• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Anne-Baba Koçluğu

Aile Koçluğu

Çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek isteyen her anne-baba ve diğer aile üyeleri için sıra dışı ve istenilen sonuçlar elde edilir. Hepimiz bazı şeyleri bilemeden anne-baba oluyoruz ve çocuk yetiştirmeye çabalıyoruz ilk çocuklarımızda deneyim kazanıyoruz. Bu çaba sırasında elimizdekilerle en iyisini yaptığımızı bilmeliyiz. Anne-baba koçluğu size nasıl anne-baba olacağınız ya da nasıl çocuk yetiştireceğinizi anlatan bir yöntem değildir. Anne-baba koçluğunda, anne-baba olmanın ya da çocuk yetiştirmenin tek bir yolu yoktur. Burada yaptığımız “siz nasıl bir anne-baba olmak istiyorsunuz?” ve “çocuklarınızı siz nasıl yetiştirmek istiyorsunuz?” sorusuna birlikte cevap aramaktır. Anne-Baba koçluğu, çocuklarınızın gelişimlerine olanak sağlayacak şekilde, düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol etmede yardımcı olmayı

İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi

Koçluk

Kurumsal koçluk, temel olarak bir kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik koçluk yapmayı kapsar. Kurumlar da tıpkı bireyler gibi, yeniliklere, değişime ayak uydurmaya veya bizzat değişimin kendisine ve gelişime ihtiyaç duyarlar. Kurumun ayakta kalması, devamlılığını sürdürebilmesi için bu değişim, zaman zaman zorunluluk haline gelir. Değişim, kendi içinde zor bir süreçtir ve bu süreçte profesyonel bir destek almak, Kurumlara daha profesyonel ilerlemeleri, amaç, vizyon ve hedef belirleyerek çalışmaları, sağlam ve daha iyi sonuçlara odaklanarak hareket etmeleri konularında fayda sağlar.Büyümek, şirket birleşmeleri, yeni bir iş alanına girmek ve gerekiyorsa küçülmek gibi durumlarda, şirketlerin profesyonel destek almaları çok önemlidir. Kurumunuz ister küçük ölçekli, ister büyük bir firma olsun, koçluk hizmetinden faydalanmak, istediğiniz sonuçlara ulaşmada, kalıcı ve etkin bir değişim sağlamada size des

Koçluk Süreci Nasıl İşler?

Koçluk

Koçluk hizmeti almak isteyen kişi en az 3 aylık bir çalışmayı göze almalıdır. Kişinin hedeflerinin önem derecesine göre bu süre artırılabilir ya da azaltılabilir. Haftada bir yapılan 1 saatlik görüşmeler bu ilk 3 aylık dönemde sürdürülür. İlk 3 ayın sonrasında, kişinin gösterdiği ilerleme göz önüne alınarak, görüşme saatleri azaltılabilir(30-45 dk. gibi) veya haftada bir yapılan görüşmeler 2 haftada bir yapılmaya başlanabilir. Koçluk ilişkisi ile öğrenim süreci gerekli görüldüğü dönemlerde tekrar başlayabilir. Müşterinin yeni hedefleri, yeni girişim istekleri veya yeni beklentileri tekrar ele alınabilir. Koçluk eğitimi süreci her yeni durumda tekrar gözden geçirilebilir. Koçluk hizmetinin süresi müşteri ve koçun beraber karar verdiği şekilde esnek bir biçimde düzenlenir. Her şekilde koçluk eğitimi sürecinin düzenlemesi, müşterinin hedeflerine en iyi şekilde hizmet

Koç Kimdir?

Koçluk

Profesyonel Koçlar, danışanlarının özel ve meslek hayatlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli bir ortaklık hizmeti ile çalışmalarını sürdürürler. Kişilere kendi performanslarını ve yaşam kalitelerini arttırmaları için yardımcı olurlar. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. Koçluk Temel Yeterlilikleri Aşağıda yer alan 11 temel Koçluk yeterlikleri, günümüzde Koçların kullandığı beceriler ve yaklaşımları anlamayı destelemek için geliştirilmişlerdir. Temel yeterlikler 4 grupta toplanmıştır. Gruplar, birbiriyle uyumlu yeterliklere bakış açısındaki ortak yönler temel alı

Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk Eğitiminin amacı, yöneticilerin yada yönetici adaylarının ve genç yeteneklerin, • Kariyer yollarında ya da özel yaşamlarında kendilerine güçlü hedefler koyabilmelerine, • Bu hedefleri hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları içsel farkındalığı kazanabilmelerine, • Yönetim görevleri içinde ihtiyaç duydukları kişilerarası ilişkileri başarıyla yürütmelerine • İş ve özel yaşantılarında maksimum etkiyi yaratabilmelerine düzenli bire-bir koçluk desteğiyle yardımcı olmaktır. Bireysel Koçluk Programı’nın amacı ise, yukarıda belirtilen amaçları bu hizmeti almaya istekli kişilerin özel yaşamlarında hayata geçirebilmelerine destek olmaktır. Koçluk Eğitiminin Kapsamı Koçluk Eğitiminin genel içerik ve kapsamı aşağıda belirttiğimiz ana konu başlıklardan oluşma

Koçluk Nedir? Koç Kimdir?

Koçluk

Danışanların ,koçları ile birlikte kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimum seviyesine çıkarmak amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmalarına koçluk denir. Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir. Koç, bu yol arkadaşlığı sürecinde hakim olan, sezgileri ile çözüme odaklanabilen, kişinin başarısına engel olan kritik gedikleri görebilen, gördüğü bu kritik gedikleri aşması konusunda gerekli eylemleri planlayabilen ve değişimleri takip edip süreci izleyen kişiyi tanımlar. Koç, kişi ve kurumlara gelecekte bulunmak istedikleri yer ile şu an itibariyle bulundukları

Bireysel Koçluk Programlarının Süresi

Koçluk

• Bire bir koçluk çalışması bireyin veya ekibin tercihleri ve ihtiyaçlarına göre belirlenerek gerçekleşir. • Kişisel ihtiyaçlara göre ve koçluk alan kişinin gelişim hızına göre bu süre, artı- eksi birkaç hafta fark edebilir. ‘Koçluk’ Programlarının Sundukları Kurumlar Açısından • Kurumu fark yaratarak geleceğe taşıyacak olan liderlerin yada lider adaylarının ihtiyaçlarına özel gelişim hizmeti almaları ve motivasyonlarının arttırılmasını ve kuruma bağlılıklarının arttırılması • Kişi yada kişilerin bireysel kariyer beklentileri ile kurumun ihtiyaçlarını birbiriyle uyumlandırarak, organizasyonel performansın arttırılmasının sağlanması Koçluk Hizmeti Alanlar Açısından • Kişilerin performanslarına yada hayat kalitelerine etki eden güçlü ve gelişmesi gereken alanlarına o

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13