• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Güzel Konuşma Kuralları

Etkili Konuşma

Birçok kaynakta etkili konuşmanın-konferansın-nutkun önemi ve usulleri üzerinde durulmuş ve bazı esaslar dile getirilmiştir. Burada bir özet yapmakta fayda görüyoruz. 1) İyi bir dinleyici olun. Bu başkalarına saygılı olmanın da asgari bir şartıdır. Dikkatle ve saygı ile dinlemek iyi konuşmanın ilk hazırlığıdır. Konuşma maçı konuşmasında boşluklar bırakıyorsa bu boşlukları da konuşulan konu üzerinde düşünmekle değerlendirin. 2) Sistemli olarak okuyun. 3) Söyleyeceğiniz şeyler ayrılan süreyi tam olarak doldursun. 4) Konuşmanız için bir ana cadde tesbit edin. O caddeden dışarı çıkmayın. 5) Herhangi bir aksilik karşısında telaşlanmayın. Sakin olmaya çalışın. 6) Dinleyenlere karşı samimi bir saygı