• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Söz Vermek İle İlgili Sözler

Sözler

Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. Konfiçyus Dedikodu,basit ruhlu kimselerin eğlencesidir. JORNEILLE Söz var gelir geçer, söz var deler geçer TÜRK ATASÖZÜ Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez. Firdevsi İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Montaigne Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanattır. Nehai Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir. Konfiçyus Budur cihanda benim en beğendim meslek, Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Mehmet Akif ERSOY Ya hayır söyle, ya sus. Hadis-i Şerif Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar. Sorun atlı karıncalar değil, arkamdan dönüp duran dönme dolaplar! Sunay AKIN Güz

Güzel Konuşma Hakkında

Güzel Konuşma

İletişim önce kendimizi sonra çevremizi çevreleyen ilişkiler ağının tümünde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle eğitim, çalışma hayatı ve örgüt içi iletişimin yanı sıra hayatımızın her anında söz konusu olan iletişimi daha bütünlükçü ve geniş bir çerçeve içinde ele almaktadır. Doğru ve Etkili İletişim eğitimin hedefi, katılımcıların hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki insan ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmaktır. Buradan hareketle, iş ortamındaki ilişkilerin geliştirilerek örgütsel verimliliğin arttırılması da hedeflenmektedir. Toplum yaşamı iletişimle daha güzel hale getirilir. Birey, grup ya da toplumların kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralları, mevkileri gereğince tanıyıp onlara uygun davranışta bulunabilmeleri, kendi aralarında etkin bir iletişimin bulunmasına bağlıdır. Başarılı iletişimin en önemli koşullarından biri, kişiler arasında

Yaşamak İle İlgili Sözler

Kişisel Gelişim

• Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz; nasıl dirilirseniz, öylece haşrolunursunuz. Hadis • Yaşamayan yaşatamaz. • Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır: Yaşamanın manasını kaybetmek. • İyi yaşamak için, çok öğrenmek gerekir. Meçhul • İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya başlar. Scuder • Öldükten sonra yaşamak isterseniz; ölmez bir eser bırakınız. Hz. Ali (r.a.) • Yaşamak sanat, birlikte yaşamak; büyük sanattır. Muhammed Said • Herkes ölmek için yaşar; düşmek için yükselir. Christopher Marloıv • Hal, kaiden daha evlâdır. (Yaşamak, söylemektden daha iyidir.)

Kendine Saygı

Kişisel Gelişim

Kendine Saygı Duymak;Çocuktaki kendine saygı çok küçükken biçimlenmeye başlar ve gün gün oluşmaya devam eder. Kendine saygı yetersizliklerimizi görüp kim olduğumuzu kabullenmekten ve hâlâ kendimizi sevmeyi tercih etmekten kaynaklanır. Çocuktaki özsaygı her başarılı karşılıklı etkileşim deneyiyle, iyi yerine getirilen görevle ve ulaşılan amaçla olduğu kadar, sevilen bir kişinin güzel sözleriyle de gelişir. Özsaygı muazzam başarılara dayanmaz. Kendine saygı çocuğun kendi hayatını düzenleyebildiği ve bunu iyi yapabildiği inancını oluşturan küçük günlük görevlerle sağlanır. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]