• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Günümüzün rekabetçi iş ortamında Yönetici Koçluğu, liderlerin liderlik becerilerini geliştirilerek yüksek hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Koçluk süreci, hızla değişen iş ortamında, bir lider olarak farkındalık, netlik ve yön kazanmanızı sağlar. Yönetici Koçluğu sürecinde Yönetici Koçu danışanıyla birlikte yapacağı liderlik becerilerinde aşağıdaki alanları geliştirmede destek olur. Yöneticiye, işbaşında öğrenme ile liderlik performansını artırmak için yardımcı olmaktır. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırmayı amaçlar. Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir. Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısıyla değerlendirir. Daha iyi olabileceği yönleri fark eder, sorunlarını çözer. Kendisine daha güvenli, mutlu ve başarılı bir ortam yaratır. <

Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü oynadığı müdahalelerle, daha çok idarecinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği müdahaleler arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsayabilir. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişmelere de odaklanabilmeyi mümkün kılar. Yönetici Koçluğunun Hedefleri ; • Kurum kültürünün kuvvetli ve gelişime açık yanlarını belirleyebilecek, • Üst düzey yöneticilerin mevcut konumlarında daha başarılı olmalarını sağlayabilecek, • Geleceğe ve kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmelerini sağlayabilecek, • Birer yönetici olarak çalışanlarına sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin liderlik yapabilmek için becerilerini geliştireb

Yöneticiler İçin Koçluk

Koçluk

Tanım : Yöneticiler için Koçluk Becerileri programı, yöneticilere, yeni başlamış olanlardan en kıdemlisine kadar tüm personelinin etkinliğini arttıracak becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yöneticiler için Koçluk Becerileri, katılımcılara performansın takip edilmesini ve gelişimini öznel, kişisel düşüncelere değil, nesnel, gözlemlenebilir gerçeklere dayalı olarak yapmalarının çeşitli yollarını gösterir. Eğitim bireysel farklılıklara önem verir ve doğru geri bildirimin adımlarını içerir. Sonuçlar Yöneticiler için Koçluk Becerileri eğitiminin sonunda katılımcılar: Personellerinden biriyle yapacakları bir rehberlik seansı için bir plan oluşturmayı Planın uygulanmasının canlandırılmasını İş yaşamında hemen uygulanacak şekle getirmeyi Seminerden takip eden bir ay içinde gerçek yaşam olayında elde edil

Yönetici Koçu Kimdir?

Yönetici Koçluğu

Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim süreci içerisinde tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yönteminin uygulanmasıdır. Bu sayede eğitimimiz; açık bir iletişim sürecine, ayrıntılı bir öğrenme etkinliğine ve kalıcı bir davranış değişikliğine neden olmaktadır. Yönetici Koçluğu Eğitimi ile Hedeflenenler: • Rekabet ortamı içerisinde sür

Yönetici Koçu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemlerin önüne başarıyla geçebilmesi ve çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzere yapılan koçluk çalışmalarını kapsar. İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucu aslında işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler sağlanıyor. Bunun sonucunda bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşıyoruz ve bu noktada kısır döngü başlıyor. Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için durumu toparlamak için tıkanıyor. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırıyor, hem de kurumun performansını artırıyor. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor

Yönetici Ve Organizasyon Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri önüne başarıyla geçmek ve çözebilmek için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama, uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan ,içsel farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çerçeveleme gibi becerileri içerir. Koçluk, danışmanlık hizmeti ile birleştirildiğinde şirketin stratejik ve operasyonel planlama, satış ve pazarlama, tedarik, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans, kalite yönetimi fonksiyonlarında da yeniden yapılandırma ile başarı gerçekleştirilebilir. Vizyon sahibi kurumlar üst düzey yöneticilerinin gelişimi için zaman ve para

Yönetici Koçluğu Eğitimi Antalya

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. Iş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişsel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır. Koçluğun bu yönü gittikçe popülerlik kazanmaktadır ve hem şirketler hem de bireyler tarafından verilmektedir. Koç ulaşmak istediğiniz başarı için sizinle beraber çalışan partnerinizidir. Tabi ki paylaştığınız her türlü bilgi kesinlikle gizli kalacaktır. Yönetici koçluk elbette ki, ilk başarılı yönetici ilk başarılı iş takımını kurduğu günden beri vardır. Yeni fikirler ve olasılıklarla zorlamak, çeşitli yetenek, beceri ve kişilikleri koçluk yaparak bir araya getirmek yenibir fikir

 1 2 3