• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Sihirli Sag Ve Sol Beyinleri Kullanmak

Kişisel Gelişim

Yolculuk Kaliforniya’da Profesör Roger Sperry’nin laboratuvarında başlıyor. İlk olarak Sperry’ye 1981 yılında Nobel ödülü kazandıran ve sizin tarafınızdan açığa çıkarılmayı bekleyen gizli yaratıcı kapasitenizin arkına varmanızı sağlayacak olan araştırmadan söz edeceğiz. Profesör Sperry 1950’Lerde ve 60’larda beyin dalgası fonksiyonunu inceliyordu. Sperry ve arkadaşları farklı düşünme tekniklerini ve bunların beyin dalgaları üzerindeki etkilerini keşfetmek için, gönüllülerden birtakım zihinsel görevleri yerine getirmelerini istediler. Akıldan toplama çıkarma yapmak, şiir okumak, ezberden bir şeyler okumak, farklı renklere bakmak, küpler çizmek, mantık problemlerini analiz etmek ve hayal kurmak gibi. Sperry farklı etkinliklerde farklı beyin dalgalarının söz konusu olduğunu tahmin ediyordu. Haklıydı da. Ancak tahmin edemediği bir şey vardı (bu bulgu insan beyninin potansiyeli ve yaratıcı düşünme yeteneği konusundaki düşüncelerimizi sonsuza dek değişti

Eğitim Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu

Eğitim Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci, aile ve koç arasında kurulan üçlü işbirliğidir. Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etme ve onun bu süre içinde yaşadığı zorluklara baş etmesini sağlamaktır. Öğrenciler Koçluk Çalışması ile; Zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken; “zamanı”, düzenlemeyi ve kullanmayı öğrenirler. Çok daha düzenli ve “organize” olurlar. Öğrenim konusunda çok daha istekli olur, öğrenmeye merak duyar ve bu merakını hep canlı tutar. Çok daha katılımcı davranışlar sergilerler. Hedef “belirleme ve netleştirme” çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirirler Öğrenim ve toplumsal yaşa

Eğitim Ve Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Hangi düzeyde bir öğrenci olursanız olun 'eğitim' dendiğinde bir çeşit zorluk yaşarsınız. Ancak içinizdeki ve çevrenizdeki engelleri aştıktan sonra bir yere doğru ilerlersiniz. Yaşadığınız sürece karşınıza yeni hedefler, yeni engeller ve yeni seçenekler çıkar. Bunların bazılarını tek başına aşmanız çok zor olabilir. Kendinize beraber karar vereceğiniz, güveneceğiniz, sıkı bir 'yol arkadaşı' ararsınız. Bazen de, kapasitenizi tam olarak kullanamadığınızı veya tembellik yaptığınızı düşünürsünüz. Kendinizi disipline edebilmek için iyi ve bilinçli bir destekleyiciye ihtiyaç duyarsınız. İşte Eğitim ve Kariyer Koçluğu burada devreye girmeye başlar. Alacağınız koçluk eğitimi ve destekleri sayesinde: Kişisel Gelişim dahil, kendinize en sağlam yolu çizersiniz.

Gençlere Tavsiyeler

Kişisel Gelişim

1. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. 2. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. 3. Bir günde ve bir zamanda yapman lazım gelen bir işi (bir dersi veya bir vazifeyi) ertesi güne bırakma. Zira her günün derdi gibi, işi de kendine yeter. 4. Bir zamanda yalnız tek işi yap, yalnız bir ders, bir kitap, bir fasıl üzerinde çalış. Ta ki, dikkati ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yaptım diyen, hiçbirini tam ve temiz yapamaz... 5. Başladığın bir işi, bir dersi, bir kitabı, bir vazifeyi yapıp bitirmeden başka bir işe, vazifeye, kitaba başlama. Yarıda kalan bir iş başlanmamış demektir. 6. Bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya başlamadan önce, çalışman için lazım olanları yanına al ki iki de bir kalem kağıt için yerinden kalkıp dikkatini dağıtma. 7. Çalışmaya oturduğ

Risk Almak

Kişisel Gelişim

Bahar mevsimi, toprak içinde iki tohum yan yana yatıyordu. Buğday tohumu yanındaki yulaf tohumuna seslendi: - Ben köklerimi torağın derinliklerine salmak, filizimi toprağın üzerine salmak istiyorum. Baharın müjdecisi olmak, ileride tomurcuklar açmak ve güneşin sıcaklığını yapraklarımın üzerinde, rüzgarın serinliklerini başımda, hissetmek istiyorum. Yulaf tohumu korkulu bir sesle: Ben korkuyorum. Köklerimi salarsam kurtlar kemirmeye kalkar, filizlerimi toprağın üstüne gönderirsem belki de kuzular beni bekler. Tehlikeler beni korkutuyor. En iyisi uygun zamanı beklemek... Hem burada sırtüstü yatmak, bana çok zevkli geliyor. Elimi sıcak sudan soğuk suya dokundurmak ve bir maceraya sürüklenmek istemiyorum.&nb

İnsan Ve Tembellik

Kişisel Gelişim

Tembellik hoşa gitmez. insanın doğasında çalışmak vardır, hareketsiz kalan insan durgun sular gibi mikroplara, karanlık ve kötülüklere bulaşır. Ve ardından kötü düşünceler ve felaketler gelir. DERLEYEN... (EDİTÖR) İletişim:[email protected]

Çocuk Ve Evden Kaçmak

Kişisel Gelişim

EVDEN KAÇAN ÇOCUKLAR üzerinde yapılan araştırmalarda, zihinsel özürlüleri hariç, hemen hepsinin aileleriyle sorunları olduğu görülmektedir. Ailede şiddetli geçimsizlik, işsizlik, fakirlik, dayak, eğitimsizlik gibi olumsuzluklar öncelikle çocukları etkilemektedir. Çocuklar sıcak aile ortamından, sevgiden, ilgiden ve şefkatten mahrum olarak büyümektedirler. Bu çocuklar kendi ayakları üzerinde duracak yaşa geldikleri zaman sıkıcı aile ortamından, dayaktan, kötü muameleden ve sefaletten kurtulma hayalleri kurmaya başlarlar. İlk fırsatta ellerine bir yerden para geçince, iyi bir iş bulmak, ses veya sinema sanatçısı olmak, kısa yoldan şöhrete kavuşmak ümidiyle evden kaçarlar. Bazı çocuklar, ailenin maddî durumu iyi olduğu halde, anne ve babanın sevgisini denemek için evden kaçarlar. Ancak fazla uzağa gitmeyi göze alamazlar. Genellikle evin bodrumuna, bir akraba veya arkadaş evine sığınır; kısa zamanda geri dönerler. Anne babanın affedemeyeceği bir suç işlediklerinde, karneleri za