• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Zafer-Yenilgi İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Mü'minin zaferi; haramlardan kaçınmak ve güzelliklere yapışmakla mümkündür. Hz. Ali (r.a.) • En büyük hata, sulhetmek istiyenle harbetmektir. Sulh en büyük yoldur. Keyhusrev • En korkulacak arı, zafer anıdır. Napolyon • Yenilgi öksüzdür; zaferin ise bin bahası vardır. Anonim • Vaktinde firar, zaferdir. Hz. Ebubekir (r.a.) • Her galibiyet, zafer değildir. • Zafer, acıya katlananındır. Cemil Meriç • Kuvvet ve zulüm baş eğdirebilir; fakat gönülleri fethedemez. • Asker nerede bir bozguna uğrarsa; iki üç korkak tabiatli olanın yüzünden uğrar. Mevlana Celaleddin Rumi