• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Eğitimi Antalya

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. Iş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişsel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır. Koçluğun bu yönü gittikçe popülerlik kazanmaktadır ve hem şirketler hem de bireyler tarafından verilmektedir. Koç ulaşmak istediğiniz başarı için sizinle beraber çalışan partnerinizidir. Tabi ki paylaştığınız her türlü bilgi kesinlikle gizli kalacaktır. Yönetici koçluk elbette ki, ilk başarılı yönetici ilk başarılı iş takımını kurduğu günden beri vardır. Yeni fikirler ve olasılıklarla zorlamak, çeşitli yetenek, beceri ve kişilikleri koçluk yaparak bir araya getirmek yenibir fikir

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Günümüzde şirketlerde ve işletmeler yönetici ve yönetim geliştirme programlarında, başarı planlamalarında ve kariyer danışmanlığı gibi konularda dış katılımcılardan, yöneticiye yol gösterecek danışmanlardan veya danışmanlık şirketlerinden yararlanmaya başlamışlardır. Koçların yöneticilere uygulanan koçluk yönetici koçlugu (executive coaching) olarak adlandırılmaktadır. Yönetici koçlugu yüksek performansı amaçlar, yöneticilerin liderlik becerilerini güçlendirir. Yönetici koçlugunda hedef yeni teknikler ögretmekten çok yöneticiye elinden gelenin en iyisini yapmasında yardımcı olmaktır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, gelişim sağlar ve kendini daha iyi tanır. Yöneticilerin koçluk uygulamaları profesyonel eğitimlerini de içermektedir. Bu egitimler ve saha tecrübeleri son

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticinin çevresinde olan olaylara karşı farkındalığını artırma amacıyla hazırlandı. Yönetici Koçluğu Eğitiminde yönetimde koçluk uygulamalarını da göreceksiniz. Dünyada yeni bir kavram olan koçluk, hayatı fark etmemizde, kendimizi ve yeteneklerimizi fark etmemizde, daha etkili kararlar almamızda bize ışık tutar. Yönetici Koçluğu Eğitiminde, yönetim hayatımız boyunca sıkça karşılaşacağımız konular, yaşanan olaylar ele alınacaktır. Yönetici Koçluğu Eğitiminde katılan yöneticiler yaşamlarında büyük fark yaratıkları gözlemlenmiştir. Yöneticilerin öncelikle yönetim becerilerine odaklanıldığı ve daha sonrada diğer yaşam alanlarının incelendiği koçluk çalışmasıdır. Yönetici koçluğu alanları: →Yönetim becerileri →Performans →Kariyer planlaması Ücretsiz

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları işletmelerde tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen fakat yaratan verimli ve etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratıyoruz. Bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşılıyor ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği Yönetici Koçluğu hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun ya da işletmenin verimliliğini ve performansını artırıyor. Yönetici koçluğunda, Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını ve verimliğini artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi tanıyor. Yönetici Koç’un dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor. * Yönetici koçu, yöneticilerde nelerin farklı olabileceğini fark ettirmektedir.<

 1 2 3