• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Dil Ve Fizyoloji

Kişisel Gelişim

İlişkilerimizde hangi mantıksal düzeylerde ilgilendiğimizi anlamak için "Ne yapmak gerek?" sorusu akla gelebilir. Bunun için konuşulan dil ve kullanılan beden yeterli ipuçları verecektir. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim. Çevre: Bilgisayar kullanmayı öğrenmek için önce iyi bir kursa gitmeliyim. Davranış: Bilgisayar kullanıyorum. Beceri: Bilgisayarın isimdeki önemini kavrıyorum. İnanç ve değerler: Bilgisayar kullanmayı bilmek günümüzde en geçerli nitelik haline gelmiştir. Kimlik: Ben bir bilgisayar uzmanıyım. Eğer konuşmaları dinlersek insanların mesajlarını hangi mantıksal düzeyde iletmeye çalıştıklarını rahatça kavrarız. Dolayısıyla kullanılan dil bir NLP uzmanı için önemlidir. NLP insan davranışlarının yapışma çok dikkat eder. Günlük hayatımızda çok sık karşılaşırız. Bazı insanlardan bir şeyler yapması istendiğinde çoğu zaman "yapamam"

Nlp Semineri

NLP

NLP, farklı alanlarda çok başarılı olmuş insanların ulaştıkları mükemmel sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarca nasıl kopya edilebileceği ile ilgilenir. Biz düşünürken zihnimizde neler olduğu ve bunun bizim ve başkalarının davranışları üzerindeki etkileri de NLP'nin konusu içindedir. NLP, bize daha iyi düşünebilmemizin ve böylece daha fazla başarı kazanabilmemizin yollarını gösterir. NLP, vasatlık ile mükemmellik arasında bir fark yaratacak şekilde, hem kendimizle hem de başkalarıyla nasıl iletişim kuracağımızı öğretir. NLP, iletişim teorisine sıradan bir katkıda bulunmaktan öte, son derece uygulamaya dönüktür. NLP, büyük başarılar elde etmiş olan kimselerin düşünüş ve davranış biçimlerini model haline getirerek bizlerin de benzer başarılar elde etmek için onlardan yararlanabilmemizi sağlar.Birçok tekniği yaşamınızın farklı alanlarında doğrudan uygulayabilirsiniz. Böylece, bir yandan öğrenirken elde ettiğiniz sonu

Nlp Trainer (Eğitmen) Nasıl Olunur ?

NLP

NLP Nedir? What is Neuro Linguistic Programming : NLP'nin popülerliği 1970'lerin ortalarından beri artmaktadır. İletişim, ticaret, kişisel gelişim ve psikoterapi alanlarında birçok uygulamaları vardır. NLP(Neuro Linguistic Programming) konusunda uzman olmak istiyorsa, kısacası, meslek edinmek istiyorsanız, NLP practitioner, NLP master practitiner ve NLP trainer eğitimleri uluslararası geçerli olan sertifikalı bir profesyonel olabilirsiniz. NLP Sertifika eğitimleri, dünyada tanınan NLP çatı kuruluşları tarafından yetkilendirilen eğitmenler tarafından düzenlenir. Bu çatı kuruluşlarına bağlı olan NLP enstitüleri NLP profesyonellerini yetiştirir. Yetkilendirme kriterlerini çatı kuruluşlarının resmi web sitelerinden öğrenebilirsiniz. NLP Avrupa'nın birçok ülkesinde kurumlar tarafından geçerli terapi ve danışmanlık yöntemi olarak tanınır ve üniversitele

İzmir Nlp Eğitimi

NLP

NLP'nin yaygınlaşmaya başlaması 1970'lerin ortalarından beri artmaktadır. NLP (Neuro Linguistic Programming), kısaca sinir dili programlaması. NLP (Neuro Linguistic Programming), adamın mükemmelliği üzerine meydana getirilen bir bilimdir. NLP (Neuro Linguistic Programming), kendimizi daha iyi tanımamıza ve deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha bereketli bir kontak

 1 2 3 4 5