• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Ders Dinlerken Ve Not Tutma

Kişisel Gelişim

Not tutma denildiğinde genelde anlaşılan şey, anlatılan ya da okunan konuları olduğu gibi yazıya geçirmektir. Not tutmak, algılanan ve dolayısıyla zihinde yer oluşturan izlenimlerin yazıya kısaca dökülmesi demektir. Zihnin bilgileri hiçbir şekilde olduğu gibi kaydetmediğini bilelim. Zihin, kendine özgü "anlamlandırma" süreçleriyle dış olayları iç olaylarla kaynaştırarak bir bütün oluşturur. Bu özel işlevi nedeniyle zihin, olan bitenlere kendi soyutluğundan anlam vererek, gerek kavramlar, gerek duygusal geçmiş gibi içsel süreçlerle yeni bir bütün yaratmaktadır. Bu yeni bütün, çok karmaşık ve bir o kadar da değişebilme özelliğinde bir yapı gösterir. Böylece, belli bir olaya karşı geliştirmiş olduğumuz içsel ya da dışsal tepki, başka bir zamanda aynı olay karşısında çok farklı bir hal alabilmektedir. Not alırken zihnin bu özelliğini göz önünde bulundurmak çok işinize yarayabilir. Özgüven, burada da karşımıza önemli bir koşul olarak çıkıyor. Öğrenciler genelde düşük

Etkili Ders Dinleme Teknikleri

Kişisel Gelişim

Araştırmalar, dinlemenin konuşmaktan daha zor olduğunu göstermekte. İnsanların neden dinlemekten çok konuşmak için gayret ettiklerine dikkat edin. Dinleme, beş duyu organımız içinde en fazla çalışanıdır. Bu sayede elde ettiğimiz çevresel veriler, kişilik olarak gelişim sürecinde en etkin faktörlerdir. Bunun yanında gözleme dayalı "girdileri" de unutmamak gerekir. Öğrenme, beş duyumuzu birden işin içine kattığımız oranda hızlanacaktır kuşkusuz. Örneğin, dinleyerek elde ettiğimiz bir bilginin konuşarak aktarılması, sadece dinleyerek elde edilmesine kıyasla daha etkili olur. Ne kadar hayata dönük öğrenirsek bilgi dağarcığımız da o kadar zenginleşecektir. "Hayata dönük" demek, bilgiyi beş duyumuzla kullanabilmek, bir bakıma zihnimizde işlemek demektir. İşlemediğimiz bilginin ezber bilgiden hiçbir farkı olmaz. Dinlemeyi başlangıçta zor bulmamız bahane haline gelmemelidir. Dinleme ve öğrenme bütün bir ömre eşlik eder. Ders dinlemede kullanabileceğimiz en etkili reçete, aktif katılı

Coğrafya Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

COĞRAFYA DERSİ; Coğrafyayı sevmeniz gerekir. Önce tanım ve kavramları iyi öğrenin. Konu içindeki kurallara ve hangi durumlarda geçerli olduklarına dikkat edin. Mutlaka atlas kullanın ve bol soru çözün. Konularla günlük olaylar arasında ilişkiler kurun, konuları gözünüzde canlandırmaya çalışın. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Kimya Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

Kimya dersinde kuru ezber yapmayın. Mantık ilişkileri kurun. Kimyanın fen bilimlerinin en kolay öğrenilen dersi olduğunu unutmayın. Her konuyu iyice çalışıp bol test ve problem çözerek pekiştirin. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Felsefe Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

FELSEFE GRUBU; Felsefe grubu dört ayrı dersten olduğu için farklı bir çalışma gerektirir. Psikoloji, Felsefe ve Sosyoloji konularının günlük hayattan örneklerle pekiştirilmesi konuların hatırlanmasını kolaylaştırır. Mantık dersi kesinlikle hiç fire vermeden ders takibini gerektirir. Mantığın (özellikle de Sembolik Mantık) kitaptan okunarak halledilmesi zordur. Diğer branşlardaki gibi, bu derslerin de ortak özelliği çabuk unutulmasıdır; bunun önüne geçmek ancak ve ancak tekrar ile mümkündür. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Fizik Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

FİZİK Dersi; Fizik dersinde konular birbiriyle ilintilidir. İlk önce konu çalışılmalı daha sonra gelişinceye kadar çözümlü örneklerle pekiştirilmelidir. Bu örneklerin çözümü, formüller akılda kalana kadar devam ettirilmelidir. Bol bol problem-test çözmek konunun unutulmamasını sağlar. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Tarih Dersi Nasıl Çalışılmalı

Kişisel Gelişim

Tarih Dersi; Tarih kolay öğrenilir ama çabuk unutulur. Bu yüzden sık sık tekrar yapmak gerekir. Önce konuyu öğrenin ve önemli yerlerin altını çizin. Konuyu öğrenmek için muhakeme yapın ve olaylar arasında bağlantılar kurun. Önemli tarihleri yazın; olaylar arasındaki ilişkileri kurmanızı kolaylaştıracaktır. Tarih neden-sonuç ilişkisine dayanır. Bir konuyu öğrenmeden diğerine geçmeyin. Konuyu öğrendikten sonra kendi kendinize anlatın; soru ve test çözün. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31