• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Topluluk Önünde Konuşma Kursu İzmir

Topluluk Önünde Konuşma

Topluluk önünde konuşma eğitimi; İletişim bilgeliği ve klâsik hitabet yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bir programdır ve katılımcıların toplum önüne çıkma heyecanını yenerek tüm olumlu çabaları için cesaret kazanmaları, toplum karşısındaki konuşmalarında etkin bir hitabetle insanları etkileyerek mesajın doğru iletilmesi ve kendi potansiyellerini değerlendirerek, mutluluk ve başarıya ulaşmaları amaçlanmaktadır. Topluluk Önünde Konuşma Kursunun İçeriği: - Topluluk önünde konuşmanın yarattığı gerginlik ve heyecanın üstesinden gelmek - Konuşmacının yönetmesi gereken unsurlar - Sözlü ve sözsüz iletişimde geliştirilecek beceriler - Beden dili - Dili etkili kullanabilmek - Sunumda akıcılık sağlamak