• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki Şifa Sistemi - Reiki Nedir

Reiki

Reiki’nin anlamı, Japonca'da, Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi dir. Reiki, iki farklı Japonca kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. REI evren anlamına gelir. KI ise ruh, yaşam gücü enerjisi demektir. Bu iki Japonca kelime aynı zamanda aydınlanma demektir. Reiki, ellerimiz kullanılarak gerçekleştirilen bir şifacılık tekniğidir. Ancak geleneksel tıp uygulamalarına alternatif bir teknik olarak algılanmamalıdır. Genelde tıbbi uygulamaların yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak algılanması gereken Reiki, pek çok durumda tıbbın çözmekte zorlandığı veya çok uzun süren tedavi süreleri gerektiren durumlarda kimi zaman 'mucize' olarak nitelendirilebilecek sonuçlar da yaratmaktadır. Buna karşılık, fiziki müdahalenin gerektiği aşamalarda ve acil durumlarda tıbbi uygulamalar kaçınılmazdır. Reiki bütünüyle, içinde yaşam enerjisi taşıyan her canlının sahip olduğu bağışıklık sisteminin düzensizliklerini giderir, güçlendirir ve hastalık ve r

Reiki Nasıl Yapılır?

Reiki

Rei-ki kelimesi Japon Kanji dilinde yaşam enerjisi demektir. Bu yaşam enerjisi bütün canlıları içine alır. Yaşarken bu enerji bizim etrafımızda hareket halinde dolaşır. Eğer bu enerji vücutta düşük ise kişi hastalanır. Bu enerjiye japonlar -Ki demişler. Evrenin içinde sonsuz ve muazzam bir enerji potansiyeli mevcut ki bunun asıl kaynağı, Yaradandır. Söz konusu olan sınırsız bir güçtür. Bitkilerin büyümesini, kuşların uçmasını, yaşayan her şeyin hareket etmesini sağlayan enerji kaynağıdır. Bu ruhsal bir kaynaktır. Reiki yüce kaynaktan gelen canlandırıcı, şifa verici bir enerjidir. Zeki, amaçlı, olumlu şefkatli, güçlü, güvenli, etkili sınırsız ve zamandan bağımsızdır. Kimse onun sahibi değildir, herhangi bir din ya da bir tarikat değildir. İnançlarınıza ters düşmez. Bize Yaradan’dan gelir. Ona inansanız da, inanmasanız da o çalışacaktır. Yani, genişlemiş gerçekliğinizde ve Varoluş haliniz üzerinde, çok çeşitli düşünce formu, alışkanlık, kültürel tabular, koşullu

Reiki Öğren

Reiki

Reiki mümkün olduğunca sade ve son derece etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücut üzerindeki enerji kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başka kişilere enerji vermeye dayanır. Bizler yerküre tarafından verilen enerjiyi 1. chakra (kök chakra) aracılığıyla vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşıp en son tepe chakaradan dışarı çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakra düzeyinde başlar ve tepe chakra üzerinde son bulur. Kundalininin açılması sayesinde chakralar tam olarak temizlenir ve tıkalı olan enerji kanalları açılır. Bu sayede vücut içerisine giren yerküre enerjisinin miktarı artar, bu enerji chakraları daha fazla besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisi kundalini ateşi olarak da adlandırılır. Reiki inisiyasyon yolu ile öğretilen bir sistemdir. Yani Reiki'de ki gibi Master'ın sizi bu enerjiye doğru uyumlaması gerekmektedir. Bir Kundalini Master tarafından uyumlanmak

Reiki Nasıl Öğrenilir?

