• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yüzeydeki Yapı İle Derindeki Yapı

Kişisel Gelişim

Meta Modeli, tüm bu basitleştirme tiplerinin örnekleri olan yaygın dil kalıplarını ortaya koyar. Dilin yapılarını, yani günlük iletişimde kullanılan yüzeydeki yapı ile her türlü düşünce kalıbını içeren derindeki yapıyı değerlendirdiğimizde, anlamın nasıl kaybedilebildiğini ya da çarpıtılabildiğini anlamak zor değildir. Bu sınırlamaları yansıtan yaygın dil kalıplarını tanıyarak, herhangi bir iletişimi daha bilgili ve dikkatli biçimde hem tanımaya hem de karşılık vermeye hazır olabiliriz. Bu model, genelleştirmeler, göz ardı etmeler ve çarpıtmalar dediğimiz üç dil kategorisini de içeren bir düzine yaygın kalıbı tanıtmaktadır. Bunların çoğu yöneticilere hemen bildik gelecek, diğerlerinin ise, örnekler verilir verilmez hiç yabancı olmadığı anlaşılacaktır. Bu model NLP'nin önemli bir parçası olduğu ve yöneticilerin sürekli karşılaştıkları iletişim tuzaklarını açık bir şekilde gösterdiği için, şimdi bu kalıpların her birini açıklayacağım. Şaşırtıcı olmasa gerekir ki, bu dilbilimsel

Meta Programları Saptamak

Kişisel Gelişim

Meta programlar, evrensel oldukları kadar çeşit çeşittir. Onları izleyerek, sorarak ve dinleyerek bilmeye başlarsınız. Çoğu durumda, özellikle düzenli ilişki içinde olduğunuz insanlar söz konusu olduğunda, başlıca farklılıkların farkında olunca, onları tanımakta, örneğin geçmişte yaşıyor görünen, sürekli ‘okşanmaya’ ihtiyaç duyan, maddi sahiplik ve statü sembolleriyle ilgilenen ya da bir göreve başlamadan önce tüm olası sonuç ve etkileri anlamak ihtiyacı hisseden türde insanlan tanımakta hiç zorluk çekmezsiniz. Duyusal tercihi tanımada gördüğümüz gibi, insanların kullandıkları sözcük ve ifadeler de düşüncelerinin yapılanma biçimini ele vermektedir. Öteki insanın ‘harita’sına nüfuz etmek için ‘duyusal keskinliğe’ ihtiyacınız olacaktır. Bir insana, planlı bir yeniden yapılanmadan, başka bir değişim önerisinden ya da bir ilişkiden ne istediğini sorduğunuzda, neyi istediğini mi söylüyor yoksa neyi istemediğini mi? Bir ürünü ya da hizmeti, onun sizi nelerden kurtardığ

Dili Kendi Yanınıza Almak Meta Modeli

Kişisel Gelişim

Dil hakkında düşünmeden iletişimin konusunu ele almak normal bir şey olmazdı. NLP'nin dilbilimsel unsuru adında gizlidir. İyi iletişimciler, istediklerim elde etmek için dili nasıl kullanacaklarını ve kendi yararlarına çevireceklerini bilirler. Dilin, örneğin açık olmaya yardımcı olduğu zamanlar vardır: ‘İstasyonda buluşalım’ demek, olası tüm yanlış anlamalara, zamanın ve çabanın boşa harcanmasına meydan vermek istemiyorsanız, daha açık biçimde ifade edilebilirdi. Bununla birlikte, dilin belirsiz olmaya yardımcı olduğu zamanlar da vardır. Çalışanlarınızdan birisinin inisiyatifini kullanmasını ve yaratıcı fikirler üretmesini istiyorsanız, işle ilgili ne kadar az ayrıntıdan bahsederseniz o kadar iyi olur. Benzer biçimde, müşterinizin zihninin bir ürün ya da hizmetin hayal edilebilecek kozmik keyifleri etrafında özgürce dolaşmasına olanak tanımak, onu ürünün özelliklerinin bazı teknik ayrıntılarına yöneltmekten daha etkili olabilir. Kesin olmayan dil ya da doğrudan ilişkili olmayan m