• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Meditasyon Hakkında Bilgi

Kişisel Gelişim

Meditasyon ve meditasyon teknikleri kişinin iç huzur, sükûnet, değişik şuur halleri, ve öz varlığına ulaşma arayışları ve zihni denetleme deneyimleri yaşama özlemlerinin sonuçlarından biridir. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları inanç sistemlerine ve uygulama farklılıklarına göre farklı adlar verilmektedir. Ayrıca günümüzde değişik akımlar ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu anlamda standart ya da tek biçimli bir meditasyondan bahsetmek mümkün değildir. Bazı gruplar meditasyonu bir inanç, mezhep ve din gibi yorumlar ve uygularken, bazı insanlar sadece iç huzuru bulmak ve yaşam kalitesini artırmak için bir iç deneyim ve uygulama gibi görmektedir. Batı ve uzak doğu ülkelerinde çok yoğun bir ilgi odağı olan bu konu ünlü TIME dergisine kapak dahi olmuştur. Bir din veya mezhep gibi görülmemesi ve inanılmaması kaydıyla, kişinin hayat kalitesini artırması ve iç huzuru keşfetmesi içi

Meditasyon Teknikleri

Kişisel Gelişim

Meditasyon’un oldukça çok türleri mevcuttur:1-) Bunlardan biride kişinin kendi kendini telkin (autosuggestion) yapmasıdır ki bu oldukça etkili bir yöntemdir. Kişi bu metodu kendi üzerinde tatbik ederse zamanla etkisini görür. Fransız asıllı Dr. Kuhne bu metodukeşfetmiş ve hastalarını 3-5 x 20 defa Ben her gün daha keşfetmiş ve hastalarını 3-5 x 20 defa Ben her gün daha iyiyim (Es ceht mir immer besser und besser) veyahut ta „ Ben her durumda her şarta ve de her zaman daha iyiyim gibi değişik fakat hep olumlu ve de aynı sözlerle hastalarını tedavi etmiştir. Kendi kendine telkin veya orojenik telkin diye bileceğimiz bu metotla kişi beyni dahi istediği gibi programlayabilir. Tabi ki bu zaman ve konsantrasyona bağlı bir durumdur. Asrımızın en büyük psıko-terapistlerinden Dr. Joseph Murphy'de hastalarını bu şekildetedavi etmiştir. Kişinin bun

Meditasyon

Kişisel Gelişim

Meditasyon Yapın, Bulacaksınız, Dua, Tanrı 'yla konuşmaktır. Meditasyon ise Tanrı'yı dinlemektir.böylece, kendimi araştırmakta kullandığım ilk alet ya da alıştırma meditasyon oldu. Gazeteci dostlarım ve etkili, güzel konuşma yeteneğine sahip alaycı tanıdıklarım meditasyona ‘daldığımı’ ilk öğrendiklerinde bana ifadesiz yüzlerle bakıp, ‘Oh,’ ‘Öyle mi?’, ‘Uh-huh’ gibi müphem karşılıklar verip çabucak konuyu değiştirdiler. Itrinden birkaç tanesi ise ‘Oh, harika!’ diye tepki gösterdi ama aslında çok verimli olabilecek bir sohbeti sürdürmekten kaçındı. Gerçekten sevdiğim kişiler ise gözlerime bakıp, ‘Shirl, meditasyon dediğin şey nedir? Yani meditasyon yaptığında ne yapıyorsun?’ diye sordular. Öyleyse, önce meditasyonun ne olduğundan başlayalım. En basit şekilde açıklarsak, benim için meditasyon, sessizce içe yönelebilmek için bedenimi ve zihnimi gevşetme sürecidir. Bunun olabilmesi için, sessiz bir yere ihtiyaç duyarım (en 'azından, başlangıçta, örneğin kalabalık bir hava