• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Unutkanlık Nedir?

Hafıza

Unutkanlık;Beyindeki hücreler arası enerji transferinin bozulması, hücrelerin bilgileri kaydetme, tekrar geri çağırabilme, bilgileri depolayabilme özelliklerinin bozulmasını unutkanlık olarak tanımlayabiliriz. Anımsamanın doğal yasaları bellekte tutulacak şeyler hakkında iyi düşünceler almak, bellekte tutulacak şeyleri birbirlerine bağlamaktır. Belleğimizde tutmak istediğiniz şeyler hakkında derin, acık izlenimler edinin. Bunun için: Düşüncelerinizi bir şey üzerinde derleyip toplayın. Bir şeyi dikkatle inceleyince onun hakkında sağlam düşünce edinin. Bir fotoğraf makinesi sis içinde resim alamaz. Zihin de sisli izlenimleri tutmaz. Bir şey hakkında, duygularınızın kaçıyla mümkünse, o kadarıyla izlenimler edinmeye çalışın. Her şeyden fazla, gözle edindiğiniz bilgilere önem verin. Çünkü gözün aldığı şeyler bellekte yer eder. Göz ile beyin arasındaki sinirler, kulakla beyin arasındaki sinirlerden yirmi kere büyüktür.

Unutkanlık Nedir?

Hafıza

Hafızanın bilgileri depolama, geri çağırma ve kullanma becerisinin kaybolması olarak ortaya çıkar. İsimleri hatırlamakta zorlanma, unutmak. Ardından kişileri tanıyamama mekan, zaman ve yön kavramlarının yok olması ve beraberinde kişilik değişimleri olarak gelişir. Unutkanlığı ikiye ayıracak olursak iyi huylu ve kötü olarak belirtebiliriz. İyi huylu unutkanlık, zararsız ve düzeltilebilen unutkanlıktır diğeri ise beyinde ağır hücre yıkımlarına neden olan hafıza kayıplarını ve Alzheimer hastalığını ortaya çıkaran unutkanlıktır. Unutkanlık bir çok insanın şikayetidir. Unutkanlığın sorun olarak bir ciddi hastalığa işaret ettiğinin saptanması için birçok veriye ihtiyaç vardır. Unutkanlık, geçici bir takım ruhsal sorunlardan kaynaklanabileceği gibi kalıcı bir takım fizyolojik sorun kökenli de olabilir. Yaşamımız süresince, her an çevreden çeşitli uyarılarla karşılaşıyor, iç dünyamızla etkileşiyor, gerekli olan bilgileri kullanmak üzere işlemden geçiriyoruz. Bu aşamaları