• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yönetici Koçluğu

İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Günümüzün rekabetçi iş ortamında Yönetici Koçluğu, liderlerin liderlik becerilerini geliştirilerek yüksek hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Koçluk süreci, hızla değişen iş ortamında, bir lider olarak farkındalık, netlik ve yön kazanmanızı sağlar. Yönetici Koçluğu sürecinde Yönetici Koçu danışanıyla birlikte yapacağı liderlik becerilerinde aşağıdaki alanları geliştirmede destek olur. Yöneticiye, işbaşında öğrenme ile liderlik performansını artırmak için yardımcı olmaktır. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırmayı amaçlar. Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir. Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısıyla değerlendirir. Daha iyi olabileceği yönleri fark eder, sorunlarını çözer. Kendisine daha güvenli, mutlu ve başarılı bir ortam yaratır. <

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticinin özellikle davranışsal ve liderlik becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına yönelik olarak koçluk hizmetinin alınması giderek yaygınlaşan bir durum. Yöneticinin gereksinim duyduğu koçluk hizmetinin finansmanı kurum tarafından da yapılabildiği gibi, yönetici kişisel olarak da bu hizmetten yararlanabilmektedir. Yönetici Koçluğunun alanları: Üst Düzey Yönetici Koçluğu Terfiye Koçluk (Yöneticinin yeni bir yöneticilik konumuna hazırlanması için) Değişimde Koçluk( Değişim dönemleri içerisinde değişimi yönetmesi için) Liderlik Koçluğu (Liderlik becerilerini üst düzeye taşıyabilmek için) Performans Koçluğu(Kendinin ve personelinin performansını arttırmak için) Koçluğun yöneticiler için yararları: Yöneticilerin doğru kararlar vermelerini ve doğru bir şekilde davranmalarına yardımcı olur. Yöneticinin mevcut stres seviyesini ve üzerindeki gerilimi azaltır. Yöneticilerin a

Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok idarecinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği müdahaleler arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsayabilir. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişmelere de odaklanabilmeyi mümkün kılar. Yönetici Koçluğunun Hedefleri ; • Kurum kültürünün kuvvetli ve gelişime açık yanlarını belirleyebilecek, • Üst düzey yöneticilerin mevcut konumlarında daha başarılı olmalarını sağlayabilecek, • Geleceğe ve kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmelerini sağlayabilecek, • Birer yönetici olarak çalışanlarına sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin liderlik yapabilmek için becerilerini geliştireb

Yönetici Koçu Kimdir?

Yönetici Koçluğu

Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim süreci içerisinde tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yönteminin uygulanmasıdır. Bu sayede eğitimimiz; açık bir iletişim sürecine, ayrıntılı bir öğrenme etkinliğine ve kalıcı bir davranış değişikliğine neden olmaktadır. Yönetici Koçluğu Eğitimi ile Hedeflenenler: • Rekabet ortamı içerisinde sür

Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Lider, iş yaşamında önder, öğretici ve yol gösterici olan kişidir.İş yerinin olmazsa olmazıdır.Lidersiz bir kurum düşünülemez.Bu liderler işlerinin gereği olan bütün bilgi ,tecrübe ve donanımlara sahiptirler.Lider kişilere yönelik koçluk çalışmaları çok özel ve çok hassas çalışmalardır.Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde koçluk, ileri derecede bir yönetim becerisi ve stratejisi olarak önemini hissettirmekte ve kabul edilmektedir. “Eğitici” (koç) kavramı ile yeni kuşak yöneticinin rolü arasında paralellik vardır. Bu nedenle liderlerin-yöneticilerin becerileri ve yetkinliği çalışan personelin performansı ile ölçülmektedir.Liderlerin ekiplerini nasıl yönlendirip, yönettiği kalibrasyon teknikleriyle tespit edilebilir.Liderin artı değerleri, ekibine de pozitif olarak yansır. Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitiminin Hedefi : Katılımcılara, kendiliğinden kazanılması çok güç olan ancak öğrenilerek Geliştirilebilen “Koçluk” Becerileri Kazandırmaktır. Yöne

Yönetici Koçu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemlerin önüne başarıyla geçebilmesi ve çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzere yapılan koçluk çalışmalarını kapsar. İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler sağlanıyor. Bunun sonucunda bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için durumu toparlamak için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor

Yönetici Ve Organizasyon Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri önüne başarıyla geçmek ve çözebilmek için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama, uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan ,içsel farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çerçeveleme gibi becerileri içerir. Koçluk, danışmanlık hizmeti ile birleştirildiğinde şirketin stratejik ve operasyonel planlama, satış ve pazarlama, tedarik, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans, kalite yönetimi fonksiyonlarında da yeniden yapılandırma ile başarı gerçekleştirilebilir. Vizyon sahibi kurumlar üst düzey yöneticilerinin gelişimi için zaman ve para

 1 2 3