Reiki

Reiki mümkün olduğunca sade ve son derece etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücut üzerindeki enerji kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başka kişilere enerji vermeye dayanır. Bizler yerküre tarafından verilen enerjiyi 1. chakra (kök chakra) aracılığıyla vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşıp en son tepe chakaradan dışarı çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakra düzeyinde başlar ve tepe chakra üzerinde son bulur. Kundalininin açılması sayesinde chakralar tam olarak temizlenir ve tıkalı olan enerji kanalları açılır. Bu sayede vücut içerisine giren yerküre enerjisinin miktarı artar, bu enerji chakraları daha fazla besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisi kundalini ateşi olarak da adlandırılır. Reiki Öğrenmek :Reiki inisiyasyon yolu ile öğretilen bir sistemdir. Yani Reiki'de ki gibi Reiki Master'ın sizi bu enerjiye doğru uyumlaması gerekmektedir. Bir Kundalini

Reiki Sembolleri

Reiki

Sembolleri Aktif Hale Getirmek : Reiki sembollerini aktif hale getirmenin çeşitli yöntemleri vardır ve oldukça basit yöntemlerle Reiki sembollerini aktive edebilirsiniz. Sembolleri bir başka kişinin yanına, üstüne, kendi önünüze ve havaya parmağınızla çizebilirsiniz. Semboller avuç içlerinizden bir ışık çıkıyormuş gibi düşünülerek el hareketiyle de çizilebilir. Sembollerin ismini ve işlevini düşünerek yada herhangi bir Reiki seviyesinde inisiye olmuş bireylerin bulunduğu bir ortamda, sembollerin isimlerini yüksek sesle söyleyerek de aktif hale getirebilirsiniz. Reiki sembollerinizi aktif hale getirmeyi istemeniz bunu gerçekleştirmeniz için yeterlidir. Güç Sembolü: Güç sembolünün isminin anlamı; Evrenin Tüm Gücünü Buraya Koy dur. Güç sembolü, Reiki'nin etkisini arttırmayı ya da Reiki'yi özel bir bölgeye odaklamayı için sağlar. Reiki iyileştirmesinin gücünü arttırmak isterseniz, sembolü gözünüzde canlandırmanız ya da ismini düşünmeniz Reiki'yi güçlendirecekt

Antalya Reiki Eğitimi

Reiki

Reiki İle Yaşama Tekrar Merhaba… Problemlerin Anahtarı Avucunuzun İçinde… Sıkıntılı günleri geride bırakmak, aşk yaşamtınızı düzene sokmak ve tüm olumsuz durumları kendinizden uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Reiki tam olarak size göre bir şifa tekniği… Günümüz dünyasında artık birçok insan alternatif yöntemlerde kendisini geliştirerek hayatın olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Peki, nasıl oluyor? Reiki Nedir? Ruhsal hayat enerjisini arttıran bu tekniklerin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kullanımı en kolay şifa terapilerinden biridir ver herkes rahat bir şekilde uygulayabilir. Reiki kelimesi Japonca'da kozmik yaşam enerjisi demektir. Beden-Ruh dengesini sağlar ve aynı zamanda biyoenerji kapasitesini arttırır. Ellerimizde ve tüm bedenimiz üzerinde bu enerjiyi hissedebiliriz. Bu şekilde bütün çakralarınızı açarak kendinizi olumsuzluklardan temizleyebilir ve çevrenizdeki k

Reiki Nedir? Nasıl Yapılır?

Reiki

Aura'nın katmanları (Subtil Bedenler) : Aura, Evrensel Enerji tabanının varlıkların çevresinde yer alan parçasıdır diye tanımlanabilir. Aura farklı katmanlardan oluşur, bu katmanlar bazen subtil bedenler olarak ifade edilir. bunlar birbirlerine temas eden, birbirlerini saran katmanlar halindedir. Atmosferin katmanlarına benzetebiliriz. İçteki en yoğun olandan dıştaki en zayıf olana kadar aura katmanları şöyledir : 1. Eterik 2. Duygusal 3. Zihinsel 4. Nedensel 5. Eterik kalıp 6. Sezgisel 7 .Kozmik Bu tanımlar net veya belirleyici değildir ve bireysel katmanların bir çoğu ve tüm sistem çoğu zaman astral beden olarak ifade edilir. Enerji bedeni ve ya auranın daha farklı katmanları da vardır. Auranın her bir tabakası birbirine temas eder ve insan merkezinde başlar. İçten dışa doğru

 1 2 3 4