• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp, Meta Programları

NLP

1. Meta Programları Ne Demektir? Meta programları büyük oranda bilinçsiz olarak bilgileri sınıflandırma şekilleridir. Oldukça etkilidirler çünkü dikkat ettiğiniz şeyleri, iç betimlemelerinizi nasıl şekillendirdiğinizi, hayatınızı nasıl düzenlediğinizi ve bundan elde ettiğiniz bilgileri etkilerler. Oldukça etkilidirler çünkü kendileriyle yaşantılarınızı, deneyimlerinizi düzenlediğiniz vasıtalardır. Meta programları filtreler gibidir.Sizin için önemli olmayan şeyleri dışarıda bırakmanızı ve onların ne olduğuna dikkat etmenizi mümkün kılarlar. Onlar olmasaydı fazla yüklenmeye maruz kalırdık ve bizim için neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırmak konusunda aciz kalırdık. Aşağıda sizin için mesleğinizde, ilişkilerinizde ve hatta mutlu ve sağlıklı olma yeteneğinizde fazlasıyla etkili olabilecek olan anahtar konumundaki programlardan birkaç tanesini tanımlayacağız. 2. Meta Pr

Nlp Değişim

NLP

NLP düşünme, dil ve davranış dönemlerini araştırarak, istenilen hedeflere ulaşmak için bu kaynakların nasıl etkili şekilde kullanılacağını öğreten sanat ve teknolojidir. NLP bir davranış biçimidir. Merak ve heyecan duyguları ile kuşatılmıştır. hayata az rastlanan bir öğrenme imkanı olarak bakar. İnsanları etkileyen iletişim şekilleri ve neyin öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getiren konular da ustalaşmayı amaçlar. NLP bir yöntemdir. Her davranışın bir yapısı olduğu varsayımı ile yola çıkar. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilip geliştirilebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır. NLP bir teknolojidir. NLP’yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir dönem imkansız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için düzenlenip elde edebilmesini sağlar. NLP PRACTITIONER EĞİTİM İÇERİĞİ NLP nedir? Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi NLP, Farkı Oluşturan Farkı Nas

Nlp Master Eğitimi

NLP

Eğitimin Amacı: Değişliklere açık bir birey olma ve uyum sağlayabilme yoluyla değişim sürecine adaptasyonunuzu kolaylaştırmayı hedefler. Edinilen temel NLP tekniklerini pekiştirerek, yeni teknikler öğrenmeye yönelik profesyonel adım atmanızı sağlar. NLP Practitioner sertifikasına sahip olan herkes, bu büyülü yolculuğa devam etmek istemesi halinde NLP Master Practitioner eğitimine katılabilir. Bu eğitim, uluslararası NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner seviyesinde beceri gösterebilen herkese açıktır. NLP Master Practitioner eğitimi, NLP'nin uygulayıcısı konumuna gelmek adına teknik çalışma yoğunluklu bir eğitim sürecini içerir. Eğitimin amacı, iyi bir NLP uygulayıcısı olmak ve kendi olumlu bireysel dönüşümümüzün yanı sıra başka insanlar üzerinde de olumlu dönüşümler yaşamasına profesyonel anlamda destek verebilmek için ağırlıklı olarak NLP tekniklerini uygulama becerisini geliştirme programıdır. Bununla birlikte;

Nlp İle Satış Koçluğu

NLP

NLP ile Satış Koçluğu Eğitimin Amacı: NLP(Neuro Linguistic Programming); zihnimizi arzularımız doğrultusunda kullanma ve programlama sürecidir. NLP bilimi; bize kendi zihin sistemimizi anlamak, düşünce ve duygularımızı yönetebilmek, iletişim ve ilişkilerimizi mevcut durumdan daha da iyiye taşıyabilmek gibi sayısız avantajlar sunarak her alan içerisinde başarıyı yakalamamızı kolaylaştırır. İçerisinde olduğumuz teknolojik çağ içerisinde müşteri ürüne kolay bir şekilde ulaşabilmekte ve rekabet daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu sebeple satış sektörü içerisindeki personel, donanımlarını her açıdan geliştirmek zorunluluğu içerisindedir. NLP ile satış Koçluğu programı; katılımcının kendi potansiyel ve yeteneklerini keşfetmesini, ilişki içerisinde bulunduğu müşterisini daha iyi bir şekilde anlamasını, tanımasını ve satış sürecini kendinden emin ve yüksek motivasyon ile yönetme becerisini geliştirir. Eğitim süreci, daha yoğun ol

