• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kuantum Koçluk

Kuantum

Kuantum Koçluk Programı, kuantum mekaniğine ve felsefesine dayalı olarak kişinin içinde bulunduğu durumu geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde bir bütün halinde ele alır. Kuantum Felsefesi, kişinin mevcut durumunu oluşturan kütleleşmiş bilinçaltı kayıtlarının değişmemesi durumunda, gelecekte yaşayacağı deneyimlerinin, geçmişine benzer döngüler içerisinde devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu görüşündedir. Bu sebeple Kuantum Koçu'nun hedefi, danışanın olumsuz bilinçaltı kayıtlarını tespit etmek ve bu kayıtları Kuantum değişim-dönüşüm yöntemleriyle, kısa bir zaman dilimi içerisinde hedefe odaklı kayıtlar konumuna getirmektir. Kuantum Koç'u için olumsuz inanç kalıbının hangi zaman diliminde ve ne şekilde oluştuğunun hiç bir önemi yoktur. Önemli olan nokta bu kayıtların halen var olup olmadığı ve kayıtlar içerisinde neler olduğudur. Kuantum Koç'u mevcut durumu saptar saptamaz, danışanının arzusu doğrultusunda olumsuz bilinçaltı kayıtlarını yok eder ve bireyin yaşadığı zaman d

Nlp Teknikleri - Kinestetik

NLP

Güldüğü zaman bedeniyle bir bütün olarak gülen, ağladığı zaman adeta katıla katıla ağlayabilen ve duygularını karşısındakine göstermekten korkmayan duygusal kinestetikler. Duygularınızı anlamak içi çaba sarfeden kinestetikler. Görseller her ne kadar yang (erkek enerji) enerjiye sahipse, kinestetikler de o kadar vm'dir (dişi enerji). İşitsellerin yorumcusu durumundadır kinestetik. Kinestetik günümüz dünyası içerisinde, en az rastlanan öncelikli kanal durumundadır. Çoğunlukla kadınların hakimiyeti altında olan bu kanal, esas itibariyle bütün canlıların olduğu gibi insan türünün de ilk kanalıydı. Kendi içimizle, diğerleriyle ve doğayla kurduğumuz derin ilişki bu kanal sayesinde oluyor. Yalnızca görüntü ve sesle kalsaydık iki boyutlu bir dünya içerisinde hapis olurduk. Kinestetikler muhabbeti görsel ve işitsellerden farklı sebeple yaparlar. Onlar açısından diyalog, sözleri, imgeleri duygulara dönüştürme amacı taşır. Hayat duygularla yaşanır. Descartes'ın, "Düşünüyorum.

Nlp Seminerler

NLP

NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri uygulama biçimidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizle ve kendimizle kurduğumuz iletişimini ve etkilerini biçimlendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama kavramının insana uygulanmış halidir. İnsanın kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı ya da beynin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceleyen bir bilimdir. NLP Tarihi Geçmişi 1972 yılında California Üniversitesi'nde Dil Bilim üzerine çalışan John Grinder ile matematikçi ve psikoloji öğrencisi Bendler'ın tanışmasıyla başlamıştır. Bendler ve Grinder kendi alanlarında dünyada en iyi kabul edilen 3 ünlü kişiyi modellemişlerdir. Bunlar Gestalt terapisinin kurucusu Perls tıbbi hipnozun kurucusu Milton Erickson ve ünlü aile te

Nlp(Neuro Linguistic Programming)

NLP

NLP(Neuro Linguistic Programming); zihnimizi isteğimiz doğrultuda kullanma ve programlama sürecidir. NLP bilimi; kendi zihin sistemimizi anlamak, düşünce ve duygularımızı yönetebilmek, iletişim ve ilişkilerimizi daha iyiye taşıyabilmek gibi sayısız avantajlarla her alanda başarıyı yakalamamızı kolaylaştırır. Bulunduğumuz teknolojik çağda müşteri ürüne kolayca ulaşabilmekte ve rekabet daha yoğun yaşanmaktadır. Bu nedenle satış sektörü çalışanları donanımlarını her yönden geliştirmek zorunluluğundadır. NLP ile satış teknikleri atölye çalışması; katılımcının kendini keşfetmesini, ilişkide bulunduğu müşteriyi daha iyi anlamasını, tanımasını ve satış sürecini kendinden emin ve yüksek motivasyon ile yönetme becerisini geliştirir. Eğitim süreci, ağırlıklı olarak pratik NLP çalışmaları ile beceri kazanma ve deneyim yaratmayı amaçlar. Eğitim içeriği; √ NLP nedir? √ NLP ile etkin satış kimliği v

