• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimi

Kurumsal Koçluk

Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak, firmalarda bu gelişmelere ayak uydurmaya, kurumsal yeterliliğe sahip olmaya ve rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Firmalar gün geçtikçe artan rekabetçi ortamda, bırakın büyümeyi pazar paylarını dahi korumaları gün geçtikçe daha da imkansız hale gelmektedir. Bu bağlamda firmalar sahip olduğu niteliği arttırması gerekmektedir. Firmalar niteliklerini artırmaya yönelik bazı çalışmalar yapmakta ancak bu gayretler maalesef geçici çözümler üretmekten öteye gidememektedir. Oysa Kurumsal Koçluk kavramını bünyesine katmayı başarabilen kurumlar hem niteliklerini hem de karlılıklarını kalıcı şekilde artırabilmektedirler. Sadece bireylerin değil, bir canlı gibi yaşayan nefes alan, hareket eden kurumlarımızın da iş yaşamında ulaşılabilir hedefleri, sürdürülebilir eylem süreçlerinin olması bir realitedir. Kurumsal Koçluk, firmaların yapılarının ve personellerinin niteliğinin kalıcı olarak artırıldığı, kurumların b

Koçluk Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Aşağıda sıralanan koçluk eğitimleri 2011 yılı boyunca en çok yapılan koçluk eğitimlerdir. YÖNETİM VE YÖNETİCİ ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİ • Yönetici Koçluğu • Girişimci Koçluğu • Kurumsal Koçluk • Satış Koçluğu • Takım Koçluğu KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM ODAKLI KOÇLUK TEKNİKLERİ • Yaşam Koçluğu • Öğrenci Koçluğu • Performans Koçluğu • Spor Koçluğu • Kariyer Koçluğu • Aile Koçluğu • İlişki Koçluğu KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMLARI Eğer yaptığınız işt

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Her kişinin kendi içindeki keşfedilmemiş bir yetenekler ve beceriler hazinesi vardır. Kişiler kendi içlerindeki potansiyelden bütünüyle yararlanabilen kişilerin sayısı ne yazık ki çok azdır. Bunu nedeni ya bu potansiyelin yada hazinenin farkına varamayışımız ya da onu geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olamayışımızdır. Hem iş hem de özel hayatımızda karşımıza her an, problemler ve fırsatlar çıkar. Bunlardan bir kısmı “gerçekler dünyası”, diğer bir kısmı ise “duygular dünyası” ile ilgili problem ve fırsatlardır. Gerçekler dünyasından kaynaklanan sorunları ve fırsatlar konusundaki tavrımızı, genellikle akıl ve mantığımızı kullanarak, deneyimlerimizden, mesleki bilgilerimizden yararlanarak belirleriz. Duygular dünyasına ait olanları anlamak ve çözümlemek ise çoğu kez daha zordur; hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olurlar. Kişisel ve kurumsal gelişimin önünü tıkayan unsurlar çoğu kez bu tür ploblemlerin çözümlenem

İzmir Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk bir işin nasıl yapılacağı konusunda yol göstericilik yapmaktır. Kişilerin kendi kaynakları bir işi yapmaları, yaratmaları ya da nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yeterlidir. Dolayısıyla bu anlamda asıl ihtiyaç duyulan, “yaptıran” değil “yol gösteren”dir. Koçluk, hayatın akışı içerisinde daha doyurucu bir yaşam sürmeyi amaçlayan kişilere destek amaçlı bir “kişisel gelişim modeli”dir. Hayatımızda ciddi bir problem olmadığı halde yaşam amacımızı birlikte sorgulayabileceğimiz, bugüne kadar işimize yaramayan düşünce ve alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirebileceğimiz güvenilir ve sırdaş bir dost kazandırır koçluk. Yaşam koçluğunda; hayatınızın çeşitli alanlarında değişim ve gelişim istiyorsanız ve bunun için bir koça ihtiyacınız varsa, bu süreç içinde yanınızda (güvenilir, dürüst) bir dost ve sırdaş istiyorsanız; karşılaştığınız sorunlar için birebir ya da gruplarla çalışma yöntemiyle bize katılabilir ve destek alabilirsiniz. Daha planlı, kalıcı ve etki

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişim Kurumsal Koçluk Programımızda, herhangi bir kurumda kalıcı gelişmeyi sağlamak için aşağıdaki dört öğenin önemli olduğuna inanıyoruz: Doğru stratejik hedefler Doğru süreçler Bu strateji ve süreçlerin çalışması için doğru davranışlar Anahtar neticeleri yaratan davranışları destekleyecek doğru sonuçlar kurumsalkocluk.net, koçluk yaptıkları kurumlarla kendileri için oluşturdukları vizyona ulaşabilmeleri ve gelişimde iş fırsatlarından en iyi şe

Koçluk Tam Olarak Nedir?

Koçluk

Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, hedeflerini seçebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. Bir kişinin profesyonel ve kişisel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir. Koçlukta yaşamın bütünü ele alınır. İş, özel ve sosyal yaşam bir bütündür. Duygularıyla, düşünceleriyle, gerçekleriyle insan, yaşamda sahip oldukları ile hepsi birbirinden farklı, hepsi tek. Bireysel gelişimlerine önem veren, hedef belirlemek ve gözden geçirmek isteyen, kariyerinde yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan, hayallerini gerçekleştirmek isteyen, hayatı anlamlı ve huzurlu yaşamayı hedefleyen ve bu s

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Türkiye'de kurumsallarda koçluk hizmetinin alınması kararı öncelikle Patronlar ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından veriliyor. Öte yandan, kurum uluslar arası nitelik taşıyorsa ya da büyük bir kurumsa İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri karar verici olabiliyor. Yöneticilere, şeflere ve çalışanlara eğitim programları düzenleyen, onların gelişim ve performansından sorumlu hisseden İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri koçların seçilmesi, programın takibi ve sonuçların kontrolü ile ilişkili olarak sorumluluk alıyor. İnsan Kaynakları ve Eğitimi Bölümlerinde görevli çalışanlarla yaptığım görüşme ve konuşmalarda daha çok performansından memnun olunmayan, üst düzey yönetici veya patronlardan gelen şikayetler nedeniyle kişiyi kurtarmak, gelişimine katkıda bulunmak ve performans artışı sağlamak için koçluk hizmeti alınıyor. Koçluk hizmeti birebir çalışma gerektirdiği ve nispeten daha maliyetli olduğu için bu hizmet daha çok yöneticiler için alınırken

 1 2 3