• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kendini Tanımak

Kişisel Gelişim

Albert Einstein her çocuğun bir deha olarak doğduğunu söylemişti. Her insan hayatında en az bir alanda mükemmel yetenek ve potansiyele sahiptir. Dünyaya gelen her insan kendini anlamlandırma çabasındadır. Varlığını anlamlandırmak ve fonksiyonlarını keşfetmek ister. Bunun için insanın yeterliliklerini, karakter özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi gereklidir. Sokrates’in ders verdiği akademinin kapısında \"Kendini bil\" yazıyordu. Kendini tanıyabilen ve bu çabasının sonunda varlığının anlamını keşfeden insan yerinde duramaz. Bu insan artık kendini geliştirme yolundadır. Kendinizi tanıma ve geliştirme yolunda ilk barışı yine kendinizle yapacaksınız. Her insan kendini bir birey olarak geliştirmeye çalışırken zamana ihtiyaç duyar. İnsanın kendini geliştirebilmesi için, yoğun ve disiplinli bir çalışma, çevresinin farkında olma, olaylar karşısında sorumluluk alabilme ve yaşanılan hoşa gitmeyen durumlardaki kendi katkısını görerek bunları düzeltme yoluna gitme

Kendini Tanıma

Kişisel Gelişim

Kendini Tanıma; duygu ve düşüncelerimizle ilişki kurmamız, kendimizde olup biten duygusal ve düşünsel süreçlerle ilgili bir anlayışa sahip olmamız ve duygu ve davranışlarımızın nedenleri hakkında bir fikre sahip olmamızdır. Kendini tanımak için öncelikle, güçlü ve gelişmeye açık yönleri bilmek, duyguları tanımak, bu farkındalığı düşünce ve davranışlara rehber olacak şekilde kullanmak ve kendini açık bir biçimde ifade edebilmektir. Herkes, her yerde ve her zaman bu riski göze alamaz ve almamalıdır. Gelişigüzel herkese kişinin kendi iç dünyasını açması sağlıklı bir davranış değildir. Sosyal maskeler, insan ilişkilerini kolaylaştırıcı, gereksiz sürtüşmeleri ortadan kaldırıcı önemli bir işlev görürler. Ne var ki, yakın ilişki içinde olduğumuz, yaşamımızı paylaştığımız kimselerle ilişkilerde bu sosyal maskeleri kullanmak, bizi onlardan uzaklaştırır, sahte ve güvensiz bir ortam yaratır. Kendini tanıma sanıldığından zor bir süreçtir. İnsanın kendi davra

Kendini Test Et

Kişisel Gelişim

1. ( ) Sabahları neşeli bir şekilde uyanırım, 2. ( ) Çoğunlukla neşem yerindedir. 3. ( ) Çoğu kimse tarafından sevilirim. 4. ( ) Aynaya baktığım zaman, aynada gördüklerim hoşuma gider. 5. ( ) Eğer karcı cinsten biri olsaydım kendimi çekici bulurdum. 6. ( ) Zeki bir insanım. 7. ( ) İşimden hoşlanırım. 8. ( ) Kendimle ilgili olarak utanılacak pek bir şey göremiyorum. 9. ( ) Arkadaşlarınım sayışı yönünden içim rahat 10. ( ) Oldukça enerjik bir insanım. 11. ( ) Esas olarak iyimser bir kişiyim. 12. ( ) Kendi hatalarıma gülebilirim. 13. ( ) Eğer yaşama ye