• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Eğitim Koçu

Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçunun öğrenci ile çalışamaya başlamasından eğitimin bitmesine kadar geçen süre zarfında verilen özel ders, etüt, ödevler, ders içi aktiviteler, takviyeler, denemeler, soru çözüm teknikleri, sınavlara başvuru, tercih, meslek seçimi ve yönlendirme gibi birçok eğitim içi çalışmanın tamamını içinde barındıran danışmalık sistemine Eğitim Koçluğu denir. Eğitim Koçluğunun Amacı Eğitim Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Bu çalışma öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirerek kendilerini daha iyiye taşımalarına yardımcı olur. Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte

Öğrenci Ve Eğitim Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu

Beyin teknolojileri, öğrenme ve başarı üzerine bir çok yöntem geliştirilmiştir. Koçluk sistemi bireyi ulaşmak istediği hedefe bu yöntemleri kullanarak en hızlı şekilde ulaştıran sistemdir. Eğitim koçluğu en hızlı gelişen sistemidir. ÖĞRENCİ VE EĞİTİM KOÇLUĞUNUN ÖNEMİ... Eğitim koçluğu diğer koçluk sistemleri içinde ayrı bir yer tutar, konusu gelişim döneminin en önemli basamaklarını anlatır. Ergenlik döneminin kendi içinde çok hassas birikimleri vardır ve bu birikimler öğrencinin eğitim sahasına etkilerinin eğitim koçu tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir. Eğitim koçluğu, bireyin düşünme sistemlerini pozitif olarak geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bu eğitimler hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Eğitim koçu birlikte çalıştığı bireyi hayatının bu gelişme zamanında b

Eğitim Kurumları Koçluğu

Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçu, alternatif eğitim anlayışlarını ve NLP Eğitim Modelini kendi kurum misyonunuza ve vizyonuna uyumlu bir şekilde uygulamanız için kurum Yöneticileri ve Kurucuları ile birlikte çalışır, Eğitim Koçu, Eğitim Yöneticileri ile birlikte Liderlik ve Yöneticilik yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için birlikte çalışır. Eğitim Koçu, öğretmenlerinizin yeni eğitim modeliniz çerçevesinde eğitilmesi için eğitimcilerinizi ve öğretmenlerinizi destekler. Eğitim Koçu, kurum rehber öğretmenlerinizle birlikte çalışır, sorunlu öğrenciler için destek programları hazırlamada ve uygulamada onlara destek olur. Eğitim koçluğu programı sayesinde öğretmenlerin; kendi farkındalıklarını geliştirme, etkili iletişim ve ilişki kurma, öğrencileri ve ailelerini daha iyi tanıma ve anlama, farklı öğrenme ve algılama biçimlerini anlama, sınıf içinde uyum ve ahengi kurma, çocukları motive etme

Öğrenci Ve Eğitim Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Eğitim koçluğu tüm diğer koçluk sistemleri arasında özel bir yer tutar. Çünkü konusu gelişim evresinin en önemli basamaklarını çıkan yaşam için fazla tecrübe sahibi olmayan gençtir. Ergenlik döneminin kendi içinde çok hassas dinamikleri vardır ve bu dinamiklerin öğrencinin özellikle eğitim alanına etkilerinin eğitim koçu tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir. Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar. Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesine olanak tanırlar.

Koçluk Tam Olarak Nedir?

Koçluk

Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, hedeflerini seçebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. Bir kişinin profesyonel ve kişisel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir. Koçlukta yaşamın bütünü ele alınır. İş, özel ve sosyal yaşam bir bütündür. Duygularıyla, düşünceleriyle, gerçekleriyle insan, yaşamda sahip oldukları ile hepsi birbirinden farklı, hepsi tek. Bireysel gelişimlerine önem veren, hedef belirlemek ve gözden geçirmek isteyen, kariyerinde yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan, hayallerini gerçekleştirmek isteyen, hayatı anlamlı ve huzurlu yaşamayı hedefleyen ve bu s

İzmir Öğrenci Koçu

Öğrenci Koçluğu

Yeni bir meslek olan öğrenci koçluğu alanında ilerlerken karşılaştığım sorular ve gördüğüm uygulamalar bunları yazmama neden oldu. Eğitim-öğretim yılının bitmek üzere olması ve sınavların yaklaşması öğrenciler ile anne babalarda telaşa neden oluyor. Kimi zayıf notlardan, kimi deneme sınavlarında istediği performansı gösterememekten şikayetçi. Durum böyle olunca ?yapmam gereken ne vardı da ben yapmadım? diye düşünenler araştırma yapmaya başlıyorlar ve sonuçta ya bir psikologa ya bir psikiyatriste ya da son çareymiş gibi bir öğrenci koçu başvuruyorlar. Son günlerde aldığım telefonlarda veliler; “Son sınavlara giriyoruz çocuğumun notlarını yükseltmek için ne yapabilirsiniz?” “Üniversite sınavına çok az kaldı ve bizimki yeterince çalışmadı. Sizinle bir ay çalışsa istediği sonuca onu ulaştırabilir misiniz?” “Veli toplantıların

 1 2