Nlp(Neuro Linguistic Programming)

NLP

NLP(Neuro Linguistic Programming); zihnimizi isteğimiz doğrultuda kullanma ve programlama sürecidir. NLP bilimi; kendi zihin sistemimizi anlamak, düşünce ve duygularımızı yönetebilmek, iletişim ve ilişkilerimizi daha iyiye taşıyabilmek gibi sayısız avantajlarla her alanda başarıyı yakalamamızı kolaylaştırır. Bulunduğumuz teknolojik çağda müşteri ürüne kolayca ulaşabilmekte ve rekabet daha yoğun yaşanmaktadır. Bu nedenle satış sektörü çalışanları donanımlarını her yönden geliştirmek zorunluluğundadır. NLP ile satış teknikleri atölye çalışması; katılımcının kendini keşfetmesini, ilişkide bulunduğu müşteriyi daha iyi anlamasını, tanımasını ve satış sürecini kendinden emin ve yüksek motivasyon ile yönetme becerisini geliştirir. Eğitim süreci, ağırlıklı olarak pratik NLP çalışmaları ile beceri kazanma ve deneyim yaratmayı amaçlar. Eğitim içeriği; √ NLP nedir? √ NLP ile etkin satış kimliği v

Meta Programları Saptamak

Kişisel Gelişim

Meta programlar, evrensel oldukları kadar çeşit çeşittir. Onları izleyerek, sorarak ve dinleyerek bilmeye başlarsınız. Çoğu durumda, özellikle düzenli ilişki içinde olduğunuz insanlar söz konusu olduğunda, başlıca farklılıkların farkında olunca, onları tanımakta, örneğin geçmişte yaşıyor görünen, sürekli ‘okşanmaya’ ihtiyaç duyan, maddi sahiplik ve statü sembolleriyle ilgilenen ya da bir göreve başlamadan önce tüm olası sonuç ve etkileri anlamak ihtiyacı hisseden türde insanlan tanımakta hiç zorluk çekmezsiniz. Duyusal tercihi tanımada gördüğümüz gibi, insanların kullandıkları sözcük ve ifadeler de düşüncelerinin yapılanma biçimini ele vermektedir. Öteki insanın ‘harita’sına nüfuz etmek için ‘duyusal keskinliğe’ ihtiyacınız olacaktır. Bir insana, planlı bir yeniden yapılanmadan, başka bir değişim önerisinden ya da bir ilişkiden ne istediğini sorduğunuzda, neyi istediğini mi söylüyor yoksa neyi istemediğini mi? Bir ürünü ya da hizmeti, onun sizi nelerden kurtardığ

Dili Kendi Yanınıza Almak Meta Modeli

Kişisel Gelişim

Dil hakkında düşünmeden iletişimin konusunu ele almak normal bir şey olmazdı. NLP'nin dilbilimsel unsuru adında gizlidir. İyi iletişimciler, istediklerim elde etmek için dili nasıl kullanacaklarını ve kendi yararlarına çevireceklerini bilirler. Dilin, örneğin açık olmaya yardımcı olduğu zamanlar vardır: ‘İstasyonda buluşalım’ demek, olası tüm yanlış anlamalara, zamanın ve çabanın boşa harcanmasına meydan vermek istemiyorsanız, daha açık biçimde ifade edilebilirdi. Bununla birlikte, dilin belirsiz olmaya yardımcı olduğu zamanlar da vardır. Çalışanlarınızdan birisinin inisiyatifini kullanmasını ve yaratıcı fikirler üretmesini istiyorsanız, işle ilgili ne kadar az ayrıntıdan bahsederseniz o kadar iyi olur. Benzer biçimde, müşterinizin zihninin bir ürün ya da hizmetin hayal edilebilecek kozmik keyifleri etrafında özgürce dolaşmasına olanak tanımak, onu ürünün özelliklerinin bazı teknik ayrıntılarına yöneltmekten daha etkili olabilir. Kesin olmayan dil ya da doğrudan ilişkili olmayan m

 1 2