olumlu şefkatli, güçlü, güvenli, etkili sınırsız ve zamandan bağımsızdır. Kimse onun sahibi değildir, herhangi bir din ya da bir tarikat değildir. İnançlarınıza ters düşmez. Bize Yaradan’dan gelir. Ona inansanız da, inanmasanız da o çalışacaktır. Reiki’yi Öğrenmek Reiki öğrenme yeteneği, kişinin bilgi kapasitesine veya meditasyon yapma yeteneğine bağlı değildir.

Reiki Alışverişi

Reiki

Birinci Düzey Reiki eğitimini izleyen birkaç hafta içerisinde, bir Reiki alışverişi yapmak için, öğretmeninizi, Birinci Düzey grubunuzu ve başka Reiki uygulayıcılarını görme fırsatınız olabilir. Bu çok özel bir toplantıdır, istediğiniz soruları sorma ve deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşma fırsatınız olur. Çok sayıda Reiki uygulayıcısı bir araya geldiğinde, enerji düzeyi, orada bulunanların toplamının kat kat üstündedir. Bu da, yüksek düzeyde bir iyileştirici enerji alıp vermek için eşsiz bir fırsattır. Toplantının ilk bölümü, genellikle meditasyon yaparak ve grupça, dünyadaki olaylara, arkadaşlara ve ailelere Reiki göndermekle geçer. Toplantının geri kalanı, kişilerin birbirlerini dörtlü gruplar halinde iyileştirmesiyle geçer, yani toplam üç kişi, tek bir kişiye yaklaşık on beş dakikalık bir tedavi uygular. Bu çok etkili bir deneyimdir, bu yüzden Reiki almadan önce, bu enerjinin ne işi

Reiki Sorumluluğu

Reiki

Doğal olarak Reiki kullandıkça, onu kullanmanın ve ondan yararlanmanın daha etkili yollarını buluruz ve böylece iyileştirme yeteneğimiz de hiç durmadan gelişir. Öte yandan, bu daha güçlü olacağımız anlamına gelmez! Reiki'yi, kontrol etmek amacıyla kullanmak olanaksızdır. Çeşitli deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla, olumsuz ya da çıkar için kullanılırsa, Reiki başarısız ilişkilere, düşük bir enerji gücüne yol açar ve yalnızca kısa süreli tedavilerde işe yarar. Aynı zamanda, bedenen, zihnen ya da konuşma tarzımızla bu dünyaya sunduklarımızın, er ya da geç bize geri döneceğinden emin olun. Oysa Reiki çok affedicidir. Kendimizi ya da başkalarını iyileştirmek için, içimizden gelen bir arzu varsa, hatalarımızdan çok şey öğrenebiliriz. Reiki çevremizi sarabilir, bize rehberlik edebilir, bizi yaşamımız boyunca koruyabilir ve istersek, yanlışlarımızı ve yaşadığımız zorluklan, anlamlı birer derse dönüştürebilir. Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yet

Reiki Kitapları

Reiki

Reiki Nedir? Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir. Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir. Reiki üstatlarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım budur. Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendiri

 1 2 3 4 5