• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Koçluk; Seçtiğiniz yoldan ya da sizden kaynaklanan engelleri ortadan kaldırabilmeniz ya da aşabilmeniz için güçlü sorularla farkındalığınızı artırır. Yol boyunca kendi potansiyelinizi keşfetmeniz ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız konusunda sizi destekler. Koçluk; • Kişinin şu an bulunduğu yerle hedeflediği yer arasındaki boşluğu kapatan, • ya da hedeflediği noktaya ulaşma sürecini kısaltan interaktif bir süreçtir. Koçluk; • Hayalleri gerçekçi hedeflere dönüştüren, • ve sizi o hedeflere hızlı ve etkili ulaştırmaya odaklanan sonuçları ölçülebilir profesyonel bir disiplindir. Koçluk; • Kendinizi geliştirmek için faydalanacağınız bir ilişkidir. • Tedavi, Terapi, Danışmanlık, Mentorluk ya da dert ortaklığı DEĞİLDİR. Size tavsiyede bulunmayacağı gibi herhangi bir fikri de size kabul ettirmeye çalışmaz

Meditasyon Hakkında Bilgi

Kişisel Gelişim

Meditasyon ve meditasyon teknikleri kişinin iç huzur, sükûnet, değişik şuur halleri, ve öz varlığına ulaşma arayışları ve zihni denetleme deneyimleri yaşama özlemlerinin sonuçlarından biridir. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları inanç sistemlerine ve uygulama farklılıklarına göre farklı adlar verilmektedir. Ayrıca günümüzde değişik akımlar ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu anlamda standart ya da tek biçimli bir meditasyondan bahsetmek mümkün değildir. Bazı gruplar meditasyonu bir inanç, mezhep ve din gibi yorumlar ve uygularken, bazı insanlar sadece iç huzuru bulmak ve yaşam kalitesini artırmak için bir iç deneyim ve uygulama gibi görmektedir. Batı ve uzak doğu ülkelerinde çok yoğun bir ilgi odağı olan bu konu ünlü TIME dergisine kapak dahi olmuştur. Bir din veya mezhep gibi görülmemesi ve inanılmaması kaydıyla, kişinin hayat kalitesini artırması ve iç huzuru keşfetmesi içi

Etkili Konuşma Örnekleri

Etkili Konuşma

Dil, insanlar arasındaki iletişimin baş aktörüdür. Kişinin dili kullanma şekli kişinin eğitim seviyesi, yaşadığı çevre, ailesel yapı ve bir kısım kişisel özellikleri gibi pek çok konuda ipuçları verir. Dile hakim olmak ve doğru kullanmak, insanlarla sağlamış olduğumuz iletişimin daha güçlü olmasına ve sağlıklı ilişkiler kurmamıza sebep olur. Konuşurken argo sözcükler kullanmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle iş hayatında güven duyulmasını engeller ve iş yerinin saygılığını yitirmesine neden olur. Konuşulan konuya göre ses tonunu ayarlamak ve vurgulamalara dikkat etmek gerekir. Yerinde kullanılacak bir sözümüz önemli bir soruna çözüm olabileceği gibi, tam tersi yerinde ve zamanında kullanılmayan, uygunsuz bir cümlemiz bizi çok zor durumlarda bırakabilir. Öyleyse yerinde ve zamanında söylenecek sözlerimizin etkili oluşu, aynı zamanda bizim gücümüzdür. İnsanın sözü onun gücüdür. Ne söylediğini bilen, sözünü tartarak, düşünerek, lafının nereye gittiğini iyi bilen insanl

Hayat Koçluğu Nedir

Yaşam Koçluğu

Koçluk Nedir? Koçluk, başarı hedefleri belirleme ve hedeflerin gerçekleşmesi sürecinde bir yol arkadaşlığıdır. Kişiyi şimdiki durumundan sonuç odaklı bir hedefine ulaşmasını sağlayacak danışanlık hizmetidir. Koç kimdir? Koç; kişinin sorun ve sorun diye adlandırdığı olgulardan kurtulmasını sağlayan bir yol arkadaşıdır. Yani kişinin kendi içsel farkındalığını meydana çıkarıp onu kullanmasını sağlayacak profesyonel danışmandır. Koç bu konuda neler yapar? Öncelikle koç şunu bilir ki; her insan bir bütündür. Tüm çözümler ve cevaplar kendisinde olduğunu fark ettirir. Bu nedenle Performans Danışmanı kişinin içindeki potansiyelin dışarı çıkmasına yardımcı olur bunun için, temelden bütüne doğru, bütünden temele giderek Danışanın en doğru, en uygun çözümü bulup ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Yani istenen duruma nasıl gelineceğini sağlar. Koç karşısındaki kişinin, danışanın aynası olur. Danışanın gerçeklerini, iç dünyasını, kişiliği

