• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Güzel Konuşma Hakkında

Güzel Konuşma

İletişim önce kendimizi sonra çevremizi çevreleyen ilişkiler ağının tümünde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle eğitim, çalışma hayatı ve örgüt içi iletişimin yanı sıra hayatımızın her anında söz konusu olan iletişimi daha bütünlükçü ve geniş bir çerçeve içinde ele almaktadır. Doğru ve Etkili İletişim eğitimin hedefi, katılımcıların hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki insan ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmaktır. Buradan hareketle, iş ortamındaki ilişkilerin geliştirilerek örgütsel verimliliğin arttırılması da hedeflenmektedir. Toplum yaşamı iletişimle daha güzel hale getirilir. Birey, grup ya da toplumların kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralları, mevkileri gereğince tanıyıp onlara uygun davranışta bulunabilmeleri, kendi aralarında etkin bir iletişimin bulunmasına bağlıdır. Başarılı iletişimin en önemli koşullarından biri, kişiler arasında

İzmirdeki Diksiyon Eğitimi

Diksiyon

Konuşma; ses, kelime ve söz akımından meydana geldiğine göre bir sözü açıkça anlatabilmek, söz ve anlatımın inandırıcı olması, söz ve anlatımda güzelliğe ulaşabilmek diksiyon sanatının başlıca amacıdır. Türkçe yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. Bu nedenle bireyin kendisini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmesi için, bazı donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bunlar; ses, nefes, vurgu, tonlama, beden dili ve diyaframdır. Bu seminerde, bireylere, konuşma dilinin yaygın bir biçimde nasıl yanlış kullanıldığı ve asıl doğru konuşmanın, nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. Telaffuz ve harf düşmeleri ile ilgili örnekler vererek, bireylere birebir uygulama tekniğini kullanarak, topluluk karşısında daha heyecansız ve daha güzel konuşmaları sağlanmaktadır. Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Havasına girebilen bir kişi, söylediklerine

Diksiyon İzmir

Ebeveyn Koçluğu

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve aktif olarak kullanılması ; seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan ile ilgili durakların hakkını vererek söz söyleme sanatı. Diksiyon , sözcük seçimi, söz biçimi, ifade, üslup. İlk olarak diksiyon, söz söyleme sanatından çok sözcüğün söyleniş biçimi olarak anlaşılmalıdır. Çünkü söz söylemeyi yalnızca sözcüğün iyi söylenmesi üstün bir seviyeye taşıyabilir. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. Yaşamını devam ettirmesi için diğer insanlarla sürekli olarak iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla etkili iletişim kurabilmek, duygu, düşünce ve isteklerini net bir şekilde ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise dil’dir. İşte bu konuşma sanatının da dinamiğini oluşturmaktadır. Dilin seslerini doğru bir biçimde telaffuz edebilmek ve sözcükleri doğru tercih ederek yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır.

İzmir Diksiyon

Diksiyon

Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun bir şekilde anlatmak için sesin ahengini, kelimenin söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda" kullanma sanatına verilen isimdir “Diksiyon Ağız içinden konuşmak, konuşma esnasında (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, kelimeleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek telafuz etmemek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmamızı engeller. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem bireyde kendine güven olgusunu geliştirecek hem de doğru ve etkili iletişim kurabilmesine yarar sağlayacaktır. Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak çağda