• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Lider, iş yaşamında önder, öğretici ve yol gösterici olan kişidir.İş yerinin olmazsa olmazıdır.Lidersiz bir kurum düşünülemez.Bu liderler işlerinin gereği olan bütün bilgi ,tecrübe ve donanımlara sahiptirler.Lider kişilere yönelik koçluk çalışmaları çok özel ve çok hassas çalışmalardır.Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde koçluk, ileri derecede bir yönetim becerisi ve stratejisi olarak önemini hissettirmekte ve kabul edilmektedir. “Eğitici” (koç) kavramı ile yeni kuşak yöneticinin rolü arasında paralellik vardır. Bu nedenle liderlerin-yöneticilerin becerileri ve yetkinliği çalışan personelin performansı ile ölçülmektedir.Liderlerin ekiplerini nasıl yönlendirip, yönettiği kalibrasyon teknikleriyle tespit edilebilir.Liderin artı değerleri, ekibine de pozitif olarak yansır. Yöneticiler Koçluk Becerileri Eğitiminin Hedefi : Katılımcılara, kendiliğinden kazanılması çok güç olan ancak öğrenilerek Geliştirilebilen “Koçluk” Becerileri Kazandırmaktır. Yöne

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu, sınavlara hazırlanan ya da okul sürecinde olan öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmak öğrenme, hatırlama, anlama, algılama, sorun çözme ve hedefleri doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştiren ve hedefe yönelik çalışmalar yapılan bir koçluk sürecidir. Öğrenci Koçluğu Sertifika Programında bir öğrencinin gerek duygusal gerekse hedeflerine yönelik destek olacak profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programa çocuklarıyla etkin iletişim kurmak ve onların öğrencilik süreçlerine doğru araçlarla destek olmayı hedefleyen ebeveynler, tüm eğitimciler ( öğretmen ve okul yöneticileri),okulların ve dershanelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinde çalışan uzmanlar, psikologlar, pedagoglar ve öğrenci koçu olmak isteyen tüm kişiler katılabilir. Öğrenci Koçluğu Programının İçeriği ; Program süresince içerik bilgisi aktarımı, rol oynama, tüm soruların cevaplandırılması ve içerik kit

Yönetici Koçu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemlerin önüne başarıyla geçebilmesi ve çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzere yapılan koçluk çalışmalarını kapsar. İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler sağlanıyor. Bunun sonucunda bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için durumu toparlamak için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor

Öğrenci Koçluğu Ve Meslek Seçimi

Öğrenci Koçluğu

Öğrenciler genel olarak 15-20 yıl gibi uzun sürede, gelecekteki meslek hayatlarını oluşturmak için farklı kurumlarda eğitim ve öğretim görürler. Bir diğer taraftan da kişilik ve kimliklerini oluşturma, benliklerini kazanma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemimiz daha yüksek oranda öğretim ağırlıklıdır. Uygulanmakta olan öğretim sistemi bu nedenle öğrencilerin; gerçek kimliklerini, becerilerini, arzularını, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini meydana getirmelerinde, farklı bir takım çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini ortaya çıkartır. Motive edici güçlerini, şahsi azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, dengelerini, performanslarını doğru ve bilinçli bir şekilde yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle öncelikle aile ve bunu yanı sıra okul dışında başka bir yol arkadaşına gereksinimleri vardır. Hedeflerine doğru hızlı ve sağlam adımlarla g

Sınav Koçluğu

Sınav Koçluğu

Sınav koçluğunda amaç; üniversiteye ve liseye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, başarılarını artıracak yöntemleri geliştirmek, sınava hazırlık sürecinin çocuk ve aile için sancısız geçmesini sağlamak ve öğrencinin okul sürecinden sonraki kariyer planının oluşumunu sağlamaktır. Yapılacak koçluk çalışması ile başarı artışını sağlayacak kendi içsel gücün ortaya çıkartılması ve kişinin konu hakkında bilinçlendirilerek başarılı olması hedeflenir. Sınava hazırlanan başarısını artırmak isteyen öğrenciler sınav koçluğunu tercih ederek hem sınavlarında mükemmel sonuçlar alabilir hem de okul yaşantısının dışında da etkin ve sıra dışı sonuçlar alabilir. Bu öğrencinin istemesi ve ilk adımı atmasıyla gerçekleşebilir. Kişinin, başarısını artırmak istemesi ve merkezimize başvurması ile başlar. Öncelikle başvuru sahibinin hayat öyküsü alınır ve kendisine çeşitli beceri ve kariyer testleri uygulanır. Ardından, başarı olgu

Anne-Baba Koçluğu

Aile Koçluğu

Çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek isteyen her anne-baba ve diğer aile üyeleri için sıra dışı ve istenilen sonuçlar elde edilir. Hepimiz bazı şeyleri bilemeden anne-baba oluyoruz ve çocuk yetiştirmeye çabalıyoruz ilk çocuklarımızda deneyim kazanıyoruz. Bu çaba sırasında elimizdekilerle en iyisini yaptığımızı bilmeliyiz. Anne-baba koçluğu size nasıl anne-baba olacağınız ya da nasıl çocuk yetiştireceğinizi anlatan bir yöntem değildir. Anne-baba koçluğunda, anne-baba olmanın ya da çocuk yetiştirmenin tek bir yolu yoktur. Burada yaptığımız “siz nasıl bir anne-baba olmak istiyorsunuz?” ve “çocuklarınızı siz nasıl yetiştirmek istiyorsunuz?” sorusuna birlikte cevap aramaktır. Anne-Baba koçluğu, çocuklarınızın gelişimlerine olanak sağlayacak şekilde, düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol etmede yardımcı olmayı

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu

* Öğrenci ile etkin bir iletişim sağlayarak kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlamak, * Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak, * Eğlenerek öğrenme (öğretme), yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak, * Aileye (öğrenci ebeveynlerine) farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak, * Etkin bir paylaşım ortamı oluşturmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak, * Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek, evdeki huzuru, iletişim ortamını arttırmak, İlköğretim, Lise ve Üniversite

 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19