Harita Bölgenin Kendisi Değildir

Kişisel Gelişim

Her birimiz dünyayı eşsiz biçimde algılarız; sanki gerçek dünyaya ilişkin, kendimizin çizdiği kişisel bir haritaya sahibizdir. Öncelikle, biz insanlar, bireysel olarak, etrafımızdaki görüntüler, (ışık dalgalan), sesler ve diğer duyusal uyarıcılar şeklindeki enerji dalgalarının sadece çok küçük bir kısmına ulaşabiliriz. Yani anlayışımız, bir numuneye ya da gerçek dünya üzerindeki küçük bir duyusal pencereye dayalıdır. Her birimiz, ayrıca geçmiş deneyimlerimiz, bunların sonucunda oluşan tavırlarımız ve inançlarımız açısından da benzersizizdir. Deneyimi, kavrayışlarımız ve inançlarımıza ‘uydurmak’ üzere süzgeçten geçirmeye eğilimliyizdir. Gözlerimiz ve kulaklarımızla algıladıklarımızdan çok, milyonlarca elektro-kimyasal sinaptik beyin bağlantısı, dünyaya ilişkin kişisel haritamızı oluşturan ‘anlayış’ haline gelir. Ama haritalarımızın hiçbiri gerçekliğin ‘ülkesi’ değildir ve olamaz da. Bu yüzden, doğru iletişim, başka insanların algı haritalarını anlamaya çalışmalıdır. Farklılıkl

Kötümserlik Nedir?

Kişisel Gelişim

Gülümsediğiniz zaman o da size gülümser, kaşlarınızı çattığınız zaman o da size kaşlarını çatar. Şarkı söylerseniz şen ortamlara çağrılırsınız. Düşünürsen iz düşünenlerin arasına kabul edilirsiniz. Dünyayı severseniz etraftnızda sizi seven insanlar bulacaksınız ve tabiat bütün hazinelerini önünüze serecektir. Tasayı aramak, karşılamak, büyütmek ve geliştirmek sanatını iş edinen insanların sayısı şaşılacak kadar çoktur. Bunlar bu işte daima başarılı olurlar, zira üzüntü arayan kimse onu mutlaka bulur. Zihnini üzüntüye açık bırakması yeterlidir. Anlatılanlara göre, Batı Amerika' da büyük ormanlar tarla haline getirilirken bellerinde tabanca ve bıçak taşıyan muhacir işçiler arkadaşlarıyla sık sık kavgaya tutuşurlarmış. Silahsız göçmenler ise pek nadir çatışırlarmış. Silahlı adamın silaha davranmasına sebep olan bir hadiseri silahsız adam sözle kolayca halledermiş, çünkü silahsız göçmenler çalışırlarken silahlarına değil hoşgörülerine ve şen mizaçlarına güvenerek ç

Alışkanlıkların Gücü

Kişisel Gelişim

Yaratıcı veya farklı düşünme diye adlandırılan düşünce sistemleri; alışkanlık haline getirdiğimiz düşünme modlarının kırılması, eski deneyimlere dokunulmaması ve eskilerden oluşan tasniflerle sınırlandırılmayıp yeni mesajlar için yepyeni akarsu vadileri açılması anlamına gelmektedir. Bu tür bütünsel bir bakış açısının temel özelliği de, sağ beynin düşünce sistemine ait olmasıdır. Rasyonelleştirme, sol beyne özgüdür ve bu da genellikle yöneticilerde ve mesleki eğitim almış kişilerde baskın olan bir düşünce sistemidir. Basit bir örnekle düşüncelerimizi daha anlaşılır kılalım. Aşağıdaki iki çizime bakın ve hangi dikey çizginin daha uzun olduğunu söyleyin. Görsel algıya yönelik bu tür bir alıştırmayı daha öncelden yapmış olsanız bile hiç şüphe etmeksizin A'nın B'den [daha uzun olduğunu belirtirsiniz. Aslında ölçüldüğünde [B'nin daha uzun olduğu görülmektedir! Soldaki dikey çizginin sağdakinden daha uzun görünmesinin sebebi nedir, tersi neden geçerli değildir? Bun

 1 2