• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Seminerler

NLP

NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri uygulama biçimidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizle ve kendimizle kurduğumuz iletişimini ve etkilerini biçimlendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama kavramının insana uygulanmış halidir. İnsanın kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı ya da beynin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceleyen bir bilimdir. NLP Tarihi Geçmişi 1972 yılında California Üniversitesi'nde Dil Bilim üzerine çalışan John Grinder ile matematikçi ve psikoloji öğrencisi Bendler'ın tanışmasıyla başlamıştır. Bendler ve Grinder kendi alanlarında dünyada en iyi kabul edilen 3 ünlü kişiyi modellemişlerdir. Bunlar Gestalt terapisinin kurucusu Perls tıbbi hipnozun kurucusu Milton Erickson ve ünlü aile te

Nlp Tarihi, Nlp Gelişimi

NLP

California'da yaşadığım 70'li yıllarda alternatif eğitim, alternatif sağlık, alternatif psikoloji, alternatif olan her türlü öğretinin içine girmiştim. Günlerim, gecelerim, hafta sonlarım demeden zamanımın ve paramın büyük bölümünü eğitim, kurs, vvorkshop, seminer ve motivasyon kasetlerine yatırıyordum. Evet, zamanımı ve paramı öğrenmeye harcamıyor, öğrenmeye yatırım yapıyordum. Harcamak, bir şeyin ziyan olması, yok olması, bitmesi, tükenmesi anlamına gelir. Yatırım ise kazanç olarak geriye döner. O yıllarda (hala da) hayatta benim için en önemli şeyin sürekli gelişim olduğunu keşfetmiştim. Öğrendiğim her yeni bilgi, her yeni yöntem beni kendimle daha barışık hale getiriyor, yaşam hazzımı artırıyordu. Yaşıtlarım para ve zamanlarını eğlence, giyim kuşam, araba vb. şeyler için harcarken, ben kendim için en önemli şey olan öğrenmeye yatırım yapıyordum. Amacım bir diploma alarak, ömür boyu o kağıt parçasının bana getireceği gelir, unvan ve prestije sığınmak hiç değ