Nlp Teknikleri - Uyum Kurmak

NLP

Bir iş yemeğinde olduğunuzu varsayın. Yanınızda oturan bir kişi firmanıza birkaç gün önce katılmış o ana kadar tanışmadığınız biri. Sizin tabağınıza sürekli olarak bakıyor ve yemeklerin çok lezzetli göründüğünü söylüyor. Ben de aynı yemeklerden almalıyım, diyerek söze başlıyor ve kendisini tanıtıyor. Sizin seçtiğiniz yemeği tercih eden bu kişiye karşı ilk yaklaşımınız olumlu mu olurdu olumsuz mu? Sohbet ilerledikçe o kişinin de sizin gibi tane tane konuştuğunun farkına varıyorsunuz. Ortak özellikleriniz ise oldukça fazla. İkinizin de aynı okuldan mezun olan eşleriniz olduğunu, ikinizin de tenis oynamaktan zevk aldığınızı ve sinemaya gitmekten hoşlandığınızı, ikinizin de aynı politik düşünceye sahip olduğunuzu öğreniyorsunuz. Sizce bu kişiye yönelik ilk izlenimleriniz olumlu mu olurdu olumsuz mu? Bu karşılaşma yeni bir arkadaşlığın başlangıcı olabilir mi? Yine bir iş yemeğinde olduğunuzu düşünün. Yanınızda oturan kişi firmanıza henüz yeni katılmış henüz tanışmadığını

Olumlu Niyetler

Kişisel Gelişim

Kişisel düzeyde ekoloji ölçütünün daha ileri bir anlamı olabilir. Her davranışın arkasında olumlu bir niyet yattığı şeklindeki önvarsayımı daha önce görmüştük. Yine daha önce gördüğümüz gibi, bu niyetlerin (ya da sonuçların) bir kısmı bilinçaltı düzeyinde varlık gösterebilir. Bu yüzden, bunların bilinçli hedeflerle çatışması ve bu çatışmadan ikisinin de etkilenmesi mümkündür. Hafta sonları çalışmayı kesmek doğrultusunda verilen bilinçli bir karar, patronu hoşnut etmeye, ‘o kızlardan biri’ olmaya, işlerin yığılmasından kaynaklanabilecek başarısızlığın önüne geçmeye, vb. yönelik açıkça ifade edilmemiş bir arzuyla çatışma içinde olabilir. Buna karşın, bir part time kursa devam ederek yeni bir vasıf ya da diploma edinmeyi hedefleyen manili bir sonuç, size ait zamanda yapabildiğiniz, acil iş taleplerisin karşılanması, yaşlı bir akrabanın bakımı ya da sendeleyen bir evliliğin toparlanmaya çalışılması gibi pek çok şey konusundaki bilinçaltı niyetlerinizle çatışıyor olabilir.

Mükemmelliğe Giden Yolunuz İletişim

NLP

İletişim, bir yöneticinin etkinliğinin temel unsurudur. İletişim, özellikle konu liderlikse, başarı ölçütleri listesinde daima üst sıralarda yer alır. Geleneksel iletişim kuramı genellikle iletişim aracının teknik ayrıntıları, mesajın şekli ve son teknoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. NLP ise daha çok, iletişimde rol oynayan algılar, tutumlar ve inançların çeşitliliğiyle ilgilenir. Özel olarak, iletişimden (aynı zamanda davranışın herhangi bir görünümünden) alınması istenilen sonuç ve bu sonucun ne derece gerçekleştiği üzerinde yoğunlaşır. En önemlisi NLP, en şık kuramın ne olduğundan çok, hangi kuramın işe yaradığıyla ilgilidir. Tam olarak neyi başarmak istiyorsunuz? İletişiminizin başarılı olduğunu nasıl bileceksiniz? ‘Duyusal belirtiler’ ne olacaktır; ne görecek, ne duyacak ve ne hissedeceksiniz? NLP'de basan, bir metne, sisteme, herhangi bir çaba ya da diğer bilgilere bağlılık temelinde değil, yaptığınız şeyin amaca hizmet edip etmediğine bakılarak ölçülür. Bunu

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12