• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Diksiyon

Diksiyon

Güzel ve etkili konuşma becerisi günümüzde herkesin ihtiyaç duyduğu bir ayrıcalıktır. Ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, kendimizi doğru ve güzel konuşarak ifade ettiğimiz zaman daha güçlü hissederiz. Toplumda her zaman fark yaratan bir konuşmacı olmak ve iletişimde bir adım önde olmak istiyorsanız; ne zaman, nerede, nasıl konuşacağınızı da bilmelisiniz. ...Temel konuşma becerilerini geliştirmek; özgüveninizi arttırır ve tüm ilişkilerinizde fark yaratmanızı sağlar. Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir. İzmir Diksiyon Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde

İzmirdeki Diksiyon Eğitimi

Diksiyon

Konuşma; ses, kelime ve söz akımından meydana geldiğine göre bir sözü açıkça anlatabilmek, söz ve anlatımın inandırıcı olması, söz ve anlatımda güzelliğe ulaşabilmek diksiyon sanatının başlıca amacıdır. Türkçe yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. Bu nedenle bireyin kendisini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmesi için, bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bunlar; ses, nefes, vurgu, tonlama, beden dili ve diyaframdır. Bu seminerde, bireylere, konuşma dilinin yaygın bir biçimde nasıl yanlış kullanıldığı ve asıl doğru konuşmanın, nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. Telaffuz ve harf düşmeleri ile ilgili örnekler vererek, bireylere birebir uygulama tekniğini kullanarak, topluluk karşısında daha heyecansız ve daha güzel konuşmaları sağlanmaktadır. Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Havasına girebilen bir kişi, söylediklerine

Diksiyon Kursu İzmir

Diksiyon

• Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla uyumlu bir biçimde kullanılabilmesi sanatına diksiyon denir. Diksiyon kelime anlamı olarak Latincede dictio ve distus sözcüklerinden Fransızcaya diction olarak geçmiş, dilimize de Fransızcıdan söylendiği gibi alınmıştır. • Diksiyon; konuşma öncesinde alınan nefesle, nefesinizin oluşturduğu seslerle ve bu seslerin artiküle edilerek yani ağzınızda şekillendirilerek oluşturduğu kelimelerle ilgilenir. Ayrıca konuşmanızı süslediğiniz ve daha anlamlı hale getirmek için yaptığınız tonlamalar, vurgular da diksiyonun çalışma alanıdır. • Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması ; seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme. • Diksiyon, kelime

İzmir Diksiyon Kursu 2011

Diksiyon

Diksiyon sanatının öneminin farkında olmayan çok sayıda insan var. Topluluk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kişiler, güçlüklerle hatta başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip geliştirme çabası içerisine girmezler. Birçok aktör ve aktristin diksiyon becerileri de acınacak kadar kötü durumdadır. Onlar bu konuda bilgisiz olduklarından dolayı oynadıkları eserin temel fikrini seyirciye duyuramazlar ve işin kolayına kaçarak basitlik içerisine düşerler. Bu şekilde yazarın vermek istediği esas mesajı alt üst ederler. Tarih bilimi bize, Demosşenes ile Çiçeron'un söz sanatının zorluklarını yenebilmek adına ne kadar yoğun bir çaba sarfettiklerini anlatmaktadır. Günümüzdeki hatiplerin hemen hepsi kusurlarına hiç aldırmadan yalnızca bağırıp çağırmak suretiyle etki uyandıracaklarını umuyor, kendilerine bu konuda çok fazla güveniyorlar. Diksiyon eğitimi, mahkemelerde aktif olarak bulunan avukatlar, meclis kürsüs

Diksiyon İzmir

Ebeveyn Koçluğu

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve aktif olarak kullanılması ; seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan ile ilgili durakların hakkını vererek söz söyleme sanatı. Diksiyon , sözcük seçimi, söz biçimi, ifade, üslup. İlk olarak diksiyon, söz söyleme sanatından çok sözcüğün söyleniş biçimi olarak anlaşılmalıdır. Çünkü söz söylemeyi yalnızca sözcüğün iyi söylenmesi üstün bir seviyeye taşıyabilir. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. Yaşamını devam ettirmesi için diğer insanlarla sürekli olarak iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla etkili iletişim kurabilmek, duygu, düşünce ve isteklerini net bir şekilde ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise dil’dir. İşte bu konuşma sanatının da dinamiğini oluşturmaktadır. Dilin seslerini doğru bir biçimde telaffuz edebilmek ve sözcükleri doğru tercih ederek yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır.

İzmir Diksiyon

Diksiyon

Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun bir şekilde anlatmak için sesin ahengini, kelimenin söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda" kullanma sanatına verilen isimdir “Diksiyon Ağız içinden konuşmak, konuşma esnasında (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, kelimeleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek telafuz etmemek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmamızı engeller. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem bireyde kendine güven olgusunu geliştirecek hem de doğru ve etkili iletişim kurabilmesine yarar sağlayacaktır. Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak çağda

 1 2